Ayrım nedir "Ayrım" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kadınların başlarına süs olarak dizdikleri paralar. Yol kavşağı, iki yolun ayrıldığı ye...

 
 
 

Kayan ayrım tabanı nedir ne demek

Kayan ayrım tabanı nedir Kayan ayrım tabanı; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir kayan ayrımlı gösterim dizgesinde, g...

Ancak izlenebilen ayrım nedir ne demek

Ancak izlenebilen ayrım nedir Ancak izlenebilen ayrım; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Deneysel durumlarda, birisi, algı eşiği...

Bakışımlı ayrım nedir ne demek

Bakışımlı ayrım nedir Bakışımlı ayrım; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: A, B kümeleri için (AB) U (BA) kümesi. Ayrı ...

Devingen ayrım nedir ne demek

Devingen ayrım nedir Devingen ayrım; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Devingen çekimlerin birbirini iz...

İnce ayrım nedir ne demek

İnce ayrım nedir İnce : Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). ...

Nitel ayrım nedir ne demek

Nitel ayrım nedir Nitel ayrım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyi...

Ayrımcı giriş kısıntıları nedir ne demek

Ayrımcı giriş kısıntıları nedir Ayrımcı giriş kısıntıları; Gümrük alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ülkeler ya da yurda sokulacak mallar arasın...

Ayrımcık nedir ne demek

Ayrımcık nedir Ayrımcık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik terim anlamı...

Ayrımcılık sözleşmesi nedir ne demek

Ayrımcılık sözleşmesi nedir Ayrımcılık sözleşmesi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İş verme, eğitim ve çalışma koşullarının düz...

Ayrımlamak nedir ne demek

Ayrımlamak nedir Ayrı : Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan. Yalnız, tek başına Ayrım : Ayırma işi, tefrik. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla ka...

Ayrımlaşmak nedir ne demek

Ayrımlaşmak nedir Ayrımlaşma : Ayrımlaşmak işi, farklılaşma. Bir iç kayanın katılaşması sürecinde yer ve zamana göre ayrımların ortaya çıkması, farklıl...

Ayrımlı nedir ne demek

Ayrımlı nedir Ayrımlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Ayrım : Ayırma işi, tefrik. Bir kimse veya nesnenin bir başkasıyla k...

Ayrımlı ısıtma nedir ne demek

Ayrımlı ısıtma nedir Ayrımlı ısıtma; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Bir parçanın kullanılış yerine göre gereke...

Ayrımlı suverme nedir ne demek

Ayrımlı suverme nedir Ayrımlı suverme; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir parçaya, yerel sertlik başkalıkları v...

Ayrımsal biçimli sınıflama nedir ne demek

Ayrımsal biçimli sınıflama nedir Ayrımsal biçimli sınıflama; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sınıflama dizgesinde yer almamış özel b...

Ayrımsal dizinleme nedir ne demek

Ayrımsal dizinleme nedir Ayrımsal dizinleme; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sözcüklerin, abecesel sıralanması yerine birinc...

Ayrımsal kataloglama nedir ne demek

Ayrımsal kataloglama nedir Ayrımsal kataloglama; Kitaplık alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Ayrımsal fişin hazırlanmasında yarar sağlayan...

Ayrımsal not nedir ne demek

Ayrımsal not nedir Ayrımsal not; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ayrımsal fişte, parçanın alındığı bütünle ilgili bilgi...

Ayrımsal yöntem nedir ne demek

Ayrımsal yöntem nedir Ayrımsal yöntem; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Sınıflandırmada, belli bir konuyu parçalara ayırıp...

Ayrım yaklaşımı nedir ne demek

Ayrım yaklaşımı nedir Ayrım yaklaşımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İncelenen olgunun, içinde belirdiği durumla be...

Ancak izlenebilen ayrım yöntemi nedir ne demek

Ancak izlenebilen ayrım yöntemi nedir Ancak izlenebilen ayrım yöntemi; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Herhangi bir türden canlı denek...

Uygunluk ayrım bileşik yaklaşımı nedir ne demek

Uygunluk ayrım bileşik yaklaşımı nedir Uygunluk ayrım bileşik yaklaşımı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: "Belli bir olgunun belirdiği...

Ancak sezilebilen ayrım nedir ne demek

Ancak sezilebilen ayrım nedir Ancak sezilebilen ayrım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ölçüm konusunu oluşturan çeşitli nesn...

Çekim ayrım nedir ne demek

Çekim ayrım nedir Çekim ayrım; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir ayrım oluşturabilecek kadar uzu...

Durgun ayrım nedir ne demek

Durgun ayrım nedir Durgun ayrım; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Durgun çekimlerin birbirini izleme...

Nicel ayrım nedir ne demek

Nicel ayrım nedir Nicel ayrım; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Nesneler ya da özellikler arasında sayıyla dile g...

Ayrımcı nedir ne demek

Ayrımcı nedir Gümrük alanında kullanılan anlamı: Gümrük vergilerinde ya da bildirmelik dışı önlemlerde, mallar ya da ülkeler yönünden eşitlik gözet...

Ayrımcı gümrükler nedir ne demek

Ayrımcı gümrükler nedir Ayrımcı gümrükler; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kimi ülkelerden gelecek malları, öteki ülkelerden ...

Ayrımcılık nedir ne demek

Ayrımcılık nedir Ayrımcılık; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Teknik terim anlamı: Bell...

Ayrımlama nedir ne demek

Ayrımlama nedir Ayrımlama; sinema, tv alanlarında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Geliştirim ile çevirim oyunluğu ...

Ayrımlaşma nedir ne demek

Ayrımlaşma nedir "Ayrımlaşma" ile ilgili cümle Bilimsel terim anlamı: Yanyana bulunan aynı veya yakın değerde iki sesten birinin öbüründen değerce uza...

Ayrımlaşmış rant nedir ne demek

Ayrımlaşmış rant nedir Ayrımlaşmış rant; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşlenebilir ve kullanılabilir toprak parçalarının ki...

Ayrımlı dağlama nedir ne demek

Ayrımlı dağlama nedir Ayrımlı dağlama; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Bir yapı içindeki çeşitli fazları saptama...

Ayrımlı işlem nedir ne demek

Ayrımlı işlem nedir Ayrımlı işlem; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Mal giriş ve çıkışlarında, özellikle bildirmelik dışı ...

Ayrımlılık nedir ne demek

Ayrımlılık nedir Ayrımlı : Ayrımı olan, aralarında ayrım bulunan, değişik, farklı. Ayrım : Cinsleri ve türleri birbirinden ayıran ana karakter, fark. ...

Ayrımsal damıtma nedir ne demek

Ayrımsal damıtma nedir Ayrımsal damıtma; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Çok bileşenli bir karışımın her kaynama sıcaklığın...

Ayrımsal fiş nedir ne demek

Ayrımsal fiş nedir Ayrımsal fiş; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Süreli yayınlardaki her yazar ya da birden çok yazarı...

Ayrımsal kaynakça nedir ne demek

Ayrımsal kaynakça nedir Ayrımsal kaynakça; Kitaplık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İçerdiği kitapların kaynakçasal kimlikleri yanın...

Ayrımsal ölçek nedir ne demek

Ayrımsal ölçek nedir Ayrımsal ölçek; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Konumları belli olan sınarlara verdikleri oluml...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim