Açık nedir Açık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Açık" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Uzak, ırak: Bu su evden çok açık. Kızlığı bozulmuş: Kızcağızı açıktır diye babasına geri göndermişler. Serbest Orma...

 
 
 

Açık ağız nedir ne demek

Açık ağız nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Boşboğaz, geveze. Aptal, salak. açık ağız aç kalmaz : “isteklerini uygun bir biçimde söylemesini bilen kimse, onları önünde sonunda elde eder” anlamında kullanılan bir söz. Açık : Açılmış, kapalı ...

Açık aktarım nedir ne demek

Açık aktarım nedir Açık aktarım; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ödeğin, tecimsel belgitin arkasına ya da alacak aktarım belgesine bir ad ve açıklama yapılmadan imza atılması. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, k...

Açık alan katsayısı nedir ne demek

Açık alan katsayısı nedir Açık alan katsayısı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentteki açık ve yeşil alanların yüzölçümleri toplamının, kentin yerleşik alanının yüzölçümüne oranı. Bir yapıda kat alanları toplamın...

Açık alt küme nedir ne demek

Açık alt küme nedir Açık alt küme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Bir kümenin alt kümesi olan açık küme. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamama...

Açık araba nedir ne demek

Açık araba nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kamyon. Açık ara : Aradaki farkı çok açarak Arab : Siyah filmin negatif hâli. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi ol...

Açık ardışık taslak nedir ne demek

Açık ardışık taslak nedir Açık ardışık taslak; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Örneklem büyüklüğü için bir sınır koymayan ardışık örnekleme taslağı. Ardı : Soğan, sarımsak bağları, demetleri. Heybenin iki gözünü...

Açık arttırma nedir ne demek

Açık arttırma nedir Açık arttırma; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Malın gerçek değeriyle satılmasını sağlamak amacıyla alıcılar arasında arttırma yarışı yapılarak uygulanan satış yöntemi. Açık : Açılmış, kapal...

Açık atölye sistemi nedir ne demek

Açık atölye sistemi nedir Açık atölye sistemi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İşe başlamadan önce sendikaya üye olmanın ön koşul olmadığı sistem. Açık atölye : İşlendirmek için sendika üyeliğinin ön koşul olmadığı,...

Açık açık nedir ne demek

Açık açık nedir Açık açık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Açık açık" ile ilgili cümle Saklamak : Kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir yere koymak. Birine vermek için ayırmak. Gizli tutmak, duyurmamak. Görünmes...

Açık ağıl nedir ne demek

Açık ağıl nedir Ağıl : Evcil küçükbaş hayvanların barındığı çit veya duvarla çevrili yer, arkaç. Bazı görüntülerdeki çok ışıklı cisimleri çevreleyen ışıklı teker. Hale. Koyun : Kollar arası, kucak. Verilen buyruklara uyan, kendi kişiliğin...

Açık ağızlı nedir ne demek

Açık ağızlı nedir Açık ağızlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Aptal, salak. Boşboğaz, geveze. Tembel. Ağızlı : Ağzı herhangi bir biçimde olan. Aptal : Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu,...

Açık alan nedir ne demek

Açık alan nedir Bilimsel terim anlamı: İnsanın yaşantısını sürdürdüğü, üzerinde yapı yapılmış kapalı uzamların dışında kalan, ya doğal durumunda bırakılmış ya da tarımsal ve konut dışı dinlenme amaçlarına ayrılmış kent parçası. İngilizce'...

Açık alan yoğunluğu nedir ne demek

Açık alan yoğunluğu nedir Açık alan yoğunluğu; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yapı yerbölümleri içinde kalan açık alanlarla, yerleşme bölgesi içindeki, toplumun yararlanmasına açık dinlenme alanları toplamının hektar...

Açık ara nedir ne demek

Açık ara nedir Açık ara; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır...

Açık aralık nedir ne demek

Açık aralık nedir Açık aralık; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: a, b e R sayıları verildiğinde kümesi. (a,b), ]a,b[. a. bk. aralık. Açık ara : Aradaki farkı çok açarak Aral : Harar, büyük çuval. Sıra ...

Açık artırma nedir ne demek

Açık artırma nedir "Açık artırma" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: Bir malın ya da işin daha önceden ilan edilen yer ve zamanda en yüksek fiyatı verene satılması. zıt anlamlısı kapalı artırma İngilizce'de Açık artırma ne de...

Açık atölye nedir ne demek

Açık atölye nedir Açık atölye; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlendirmek için sendika üyeliğinin ön koşul olmadığı, diğer bir deyişle sendikalılığın zorunlu görülmediği şirket. Açık : Açılmış, kapalı olma...

Açık ayak nedir ne demek

Açık ayak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tulumbacı yürüyüş deyimlerinden. Açık : Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Çalışır durum...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim