Formül nedir Formül; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Formül" ile ilgili cümle Kimya'daki anlamı: 1.Molekül yapılı bileşikler için meleküldeki atomların cinsini ve sayısını (molekül formülü), iyonik veya örgü yapılı katılar için...

 
 
 

Formül kütlesi nedir ne demek

Formül kütlesi nedir Formül kütlesi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir maddenin kimyasal formülündeki atomların atom kütlelerinin toplamı. Mol kütlesi ile eş anlamlıdır. Form : Biçim, şekil. Bir şeyin istenile...

Formüle nedir Formüle; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Formül : Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma...

Formüler nedir ne demek

Formüler nedir Formüler; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Formüle : "Bir düşünceye bir anlatım biçimi vermek" anlamında kullanılan formüle etmek birleşik fiilinde geçen bir söz. Formül : Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir n...

Formülleşmek nedir ne demek

Formülleşmek nedir Formül : Çıkar yol, tutulan yol, yöntem. Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma tak...

Formülleştirmek nedir ne demek

Formülleştirmek nedir Formül : Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek. Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yaraya...

Formülsüz nedir ne demek

Formülsüz nedir Formülsüz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Form : Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge Formül : Genel ...

Formül birimi nedir ne demek

Formül birimi nedir Formül birimi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Formülü oluşturan atomların en küçük oranlarını gösteren atom grubu. Biri : Bir tanesi. Bilinmeyen bir kimse Birim : Bir kümenin her elemanı. D...

Formül gram nedir ne demek

Formül gram nedir Formül gram; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bileşiği oluşturan öğelerin bileşiklerteki atom-gramlarının toplamı. Form : Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen...

Formülasyon nedir ne demek

Formülasyon nedir Formülasyon; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isimmecaz olarak kullanılır. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvanların besin maddeleri gereksinimlerini en düşük fiyatla karşılamak i...

Formüle edilmiş yem nedir ne demek

Formüle edilmiş yem nedir Formüle edilmiş yem; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İki veya daha fazla sayıdaki yem maddesinin, belirlenmiş olan özeliklerine göre formüle edilip karıştırılmasıyla elde edilen y...

Formülleşme nedir ne demek

Formülleşme nedir Formül : Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanması...

Formülleştirme nedir ne demek

Formülleştirme nedir Formülleştirme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Form : Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge Formül : Ge...

Formüllü nedir ne demek

Formüllü nedir Formüllü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Form : Biçim, şekil. Bir şeyin istenilen ve olması gereken durumu. İstenilen şeylerin yazılması, doldurulması için hazırlanmış basılı belge Formül : Genel b...

Formülün cümlecik kümesi nedir ne demek

Formülün cümlecik kümesi nedir Formülün cümlecik kümesi; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Verilen formülün bir Skolem standart biçimindeki matrisinde yer alan cümleciklerin kümesi, cümlecik kümesi. Cümle : Bir yar...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim