Katsayı nedir Katsayı; bir matematik terimidir. "Katsayı" ile ilgili cümle örnekleri Kimya'daki anlamı: Başka bir değeri veya onun değişme oranını ...

 
 
 

Sayısal katsayı nedir ne demek

Sayısal katsayı nedir Sayısal katsayı; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Değişkenin önünde çarpan olarak yer alan sa...

Açılımın katsayısı nedir ne demek

Açılımın katsayısı nedir Açılımın katsayısı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Seri biçiminde bir açılımın terimlerinde...

Akış katsayısı nedir ne demek

Akış katsayısı nedir Akış katsayısı; Coğrafya, Jeoloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Coğrafya'daki terim anlamı: Bir akarsuyun beslenme teknesine...

Anamal katsayısı nedir ne demek

Anamal katsayısı nedir Anamal katsayısı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yıllık üretim yeteneğine yapılan bir birimlik eklem...

Anlaşma katsayısı nedir ne demek

Anlaşma katsayısı nedir Anlaşma katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sıralayıcı ölçekle elde edilmiş ölçümler ara...

Aşırılık katsayısı nedir ne demek

Aşırılık katsayısı nedir Aşırılık katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: µ’ler beklemleri göstermek üzere, biçiminde ...

Bağlılaşım katsayısı nedir ne demek

Bağlılaşım katsayısı nedir Bağlılaşım katsayısı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: İki sayılar kümesi arasındaki doğrusal...

Barınma katsayısı nedir ne demek

Barınma katsayısı nedir Barınma katsayısı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Barınma yoğunluğunu ölçmeye yarayan ve bir konutta h...

Belirsizlik katsayısı eşitliği nedir ne demek

Belirsizlik katsayısı eşitliği nedir Belirsizlik katsayısı eşitliği; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Thurstone ölçek oluşturma yorda...

Birikim katsayısı nedir ne demek

Birikim katsayısı nedir Birikim katsayısı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir yüzeyde yüzerilen özdecik yoğunlaşması artış hızını...

Birlikte değişki katsayısı nedir ne demek

Birlikte değişki katsayısı nedir Birlikte değişki katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birlikte değişme gösteren bir dağı...

Birliktelik katsayısı nedir ne demek

Birliktelik katsayısı nedir Birliktelik katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: İki öznitelik arasındaki birlikteliğin bi...

Bölüşüm katsayısı nedir ne demek

Bölüşüm katsayısı nedir Bölüşüm katsayısı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir özdeğin, dengede bulunduğu iki karışmayan sıv...

Bunsen katsayısı nedir ne demek

Bunsen katsayısı nedir Bunsen katsayısı; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Ölçünlü basınç ve sıcaklıkta birim oylumlu sıvının soğur...

Çoğalma katsayısı nedir ne demek

Çoğalma katsayısı nedir Çoğalma katsayısı; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir zaman aralığı içinde üretilen toplam n...

Çoklu ilişki katsayısı nedir ne demek

Çoklu ilişki katsayısı nedir Çoklu ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Birden çok bağımsız değişken olduğunda, ...

Dağılma katsayısı nedir ne demek

Dağılma katsayısı nedir Dağılma katsayısı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Birbiriyle karışmayan iki çözücü arasında dağılan...

Dağıtım katsayıları nedir ne demek

Dağıtım katsayıları nedir Teknik terim anlamı: Verilmiş bir renkölçümşel dizgede, bir eşit erke tayfının tek renkli parçacıklarının (elementlerinin) üçrenksel ...

Difüzyon katsayısı nedir ne demek

Difüzyon katsayısı nedir Difüzyon katsayısı; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir ortamda analitin hareketliliğinin bir ölçüsü...

Baş katsayı nedir ne demek

Baş katsayı nedir Baş katsayı; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir polinomda en yüksek dereceli değişkenin kats...

Ölçek katsayı nedir ne demek

Ölçek katsayı nedir Ölçek katsayı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Genel büyüklüğü değiştiren uzunluk çarp...

Açık alan katsayısı nedir ne demek

Açık alan katsayısı nedir Açık alan katsayısı; Şehir alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir kentteki açık ve yeşil alanların yüzölçümleri...

Ağırlıklama katsayısı nedir ne demek

Ağırlıklama katsayısı nedir Ağırlıklama katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Ağırlıklandırmayı içeren bir işlemde bir g...

Aktiflik katsayısı nedir ne demek

Aktiflik katsayısı nedir Aktiflik katsayısı; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Sayısal değeri, bir çözeltinin iyon şiddetine ba...

Anlak katsayısı nedir ne demek

Anlak katsayısı nedir Anlak katsayısı; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Deneğin anlak ölçerinde elde ettiği sayıları, y...

Arıtım katsayısı oranı nedir ne demek

Arıtım katsayısı oranı nedir Arıtım katsayısı oranı; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Para ve kısa sürede paraya çevrilmesi olumlu ...

Bağlanım katsayısı nedir ne demek

Bağlanım katsayısı nedir Bağlanım katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) Bir bağlanım, eşitliğ...

Bağlılaşma katsayısı nedir ne demek

Bağlılaşma katsayısı nedir Bağlılaşma katsayısı; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: İki gözlem dizisi arasındaki ilişki gücünü...

Belirsizlik katsayısı nedir ne demek

Belirsizlik katsayısı nedir Belirsizlik katsayısı; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: (bağlanım çözümlemesi) r...

Biçim katsayısı nedir ne demek

Biçim katsayısı nedir Biçim katsayısı; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Çarpışma olaylarında saçınım açı ya da...

Birinci derecede likidite katsayısı nedir ne demek

Birinci derecede likidite katsayısı nedir Birinci derecede likidite katsayısı; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Para ve çekle veya kredi kartl...

Birlikte gidişim katsayısı nedir ne demek

Birlikte gidişim katsayısı nedir Birlikte gidişim katsayısı; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Değişkenlere ilişkin gözlemlerin g...

Boş konut katsayısı nedir ne demek

Boş konut katsayısı nedir Boş konut katsayısı; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Belli bir kent bölgesinde, ya da kentin tümünde, ...

Brüt enerji sindirim katsayısı nedir ne demek

Brüt enerji sindirim katsayısı nedir Brüt enerji sindirim katsayısı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bomba kalorimetresinde ya...

Çarpım beklemi ilişki katsayısı nedir ne demek

Çarpım beklemi ilişki katsayısı nedir Çarpım beklemi ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: ilişki katsayısı]. Çarp : ...

Çoklu belirtme katsayısı nedir ne demek

Çoklu belirtme katsayısı nedir Çoklu belirtme katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: [bkz: çoklu ilişki katsayısı]. Çoklu :...

Çoklu tikel ilişki katsayısı nedir ne demek

Çoklu tikel ilişki katsayısı nedir Çoklu tikel ilişki katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bağımsız değişkenlerden bazıları d...

Dağılma katsayısı kromatografi nedir ne demek

Dağılma katsayısı kromatografi nedir Dağılma katsayısı kromatografi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Kromatografide çözünenin hareketli ve...

Değişim katsayısı nedir ne demek

Değişim katsayısı nedir Değişim katsayısı; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Ölçünlü sapmanın ortalamaya göre yüzdesi, anl...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim