Ruhsal nedir Ruhsal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ruhsal isminin anlamı, Ruhsal ne demek: Kız ismi olarak; Ruhla ilgili...

 
 
 

Ruhsal alan nedir ne demek

Ruhsal alan nedir Ruhsal alan; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: (Lewin) Belirli bir anda bireyin davranışını etkile...

Ruhsal baskı nedir ne demek

Ruhsal baskı nedir Ruhsal baskı; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bireyin, toplum yaşamındaki türlü uyarıcılar...

Ruhsal ben nedir ne demek

Ruhsal ben nedir Ruhsal ben; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Kişinin örgensel ve ruhsal bir varlık olarak kendind...

Ruhsal bölge nedir ne demek

Ruhsal bölge nedir Ruhsal bölge; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Yaşam alanının, birini ötekinden farklı kılan herh...

Ruhsal cinsel nedir ne demek

Ruhsal cinsel nedir Ruhsal cinsel; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Cinsliğin ruhsal ve duygusal yönleriyle ilişkili ...

Ruhsal çöküntü nedir ne demek

Ruhsal çöküntü nedir Ruhsal çöküntü; bir ruh bilimi terimidir. Ruhsal : Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik. Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, ...

Ruhsal devimlenme nedir ne demek

Ruhsal devimlenme nedir Ruhsal devimlenme; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Lewin) Yaşam alanında bir bölgeden ötekine g...

Ruhsal erselik nedir ne demek

Ruhsal erselik nedir Ruhsal erselik; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Her iki cinse özgü olan ruhsal dürtüleri ve bede...

Ruhsal gerilim nedir ne demek

Ruhsal gerilim nedir Ruhsal : Ruhla ilgili olan, ruhi, tinsel, psikolojik, psişik. Ruh bilimi ile ilgili, ruh bilimsel, psikolojik. Gerilim : Çeşitli yoll...

Ruhsal kaynaklı bozukluk nedir ne demek

Ruhsal kaynaklı bozukluk nedir Ruhsal kaynaklı bozukluk; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Örgenlerde herhangi bir maddesel bozuk...

Ruhsal oyun nedir ne demek

Ruhsal oyun nedir Ruhsal oyun; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ruhsal sorunları bulunan birtakım kimselerin tanıla...

Ruhsal sağaltımcı nedir ne demek

Ruhsal sağaltımcı nedir Ruhsal sağaltımcı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ruh hastalıklarını sağaltmak için gerekli yet...

Ruhsal savrukluk nedir ne demek

Ruhsal savrukluk nedir Ruhsal savrukluk; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) Bilinçsiz düzeydeki çatışmaların doğur...

Ruhsal tedirginlik tepkisi nedir ne demek

Ruhsal tedirginlik tepkisi nedir Ruhsal tedirginlik tepkisi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Aşırı bir uyaran ya da durum karşısı...

Ruhsal üçboyutlu nedir ne demek

Ruhsal üçboyutlu nedir Ruhsal üçboyutlu; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Gerçekte üçboyutlu olmadığı ha...

Ruhsal yaralanma nedir ne demek

Ruhsal yaralanma nedir Ruhsal yaralanma; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Kişide ruh hastalığı yönünde kimi değişmelere y...

Ruhsal yetersizlik nedir ne demek

Ruhsal yetersizlik nedir Ruhsal yetersizlik; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Cinsel uyaranlar karşısında yeterli ve doyuru...

Rankçı ruhsal çözüm akımı nedir ne demek

Rankçı ruhsal çözüm akımı nedir Rankçı ruhsal çözüm akımı; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Rank'ın geliştirdiği, Freud okulunun ...

Ruhsallık nedir ne demek

Ruhsallık nedir Ruhsallık; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Ruhsal durumların tümüne verilen ad. Ruhsal : Ruhla i...

Ruhsal acı nedir ne demek

Ruhsal acı nedir Ruhsal acı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Belirli bir neden ya da uyaran bulunmadan duyulan co...

Ruhsal açık nedir ne demek

Ruhsal açık nedir Ruhsal açık; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Kişiden, olağan ve gerçek koşullar altında bekleneb...

Ruhsal bağımsızlık nedir ne demek

Ruhsal bağımsızlık nedir Ruhsal bağımsızlık; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Çocuğun ruhsal açıdan ana ve babaya olan bağı...

Ruhsal belirtili sinirce nedir ne demek

Ruhsal belirtili sinirce nedir Ruhsal belirtili sinirce; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: (Freud) Bunalım ve baskının, dönüşümce...

Ruhsal bireşim görüşü nedir ne demek

Ruhsal bireşim görüşü nedir Ruhsal bireşim görüşü; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ruhsal çözümlemeye karşıt olarak, yararlı...

Ruhsal bütüncülük nedir ne demek

Ruhsal bütüncülük nedir Ruhsal bütüncülük; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Bütün gerçeklerin ancak anlıksal ve ruhsal kay...

Ruhsal cinsel gelişmezlik nedir ne demek

Ruhsal cinsel gelişmezlik nedir Ruhsal cinsel gelişmezlik; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Yetişkin bir kimsenin cinsel tutumlar...

Ruhsal çözümleme nedir ne demek

Ruhsal çözümleme nedir Ruhsal çözümleme; bir ruh bilimi terimidir. Felsefi anlamı: (Yun. psykhe = ruh, analysis = çözümleme) Freud'un geliştirdiği, ruh sağa...

Ruhsal engel nedir ne demek

Ruhsal engel nedir Ruhsal engel; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin, öğrenme karşısındaki ruhsal tutumunu...

Ruhsal film nedir ne demek

Ruhsal film nedir Ruhsal film; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: İnsanların düşünce, duygu ve tutkul...

Ruhsal güçsüzlük nedir ne demek

Ruhsal güçsüzlük nedir Ruhsal güçsüzlük; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Geçici bir hastalık olarak düzgülü ruhsal göre...

Ruhsal kökenli beden hastalıkları nedir ne demek

Ruhsal kökenli beden hastalıkları nedir Ruhsal kökenli beden hastalıkları; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Ülser, astım ve şeker hastalı...

Ruhsal sağaltım nedir ne demek

Ruhsal sağaltım nedir Ruhsal sağaltım; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Davranışta görülen uyumsuzluk ya da bozukluklar...

Ruhsal savaş nedir ne demek

Ruhsal savaş nedir Ruhsal savaş; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ulusların, çatışma durumunda kendi toplumlarının d...

Ruhsal tanılama nedir ne demek

Ruhsal tanılama nedir Ruhsal tanılama; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Özellikle uyumsuz davranışların gerisindeki nede...

Ruhsal testler nedir ne demek

Ruhsal testler nedir Ruhsal testler; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir kimsenin doğal yeteneklerini ya da yaşantıla...

Ruhsal yalnızlık nedir ne demek

Ruhsal yalnızlık nedir Ruhsal yalnızlık; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Jung) Kimsenin bilmemesi gereken korkunç bir s...

Ruhsal yaşam alanı nedir ne demek

Ruhsal yaşam alanı nedir Ruhsal yaşam alanı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Belli bir anda bireyin davranımına yön veren ...

Ruhsal zırhlanma nedir ne demek

Ruhsal zırhlanma nedir Ruhsal zırhlanma; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: (Lewin) Dikkati çeken dış uyaranlardan korunabi...

Toplumsal ruhsal yöntem nedir ne demek

Toplumsal ruhsal yöntem nedir Toplumsal ruhsal yöntem; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Öteki halkbilim okullarının kull...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim