Gösterme nedir ne demek

Gösterme nedir "Gösterme" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: a adının, (…) yorumunda X nesnesini gösterme'si X nesnesinin a adının (…) yorumundaki kaplamı olması demektir. İngilizce'de Gösterme ne demek? Gösterme ingilizce...

 
 
 

Gösterme parmağı nedir ne demek

Gösterme parmağı nedir Yerel Türkçe anlamı: İşaret parmağı. Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi. İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. İşaret parmağı : Elde, başparmakt...

Gösterme zamiri nedir ne demek

Gösterme zamiri nedir Gösterme zamiri; bir dil bilgisi terimidir. Bilimsel terim anlamı: Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi. Zamir : İçyüz. Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz...

Göstermeci nedir ne demek

Göstermeci nedir Göstermeci; ruh bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösterme : Göstermek işi. Te...

Göstermecilik nedir ne demek

Göstermecilik nedir Göstermecilik; bir ruh bilimi terimidir. "Göstermecilik" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Dikkat ve ilgiyi üzerine çekebilmek için olağandışı ve uygunsuz davranışlarda bulunma. İngilizce'de Göstermecilik n...

Göstermek nedir ne demek

Göstermek nedir "Göstermek" ile ilgili cümle örnekleri Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir filmi gösterici yardımıyla görüntülük üzerine yansıtarak izlenmesini sağlamak; gösterimi gerçekleştirmek. İngilizce'de Göstermek ne demek...

Göstermelik davranış nedir ne demek

Göstermelik davranış nedir Göstermelik davranış; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Açık olarak başkalarına yöneltilmemekle birlikte, onların varlığının etkisiyle ortaya çıkan davranış (Göstermecilikte olduğu gibi). ...

Göstermelik gözlem nedir ne demek

Göstermelik gözlem nedir Göstermelik gözlem; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Degişke çözümlemesinde alt bölüm sayılarının uygun olmadığı bazı durumlarda gözeleri doldurmak üzere eklenen gözlemler. Göster : Göst...

Göstermeyle tanım nedir ne demek

Göstermeyle tanım nedir Göstermeyle tanım; Mantık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: [bkz: örnekle tanım]. [bkz: göstermeyle tanım]. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösterme :...

Gösterme hakkı nedir ne demek

Gösterme hakkı nedir Gösterme hakkı; bir hukuk terimidir. Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme. Sinema : Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı. Herhangi bir hareketi düzenli a...

Gösterme hastalığı nedir ne demek

Gösterme hastalığı nedir Gösterme : Teşhir, sergileme. Göstermek işi. Hasta : Aşırı düşkün, tutkun. Parasız, züğürt. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi g...

Gösterme sıfatı nedir ne demek

Gösterme sıfatı nedir Gösterme sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Dil bilgisi olarak anlamı: Bir adı, gösterme yoluyla belirten sıfat: Bu kitap, şu adam, o çocuk ve benzeri Bilimsel terim anlamı: İngilizce'de Gösterme sıfatı ne demek? Gösterme ...

Gösterme zarfı nedir ne demek

Gösterme zarfı nedir Gösterme zarfı; bir dil bilgisi terimidir. Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme. Zarf : Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirt...

Göstermeci tiyatro nedir ne demek

Göstermeci tiyatro nedir Göstermeci tiyatro; Gösteri, Tiyatro alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Tiyatronun iki temel türünden biri; öbürü: Benzetmeci Tiyatro. Oyunun oyun olduğunu vurgulayan Benzetmeci Tiyatroda olduğu gi...

Göstermecilik gereksinmesi nedir ne demek

Göstermecilik gereksinmesi nedir Göstermecilik gereksinmesi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Murray) Canlılarda görülen, çevresindekileri çekme, uyarma, baştan çıkarma, eğlendirme ve canlandırma gereksemesi. Gere : Me...

Göstermelik nedir ne demek

Göstermelik nedir Göstermelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Türk gölge oyunu'nda, oyuna başlamadan önce gergi arkasına konulan ve genellikle süsleyici nitelikte bir görüntü. Bu,...

Göstermelik değişken nedir ne demek

Göstermelik değişken nedir Göstermelik değişken; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım çözümlemesinde, özniteliklere yapay olarak verilen düzeylerden oluşan değişken. Göster : Gösteriş ey...

Göstermelik işlemler nedir ne demek

Göstermelik işlemler nedir Göstermelik işlemler; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Genel satakda yapmacık durumlar yaratmak amacıyla yapılan işlemler. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince ve...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim