Ayrım nedir "Ayrım" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kadınların başlarına süs olarak dizdikleri paralar. Yol kavşağı, iki yolun ayrıldığı yer. Bölüm, bölük, parça. Felsefi anlamı: Aralarında türsel (spesifik) bir ayrılık olan iki...

 
 
 

Ayrımcı giriş kısıntıları nedir ne demek

Ayrımcı giriş kısıntıları nedir Ayrımcı giriş kısıntıları; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ülkeler ya da yurda sokulacak mallar arasında ayrım doğuracak biçimde uygulanan giriş sınırlaması. Giri : Geri taraf, kıç. Geri Giri...

Ayrımcık nedir ne demek

Ayrımcık nedir Ayrımcık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: Gözlem ya da ölçüm konuları arasında ancak duygun bir araçla saptanabilecek ince ayrım....

Ayrımcılık sözleşmesi nedir ne demek

Ayrımcılık sözleşmesi nedir Ayrımcılık sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düzenlenmesinde ırk, renk, cinsiyet, din, etnik köken, ulusal kimlik ve siyasal görüş temeli...

Ayrımlamak nedir ne demek

Ayrımlamak nedir Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına Ayrım : Ayırma işi, tefrik. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, f...

Ayrımlaşmak nedir ne demek

Ayrımlaşmak nedir Ayrımlaşma : Ayrımlaşmak işi, farklılaşma. Bir iç kayanın katılaşması sürecinde yer ve zamana göre ayrımların ortaya çıkması, farklılaşma. Hücrelerin veya canlı organizmaların işlevlerine veya yaşayış türlerine ilişkin yap...

Ayrımlı nedir ne demek

Ayrımlı nedir Ayrımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ayrım : Ayırma işi, tefrik. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla karıştırılmamasını sağlayan ayrılık, benzer şeyleri birbirinden ayıran özellik, başkalık, ...

Ayrımlı ısıtma nedir ne demek

Ayrımlı ısıtma nedir Ayrımlı ısıtma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir parçanın kullanılış yerine göre gereken yerel özellik başkalıklarını yaratmak ereğiyle, parçanın çeşitli yerlerini başkalıklı o...

Ayrımlı suverme nedir ne demek

Ayrımlı suverme nedir Ayrımlı suverme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir parçaya, yerel sertlik başkalıkları vermek ereğiyle yapılan su verme. Suve : Kapı çerçevesi, pervaz Suverme : Demir alaşımları...

Ayrım yaklaşımı nedir ne demek

Ayrım yaklaşımı nedir Ayrım yaklaşımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İncelenen olgunun, içinde belirdiği durumla belirmediği durumun biri dışında-yani olgunun belirdiği durumda bulunan bir koşul dışında -...

Ayrımcı nedir ne demek

Ayrımcı nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Gümrük vergilerinde ya da bildirmelik dışı önlemlerde, mallar ya da ülkeler yönünden eşitlik gözetilmemesi. İngilizce'de Ayrımcı ne demek? Ayrımcı ingilizcesi nedir?: discriminatory Ayrım...

Ayrımcı gümrükler nedir ne demek

Ayrımcı gümrükler nedir Ayrımcı gümrükler; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kimi ülkelerden gelecek malları, öteki ülkelerden geleceklere göre daha elverişli ya da daha elverişsiz duruma getirme amacıyla konan gümrü...

Ayrımcılık nedir ne demek

Ayrımcılık nedir Ayrımcılık; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: Belli insan öbeklerinin ayrımlaşmasını bilinçli bir biçimde gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yö...

Ayrımlama nedir ne demek

Ayrımlama nedir Ayrımlama; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Geliştirim ile çevirim oyunluğu arasında yer alan oyunluğun görünçlük ve ayrımlarının belirlendiği, başlıca özyapıların a...

Ayrımlaşma nedir ne demek

Ayrımlaşma nedir "Ayrımlaşma" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Yanyana bulunan aynı veya yakın değerde iki sesten birinin öbüründen değerce uzaklaşması. Aşçının Ahçı olması gibi. (bk. özgeleme). Belli insan öbeklerinin, yasalara, to...

Ayrımlaşmış rant nedir ne demek

Ayrımlaşmış rant nedir Ayrımlaşmış rant; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşlenebilir ve kullanılabilir toprak parçalarının kimyasal, ve tarımsal özelliklerinde, yerel konumlarında, işlenmemiş özdek ve pazarlama öze...

Ayrımlı dağlama nedir ne demek

Ayrımlı dağlama nedir Ayrımlı dağlama; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir yapı içindeki çeşitli fazları saptamak ereğiyle yapılan ve uygun bir dağlayıcı kullanarak çeşitli fazları değişik renklerde da...

Ayrımlı işlem nedir ne demek

Ayrımlı işlem nedir Ayrımlı işlem; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mal giriş ve çıkışlarında, özellikle bildirmelik dışı önlemler yönünden, mallara ya da satıcı ülkelere yapılan ayrı işlem. İşle : Nakış: İşle i...

Ayrımlılık nedir ne demek

Ayrımlılık nedir Ayrımlı : Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı. Ayrım : Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark. Alt bölüm. Ayrılma noktası. Ayırma işi, tefrik. Bir veya daha çok sahne içinde geliştiril...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim