Alt nedir "Alt" ile ilgili cümleler Altı alay üstü kalay : İçi, dışı gibi özenilmiş olmayan şeyler için söylenen bir söz. Altı yaş olmak : İşe ...

 
 
 

Alt başlık nedir ne demek

Alt başlık nedir Başlık : Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. Başlık parası. Üst giysilerinin yakaları...

Alt bölüngü nedir ne demek

Alt bölüngü nedir Alt bölüngü; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: E tikel sıralı kümesinin koşulunu gerçekleyen A...

Alt cins nedir Alt cins; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında cinsin altında yer alan bir kategori. Su ürün...

Alt çene diş kemeri nedir ne demek

Alt çene diş kemeri nedir Alt çene diş kemeri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tüm alt çene dişlerinin o...

Alt çene kemiği nedir ne demek

Alt çene kemiği nedir Alt çene kemiği; Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüz iskeletinin alt ...

Alt çene kısalığı nedir ne demek

Alt çene kısalığı nedir Alt çene kısalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alt çene kemiğinin doğuştan kısa olmas...

Alt çene tükürük bezi nedir ne demek

Alt çene tükürük bezi nedir Alt çene tükürük bezi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kulak altı tükürük bez...

Alt dal nedir Alt dal; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında daldan (klâdu...

Alt deri nedir Alt deri; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Omurgalı hayvanlarda derinin epidermisinin altında bulunan, epidermisten bazal...

Alt diyelek nedir ne demek

Alt diyelek nedir Alt diyelek; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir diyeliğin ayrıldığı kollardan her biri. Diyel : ...

Alt dönüşül tavlama nedir ne demek

Alt dönüşül tavlama nedir Alt dönüşül tavlama; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Dönüşül sıcaklıklar altında yapılan t...

Alt dörttebirlik nedir ne demek

Alt dörttebirlik nedir Alt dörttebirlik; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: dörttebirlik]. Dörttebirlik : Bir dağılı...

Alt dudak nedir ne demek

Alt dudak nedir Alt dudak; bir anatomi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Gastropod kabuğunun ağzının iç kenarı. 3.İnsanda dudakların altta olanı. Böce...

Alt epidural anestezi nedir ne demek

Alt epidural anestezi nedir Alt epidural anestezi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yerel anestezik maddenin birinci il...

Alt familya nedir ne demek

Alt familya nedir Alt familya; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında familyadan daha küçük gruplar toplulu...

Alt geçit nedir ne demek

Alt geçit nedir Geçit : İki dağ arasında dar ve uzun yol, derbent. Geçmeye yarayan yer, geçecek yer. Trafik : Yoğunluk. Ulaşım yollarının yayalar ve ...

Alt göz kapağının düşmesi nedir ne demek

Alt göz kapağının düşmesi nedir Alt göz kapağının düşmesi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alt göz kapağının bir bozukluk ...

Alt graphics state nedir ne demek

Alt graphics state nedir : En ince ses portesinin üstünde bulunan nota veya ses (müzik terimi). Graphics : Grafik tekniği. Çizeylem. Yazı sanatları. Bilgisaya...

Alt halka nedir ne demek

Alt halka nedir Alt halka; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir halkanın, indirgenmiş işlemlere göre halka ol...

Alt alem nedir Alt alem; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: subregnum, Lat. sub = altında, Lat. regnum = do...

Alt alta nedir Alt alta; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Alt alta üst üste : Birbirleriyle itişir kakışır durumda. Altın : Al...

Alt bölüm nedir ne demek

Alt bölüm nedir Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim bir...

Alt büklüm nedir ne demek

Alt büklüm nedir Alt büklüm; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çeşitli sinema aygıtlarında, özellikl...

Alt çene nedir ne demek

Alt çene nedir Alt çene; bir anatomi terimidir. Gramer anlamı: Ağzın alt kısmını oluşturan ve konuşma sırasında ağzın rahatlıkla hareketini sağlayan...

Alt çene dişleri sinir ağı nedir ne demek

Alt çene dişleri sinir ağı nedir Alt çene dişleri sinir ağı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. alveolaris man...

Alt çene kemiği açısı nedir ne demek

Alt çene kemiği açısı nedir Alt çene kemiği açısı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ramus mandibulae'nin a...

Alt çene siniri nedir ne demek

Alt çene siniri nedir Alt çene siniri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. trigeminus’un en kalın da...

Alt çene tükürük bezi kanalı nedir ne demek

Alt çene tükürük bezi kanalı nedir Alt çene tükürük bezi kanalı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alt çene tükürü...

Alt denetim sınırı nedir ne demek

Alt denetim sınırı nedir Alt denetim sınırı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: denetim sınırları]. Dene : Tane: Bahçe...

Alt diş nedir Alt diş; bir anatomi terimidir. Çene : Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri ta...

Alt dönüşül nedir ne demek

Alt dönüşül nedir Alt dönüşül; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Dönüşül değerler altındaki değerlere değgin o...

Alt dönüşüm sıcaklığı nedir ne demek

Alt dönüşüm sıcaklığı nedir Alt dönüşüm sıcaklığı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Dı1 ve Ds1 sıcaklıklarının ortak adı...

Alt dudağı aşağı çeken kas nedir ne demek

Alt dudağı aşağı çeken kas nedir Alt dudağı aşağı çeken kas; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alt çene kemiğinde...

Alt durumlu çiçek nedir ne demek

Alt durumlu çiçek nedir Alt durumlu çiçek; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Korolla, kaliks ve stamen halkalarının ovaryumu...

Alt ev nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bodrum, evin birinci katında hayvan bağlanan yer. Alt : Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı. Birkaç...

Alt filum nedir ne demek

Alt filum nedir Alt filum; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında filumdan da...

Alt gerilim nedir ne demek

Alt gerilim nedir Gerilim : Bir iletkenin uçları arasındaki gizil güç farkı, potansiyel farkı, voltaj. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kiri...

Alt gr key nedir ne demek

Alt gr key nedir : En ince ses portesinin üstünde bulunan nota veya ses (müzik terimi). Gr : Ünlü geleneksel sistemde en küçük kütle birimi (kötü mode...

Alt güverte nedir ne demek

Alt güverte nedir Alt güverte; bir denizcilik terimidir. Güverte : Gemide ambar ve kamaraların üstü. Gemi : Su üstünde yüzen, insan ve yük taşımaya yar...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim