Unvanquished türkçesi Unvanquished nedir

  • Zapt edilmez.
  • Fethedilmez.
  • Fethedilmemiş.
  • Zapt edilmemiş.
  • Yenilmez.
  • Yenilmemiş.

İngilizce Unvanquished Türkçe anlamı, Unvanquished eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Unvanquished ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Inexpugnable : Zaptolunamaz. Durdurulamaz.

Insurmountable : Geçilmez. Çok büyük. Geçilemez. Çok güç. Üstesinden gelinemez. Yenilemez. Başa çıkılmaz. Aşılmaz.

Undefeated : Namağlup. Mağlup edilmemiş.

Unrestrained : Frenlenmemiş. Frenlenmeyen. Önü alınmamış. Dinmeyen. İdaresiz. Denetimsiz. Serbest. Kontrolsüz. Zaptedilmemiş.

Inexhaustive : Bitirilip tüketilemez. Yorulmaz. Alt edilmez. Sınırsız.

Insuperable : Yenilemez. Aşılmaz. Aşılması güç. Geçilmez. Geçilemez. Zorlu. Başa çıkılmaz.

Unbeaten : Kırılmamış rekor. Kırılmamış (rekor). Kırılmamış. Çırpılmamış (yumurta vb.). Dövülmemiş. Ayak basılmamış (yol). Namağlup. Hiç yenilmemiş. Ayak basılmamış.

Achillean : Aşilvari. Sağlam.

Invincible : Yenilmeyen. Namağlup.

Unconquerable : Fethedilemez. Ele geçirilemez. Zapt olunamaz.

Unvanquished synonyms : undefeatable, indomitable, invulnerable, unconquered, unbeatable.

Unvanquished zıt anlamlı kelimeler, Unvanquished kelime anlamı

Defeated : Bozguna uğramış. Yenik. Bozgun. Üstesinden gelinmiş. Yenilmiş. Mağlup olmuş. Zafer kazanmamış. Mağlup.