Rant nedir Rant; bir ekonomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Rant" ile ilgili cümleler İktisat alanındaki kelime anlamı: Üret...

 
 
 

Rant benzeri nedir ne demek

Rant benzeri nedir Rant benzeri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Kısa dönemde toprak dışındaki üretim faktörlerinin ya...

Ricardonun rant kuramı nedir ne demek

Ricardonun rant kuramı nedir Ricardonun rant kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Toprakların verimlilik farklarından kaynakla...

İktisadi rant nedir ne demek

İktisadi rant nedir İktisadi rant; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir üretim faktörünün mevcut geliriyle fırsat maliyet...

Rantabilite nedir ne demek

Rantabilite nedir Rantabilite; bir ekonomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Belli bir dönemde elde e...

Rantçı nedir Rant : Getirim. Rantçılık : Getirimcilik. Getirimci : Bankada bulunan paranın faiziyle veya sahibi bulunduğu hisse senedi vb. değerli...

Ranted nedir English: Don't take anything for granted. Turkish: Hiçbir şeyin kıymetini bilmezlik etme. English: Ali has granted me an intervi...

Ranters nedir : Veren. Temlik eden. Veren kimse. Bağış yapan kimse. Bağış yapan. Miras bırakan kimse. Devreden. Fariğ. Ranter : Palavracı. Yüksekte...

Rantingly nedir ne demek

Rantingly nedir : Bağırarak ve mimiklerle konuşmak. Atıp tutma. Atıp tutmak. Yüksekten atmak. Ateş püskürmek. Rantings : Atıp tutma. [#Granting : Yer...

Rantiye nedir Rantiye; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Üretime katkısı olmadan kira ve faiz geliri elde ed...

Rants nedir English: Ali can afford to eat at expensive restaurants every day. Turkish: Ali pahalı bir restoranda her gün yemek yiyebilir. E...

Kalite rantı nedir ne demek

Kalite rantı nedir Kalite rantı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Verimlilikleri, tüketim merkezlerine uzaklıkları gibi...

Kıtlık rantı nedir ne demek

Kıtlık rantı nedir Kıtlık rantı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Toprak sunumunun sabit olması nedeniyle, tarımsal ürü...

Üretici rantı nedir ne demek

Üretici rantı nedir Üretici rantı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üreticilerin bir malı satmaya razı oldukları fiyatla ...

Aberrant nedir Aberrant; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Normal gidişinden ayrılma, sapma. Ay...

Aberrant innovation nedir ne demek

Aberrant innovation nedir : Anormal. Yolunu azan. Gerçekten sapma. Tipik olmayan. Normal gidişinden ayrılma, sapma. Atipik. Normal olmayan. Doğru yoldan ayrılm...

Aberrant observation nedir ne demek

Aberrant observation nedir : Sapkın. Sapkın kimse. Yolunu azan. Yolundan çıkan. Sapık. Doğru yoldan ayrılmış. Normal gidişinden ayrılma, sapma. Tipik olmayan. G...

Aberrantly nedir ne demek

Aberrantly nedir host : Hatalı konakçı. Parazitin gelişmesini ve yaşam döngüsünü tamamlayamadığı konakçı. Aberrant innovation : Sapkın yenilik. innova...

Absolute quarantine nedir ne demek

Absolute quarantine nedir : Tam. Absolüt. Tüm. Bilgisayar, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Kati. Mükemmel. Düzey. Saf. Sınırsız. Koşulsuz, bağı...

Accelerant nedir ne demek

Accelerant nedir : Aççelerando. Hızlanarak. Accelerando. Accelerans : Hızlandıran, uyaran. Akselerans. [#Accelerable : Hızlanabilen. Accelerate : Hız ...

Rant and rave nedir ne demek

Rant and rave nedir : Boş laf. Söylenmek. Atıp tutma. Atıp tutmak. Bağırarak ve mimiklerle konuşmak. Yüksekten atmak. Ağız kalabalığı. Yüksek perdeden ko...

Rant arayışı nedir ne demek

Rant arayışı nedir Rant arayışı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Normal kârın üzerinde kâr sağlamak için iktisadi kara...

Rant kollama nedir ne demek

Rant kollama nedir Rant kollama; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: rant arayışı. Kollama : Kollamak işi Rant : Getirim. ...

Ayrımlaşmış rant nedir ne demek

Ayrımlaşmış rant nedir Ayrımlaşmış rant; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İşlenebilir ve kullanılabilir toprak parçalarının ki...

Yapay rant nedir ne demek

Yapay rant nedir Yapay rant; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Hükümetlerin yasal veya idari düzenlemelerle piyasalara...

Rantabl nedir Rantabl; bir ekonomi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Rant :...

Rantçılık nedir ne demek

Rantçılık nedir Rantçı : Getirimci. Rant : Getirim. Getirimci : Getirim sağlayan şey, rantiye. Bankada bulunan paranın faiziyle veya sahibi bulunduğu...

Ranter nedir : Palavracı. Metodist vaiz. Yüksekten atan tip. Granter : Fariğ. Veren kimse. Miras bırakan kimse. Bağış yapan kimse. Temlik eden. Ve...

Ranting nedir English: The last time I saw Tom, he was ranting about something. Turkish: Tom'u son gördüğümde bir şey hakkında atıp tutuyordu....

Rantings nedir : Ateş püskürmek. Bağırarak ve mimiklerle konuşmak. Atıp tutmak. Yüksekten atmak. Atıp tutma. Rantingly : Atıp tutarak. [#Granting : ...

Rantiye devlet nedir ne demek

Rantiye devlet nedir Rantiye devlet; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ulusal hasılalarının tamamını veya önemli bir kısmı...

Farklılık rantı nedir ne demek

Farklılık rantı nedir Farklılık rantı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: İşlenebilir ve kullanılabilir toprakların kimyasal...

Kent rantı nedir ne demek

Kent rantı nedir Kent rantı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Arsa veya bina gibi taşınmazların, bulundukları yerleşim...

Tüketici rantı nedir ne demek

Tüketici rantı nedir Tüketici rantı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Tüketicilerin bir malı satın almaya razı oldukları ...

Yetenek rantı nedir ne demek

Yetenek rantı nedir Yetenek rantı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkıl...

Aberrant host nedir ne demek

Aberrant host nedir : Sapan. Normal gidişinden ayrılma, sapma. Tipik olmayan. Sapkın kimse. Aberrant. Anormal. Yolundan çıkan. İnhiraf eden. Normal olmay...

Aberrant innovation model nedir ne demek

Aberrant innovation model nedir : Sapkın kimse. İnhiraf eden. Sapkın. Yolundan çıkan. Yolunu azan. Gerçekten sapma. Anormal. Normal gidişinden ayrılma, sapma. Tipik ...

Aberrant observation model nedir ne demek

Aberrant observation model nedir : Anormal. Sapkın. Aberrant. Tipik olmayan. Gerçekten sapma. Sapık. Normal gidişinden ayrılma, sapma. Sapkın kimse. Doğru yoldan ayrı...

Aberrants nedir ne demek

Aberrants nedir host : Hatalı konakçı. Parazitin gelişmesini ve yaşam döngüsünü tamamlayamadığı konakçı. Aberrant innovation : Sapkın yenilik. innova...

Absorption of immigrants nedir ne demek

Absorption of immigrants nedir : Kendine katma. Bir özdeğin, bir ya da daha çok özdek, erke, kuvvet vb. özümleyerek başka biçim ya da türlere dönüştürmesi. bir ya d...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim