Alt nedir "Alt" ile ilgili cümleler Altı alay üstü kalay : İçi, dışı gibi özenilmiş olmayan şeyler için söylenen bir söz. Altı yaş olmak : İşe birtakım oyunlar karışmak, böyle bir işe girişmekte sakıncalar bulunduğu anlaşılmak. Altı...

 
 
 

Alt başlık nedir ne demek

Alt başlık nedir Başlık : Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım. Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü. Başlık parası. Üst giysilerinin yakalarına takılı başlık, kapüşon. Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet. Bir yazını...

Alt bölüngü nedir ne demek

Alt bölüngü nedir Alt bölüngü; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: E tikel sıralı kümesinin koşulunu gerçekleyen A altkümesi. Bölü : Bölme işlemini gösteren “/” veya “:” işaretlerinin okunuşu, taksim. Bi...

Alt cins nedir Alt cins; bir biyoloji terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında cinsin altında yer alan bir kategori. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında cinsin altında yer alan bi...

Alt çene diş kemeri nedir ne demek

Alt çene diş kemeri nedir Alt çene diş kemeri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tüm alt çene dişlerinin oluşturduğu kemer, arkus dentalis inferiyor. Diş : Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp...

Alt çene kemiği nedir ne demek

Alt çene kemiği nedir Alt çene kemiği; Anatomi, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yüz iskeletinin alt kısmını oluşturan yassı ve çift kemik, mandibula. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: mandibu...

Alt çene kısalığı nedir ne demek

Alt çene kısalığı nedir Alt çene kısalığı; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alt çene kemiğinin doğuştan kısa olması. Sığır ve koyunlarda rastlanan bir doğuştan yapılış bozukluğu iken, uzun burunlu köpekl...

Alt çene tükürük bezi nedir ne demek

Alt çene tükürük bezi nedir Alt çene tükürük bezi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kulak altı tükürük bezinin hemen altında bulunan, atgillerde ve geviş getirenlerde uzun, domuzda üçgen, etçille...

Alt dal nedir Alt dal; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Canlıların sınıflandırılmasında daldan (klâdus) daha küçük gruplar topluluğu için kullanılan bir terim. Yeni sınıflandırma sistemlerin...

Alt alem nedir Alt alem; Zooloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Zooloji'deki anlamı: (karşılık: subregnum, Lat. sub = altında, Lat. regnum = dominyon), Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup âlemden daha küçük gru...

Alt alta nedir Alt alta; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Alt alta üst üste : Birbirleriyle itişir kakışır durumda. Altın : Altından yapılmış sikke. Bu elementten yapılmış. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, ...

Alt bölüm nedir ne demek

Alt bölüm nedir Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ...

Alt büklüm nedir ne demek

Alt büklüm nedir Alt büklüm; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çeşitli sinema aygıtlarında, özellikle alıcı ile göstericide, pencerenin altına rastlayan büklüm. Alt : Bir şeyin yere bakan y...

Alt çene nedir ne demek

Alt çene nedir Alt çene; bir anatomi terimidir. Gramer anlamı: Ağzın alt kısmını oluşturan ve konuşma sırasında ağzın rahatlıkla hareketini sağlayan organ. bk. çene. Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: alt çänä; Türkmen Türkçesi:...

Alt çene dişleri sinir ağı nedir ne demek

Alt çene dişleri sinir ağı nedir Alt çene dişleri sinir ağı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. alveolaris mandibularis’in alveoler kollarının oluşturduğu sinir ağı, pleksus dentalis inferiyor. Sinir...

Alt çene kemiği açısı nedir ne demek

Alt çene kemiği açısı nedir Alt çene kemiği açısı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ramus mandibulae'nin arka kenarıyla alt kenarı arasında oluşan açı, angulus mandibula. Alt çene kemiği : Yüz is...

Alt çene siniri nedir ne demek

Alt çene siniri nedir Alt çene siniri; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: N. trigeminus’un en kalın dalı olarak alt çene eklemini, alt çene diş ve diş etleri, alt dudak, yanak ve dilin ön yar...

Alt çene tükürük bezi kanalı nedir ne demek

Alt çene tükürük bezi kanalı nedir Alt çene tükürük bezi kanalı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alt çene tükürük bezinin salgısını caruncula sublingualis yakınında ağız boşluğuna akıtan kanal, duktus ...

Alt denetim sınırı nedir ne demek

Alt denetim sınırı nedir Alt denetim sınırı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: denetim sınırları]. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğday, aşlık. Tane. Tane, adet....

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim