Göstermelik nedir, Göstermelik ne demek

Göstermelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Gösterişi olan
  • Gerekli olduğu için değil, iş olsun diye yapılan.
  • Tanıtım amacıyla hazırlanmış (nesne).

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Türk gölge oyunu'nda, oyuna başlamadan önce gergi arkasına konulan ve genellikle süsleyici nitelikte bir görüntü. Bu, seyircinin dikkatini gergi üzerinde toplamasına yarayan bir resimdir Ev, ağaç, çiçek, dalyan, dükkan, hamam . ve benzeri Kimi oyunlarda göstermelik oyunun konusuna ilişkin olarak konulur.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Örnek olarak ayrılmış bulunan şey.

Tiyatro'daki terim anlamı:

(Kar.) Karagöz oyununa başlamadan önce perdeye iliştirilen ve oynatılacak oyunun konusuyla az çok ilgisi olan deriden tasvir (resim). Bunlar ev, çeşme, dükkan, hamam, çiçek, ağaç gibi resimlerdir.

Jeoloji ve yer bilimleri alanındaki anlamı:

Kayadan örnek olarak koparılmış bir parça.

Bilimsel terim anlamı:

Soyut veya somut bir şeyin zamandaki, uzaydaki veya düşüncedeki yerini işaret etmeğe yarayan sıfat (GÖSTERME SIFATI, Adjectifdémonstratif) veya zamir (GÖSTERME ZAMİRİ, Pronom démonstatif ). "Ben bu kitabı değil şunu isterim" ifadesindeki "bu" göstermeliği sıfat, "şu" ise zamir olarak kullanılmıştır.

 

[Bakınız: örnek 2]

Karagöz oyununda, asıl oyuna girmeden önce perdeye konulan ve oynanacak oyunu anlatan betim, resim.

İngilizce'de Göstermelik ne demek? Göstermelik ingilizcesi nedir?:

pattern, specimen

Fransızca'da Göstermelik ne demek?:

démonstratif

Göstermelik hakkında bilgiler

Karagöz ve Hacivat taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayalbaz denir. Yardımcıları çırak, yardak, dayrezen, sandıkkardır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır.

Bu iki karakterin gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Anlatılanlar rivayete dayanır, zira gerçekten yaşamış olsalar bile büyük ihtimalle bahsedilen dönemde tarih kitaplarına girecek kadar önemli bulunmamışlardır. Halkbilimciler Karagöz'ün bazı oyunlarda Çingene olduğunu kendi ağzıyla itiraf etmesi, Bulgar gaydası çalması ve Evliya Çelebi'nin tanıklığına dayanarak Bizans imparatoru Konstantin'in Çingene seyisi Sofyozlu Bali Çelebi olduğunu ileri sürmektedir. Bir diğer rivayet ise Hacı İvaz Ağa ya da halka mal olan adıyla Hacivat ve Trakya'da bulunan Samakol köyünden demirci ustası Karagöz, Orhan Gazi devrinde Bursa'da yaşamış cami yapımında çalışan iki işçidir. Kendileri çalışmadıkları gibi diğer işçilerin de çalışmasını engellemektedirler. Orhan Gazi'nin, "cami vaktinde bitmezse kelleni alırım" dediği cami mimarı, caminin vaktinde bitmemesine Karagöz ve Hacivat'ın neden olduğunu söyler. Bunun üzerine bu ikili başları kesilerek idam edilir. Karagöz ve Hacivat'ı çok seven ve ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşteri, ölümlerinin ardından kuklalarını yaparak perde arkasından oynatmaya başlar. Bu sayede Karagöz ve Hacivat tanınır.

 

Göstermelik anlamı, tanımı:

Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme.

Gösteriş : Göze çarpıcı nitelik, göz alıcılık. Başkalarını aldatmak, şaşırtmak, korkutmak veya kendini beğendirmek için birinin yaptığı yapay davranış, çalım, alım çalım, kurum. Görkem. Gösterme işi.

Tanıtım : Tanıtma işi, lansman.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime.

Karşılık : Cevap, yanıt. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel.

Konuşma : Görüşme, danışma, müzakere. Konuşmak işi. Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek için yapılmış olan söyleşi, konferans.

Boyutlu : Boyutu olan.

Göstermelik davranış : Açık olarak başkalarına yöneltilmemekle birlikte, onların varlığının etkisiyle ortaya çıkan davranış (Göstermecilikte olduğu gibi).

Göstermelik değişken : (bağlanım çözümlemesi) Bağlanım çözümlemesinde, özniteliklere yapay olarak verilen düzeylerden oluşan değişken.

Göstermelik gözlem : Degişke çözümlemesinde alt bölüm sayılarının uygun olmadığı bazı durumlarda gözeleri doldurmak üzere eklenen gözlemler.

Diğer dillerde Göstermelik anlamı nedir?

İngilizce'de Göstermelik ne demek? : adj. claptrap, false, nominal, ostensible, pious, rose water

adv. false, for effect, for show

n. sample, specimen

Fransızca'da Göstermelik : simulacre [le]

Almanca'da Göstermelik : das Musterstück, die Probesendung

Rusça'da Göstermelik : adj. показной