Örnekleme nedir ne demek

Örnekleme nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Herhangi bir kümenin tüm öğelerinin incelenmek istenen birtakım özelliklerini gösterecek biçimde seçilmiş örnekler saptayarak yürütülen herhangi bir dizge çözümleme ya da istatistiksel değe...

 
 
 

Örnekleme birimi nedir ne demek

Örnekleme birimi nedir Örnekleme birimi; İstatistik, Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir evrenin örnekleme amacına göre bölündüğü birimlerden her biri. Çok-aşamalı örneklemede aşamadan aşamaya de...

Örnekleme dağılımı nedir ne demek

Örnekleme dağılımı nedir Örnekleme dağılımı; Eğitim, İstatistik, Veteriner, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Bir evrenden seçilerek alınan belli sayıdaki örneklere ilişkin sayılama sonuçlarının bağıntı...

Örnekleme denetimi nedir ne demek

Örnekleme denetimi nedir Örnekleme denetimi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Birimlerin tümü yerine bir kesiminde yapılan inceleme. Dene : Tane: Bahçeye beş dene kuzu girdi. Tahıl. Kabuğu dövülerek soyulmuş buğ...

Örnekleme düzeni nedir ne demek

Örnekleme düzeni nedir Örnekleme düzeni; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Araştırma konusu olan evreni, seçilecek örneklemin büyüklüğünü ve çeşidini, örnekleme birimleri ve öteki aynntılarıyla belirten tasar. Düzeni...

Örnekleme kuramı nedir ne demek

Örnekleme kuramı nedir Örnekleme kuramı; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Örneklemeleri konu edinen sayımbilim kuramı. Kura : İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her b...

Örnekleme tasarımı nedir ne demek

Örnekleme tasarımı nedir Örnekleme tasarımı; Yöntem Bilimi, İstatistik alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: örneklem tasarımı]. Teknik terim anlamı: Bir evrenden yansız örnekler alabilmek üzere izlenen yol ya da seçil...

Örnekleme yordamları nedir ne demek

Örnekleme yordamları nedir Örnekleme yordamları; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir evrenden örnek almak üzere başvurulan ve olasılık örneklemesiyle yargılı örnekleme gibi iki ana tasarıma dayanan seçme yordaml...

Örneklemeli sormaca nedir ne demek

Örneklemeli sormaca nedir Örneklemeli sormaca; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Herhangi bir evrene ilişkin olarak bilgi edinmek için, o evreni oluşturan tüm birimlerin yerine, yalnızca bir bölümünün seçilerek araştırma...

Örnekleme aralığı nedir ne demek

Örnekleme aralığı nedir Örnekleme aralığı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: [bkz: dizgesel örneklem]. Aral : Harar, büyük çuval. Sıra dağlar. İki şey arası, ortası. Birbirine yakın adaların oluşturduğu topluluk...

Örnekleme beklemi nedir ne demek

Örnekleme beklemi nedir Örnekleme beklemi; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme dağılımının herhangi bir beklemi. Bu beklem, örneklem gözlemleri kümesinin bir beklemi olarak tanımlanan örneklem beklem...

Örnekleme çerçevesi nedir ne demek

Örnekleme çerçevesi nedir Örnekleme çerçevesi; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme için tasarlanan ve evrene ilişkin bilgiyi oluşturan birimlerin bir dizelgesi. Teknik terim anlamı: B...

Örnekleme değişkesi nedir ne demek

Örnekleme değişkesi nedir Örnekleme değişkesi; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: Bir örnekleme dağılımının değişkesi. Bu değişke, bir örneklemdeğerin ölçünlü yanılgısının üstikisi ya da o örneklemdeğerin değişkesid...

Örnekleme dışı yanılgı nedir ne demek

Örnekleme dışı yanılgı nedir Örnekleme dışı yanılgı; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Örnekleme çerçevesindeki eksiklikler, örneklem birimlerinin imlenmesinde ve bu birimlerin seçiminde yapılan yanlışlar ve benzerle...

Örnekleme hatası nedir ne demek

Örnekleme hatası nedir Örnekleme hatası; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Örneklemeye alınan ve alınmayan birimlerin ortaya çıkardıkları şansa bağlı toplam hata miktarı. Hata : Yanlış. Suç, günah, kusur...

Örnekleme oranı nedir ne demek

Örnekleme oranı nedir Örnekleme oranı; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Örneklem büyüklüğünün evren büyüklüğüne oranı. Teknik terim anlamı: Dizgeli seçmeye dayanan rastlantılı bir örneklemed...

Örnekleme yanılgısı nedir ne demek

Örnekleme yanılgısı nedir Örnekleme yanılgısı; İstatistik, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Bir evren değer ile onun kestirimi arasındaki çıkarım. Teknik terim anlamı: Bir örnek evrende gözlenmiş kestirim d...

Örneklemek nedir ne demek

Örneklemek nedir Örneklem : Bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen araştırma tekniklerinin uygulanacağı grup. Örnek : En iyi biçimde olan. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayv...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim