Yem nedir "Yem" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Yem. Leblebicilerin kullandığı bir ölçek. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Balıkları cezbetmek için olta iğnesine takılan veya tuzak ağlar içine konulan, sinek, ca...

 
 
 

Yem bileşimi nedir ne demek

Yem bileşimi nedir Yem bileşimi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemlerin ham besin maddeleriyle mineral madde ve vitamin içerikleri. Bile : Da, de, dahi. Birlikte. Üstelik Bileşim : Bileşme işi. İ...

Yem bitkileri nedir ne demek

Yem bitkileri nedir Yem bitkileri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Toprak üstü ve/veya toprak altı kısımları veya tohumları yem olarak kullanılabilen bütün bitkiler. Yem bitkisi:; yaprak ve filizleri...

Yem blokları nedir ne demek

Yem blokları nedir Yem blokları; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Alternatif yem maddelerinin hayvanların gereksinimlerini ek olarak karşılayabilecek kadar yoğunlaştırılmış uygun birleşimleri oluştu...

Yem brüt enerjisi nedir ne demek

Yem brüt enerjisi nedir Teknik terim anlamı: Yem enerjisi. Brüt enerji : Toplam enerji. Ham enerji Ener : Bağ ya da tarla işlerinde her işçinin payına düşen iş. Eğer. Eğer, şayet. En yiğit, en kahraman kişi. Brüt : Kesintisi yapılmamış, kesintisi...

Yem değeri nedir ne demek

Yem değeri nedir Yem değeri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemin kimyasal ve biyolojik denemelerde ortaya konan, hayvan vücudunda yaşama ve verim için değerlendirilme gücünü gösteren besleme değ...

Yem dökmek nedir ne demek

Yem dökmek nedir Teknik terim anlamı: Bir kimseyi, hoşuna gidecek şeylerle aldatıp tuzağa düşürmeye çalışmak. yem dökmek (veya koymak) : avlanılacak hayvanları bir yere çekmek için yiyecek dökmek Mecaz anlamı aldatabilmek için inanç verici...

Yem dönüşümü nedir ne demek

Yem dönüşümü nedir Yem dönüşümü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemden yararlanma oranı. Dönü : Koşu yolunda, her bir dönüşe verilen ad. Genellikle 400 m. olur. Birinci gelecek güreşçiyi seçmek iç...

Yem etkinliği nedir ne demek

Yem etkinliği nedir Yem etkinliği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemden yararlanma oranı. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakıla...

Yem ayarında madde nedir ne demek

Yem ayarında madde nedir Yem ayarında madde; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvan tarafından tüketime uygun olan maddeler. Ayar : Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu. Değer, derece. Saatler için...

Yem balığı nedir ne demek

Yem balığı nedir Teknik terim anlamı: Mesleki veya sportif balıkçılıkta yem olarak kullanılan diğer balık. Diğer organizmaları beslemek için kullanılan balıklar. Balı : Büyük kardeş: Balı beni size götür. Sevgi gösterilen kimselere denir: ...

Yem birimleri nedir ne demek

Yem birimleri nedir Yem birimleri; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yem maddelerinin besleme değerini ortaya koymak ve bir diğeriyle karşılaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen "nişasta biri...

Yem bitkileri ürünleri nedir ne demek

Yem bitkileri ürünleri nedir Yem bitkileri ürünleri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hayvan beslemede kullanılan yem bitkileri ve onların ürünleri. Yem bitkileri : Toprak üstü ve/veya toprak altı kısımları ve...

Yem borusu nedir ne demek

Yem borusu nedir Yem borusu; bir tarih terimidir. "Yem borusu" ile ilgili cümle Boru : Borazan. Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktarmaya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar silindir. Askerlik : Asker olma durumu, askerlik h...

Yem çevrilim etkinliği nedir ne demek

Yem çevrilim etkinliği nedir Yem çevrilim etkinliği; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemden yararlanma oranı. Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yer...

Yem değiştirme nedir ne demek

Yem değiştirme nedir Yem değiştirme; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sindirim ve madde değişimi bozukluklarını önlemek için, bir yem rasyonundan başka bir yem rasyonuna veya diğer bir yeme 5-10 günlük...

Yem dönüşüm oranı nedir ne demek

Yem dönüşüm oranı nedir Yem dönüşüm oranı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yemden yararlanma oranı. Teknik terim anlamı: Birim canlı ağırlık kazancı için ne kadar yem tüketildiğini veya tüketilen yem mik...

Yem enerjisi nedir ne demek

Yem enerjisi nedir Yem enerjisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tüketilen yemin toplam enerjisi. Teknik terim anlamı: Yemin kalorimetrede yıkılmasıyla ölçülebilen toplam enerji, yem brüt enerjisi, ...

Yem etkinlik oranı nedir ne demek

Yem etkinlik oranı nedir Teknik terim anlamı: Birim ağırlıktaki balık ürünü başına tüketilen yem miktarı. Etki : Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir etken veya bir sebeb...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim