İşaret nedir İşaret; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İşaret" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Küçümsemeyi, beğenmemeyi anlatır: -Hıh ...

 
 
 

İşaret fişeği nedir ne demek

İşaret fişeği nedir İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. Fişe : Bazı mobilya kilitl...

İşaret parmağı nedir ne demek

İşaret parmağı nedir İşaret parmağı veya şahadet parmağı başparmak ile orta parmak arasında yer alır. Sağ el baz alındığında insan elinin parmağıdır. [#An...

İşaret sıfatları nedir ne demek

İşaret sıfatları nedir Teknik terim anlamı: Somut ve soyut varlıklarla türlü nesne ve kavramları yer, zaman ve tasavvurda uzaklığına göre işaret ederek beli...

İşaret testi nedir ne demek

İşaret testi nedir İşaret testi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir gruba ait verilerin kuramsal bir ortanc...

Ayırıcı işaret nedir ne demek

Ayırıcı işaret nedir Teknik terim anlamı: Bir sesin boğumlanma açısından özellik gösteren türlerini birbirinden ayırmak için kullanılan işaret: yuvarlak a...

Ters işaret nedir ne demek

Ters işaret nedir Ters işaret; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Gösterilen işaretin tersi, yani (+) ise (—) işa...

İşaretçilik nedir ne demek

İşaretçilik nedir İşaretçilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İşare : İşaret İşar : Yazı ile bildirme. İşaret : Anlam yükletile...

İşaretleme oranı nedir ne demek

İşaretleme oranı nedir İşaretleme oranı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: 3H timidin uygulanarak otoradyografi yapılmış hüc...

İşaretlenme nedir ne demek

İşaretlenme nedir İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme. İşaretlenmek : Bir şeye iş...

İşaretleşme nedir ne demek

İşaretleşme nedir İşaret : Belirti, gösterge, alamet. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme. İşaretleşmek : Uzak bir ye...

İşaretletme nedir ne demek

İşaretletme nedir İşaretletme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İşare : İşaret İşar : Yazı ile bildirme. İşaret : Anlam yükletile...

İşaretleyebilme nedir ne demek

İşaretleyebilme nedir İşaretleyebilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İşare : İşaret İşar : Yazı ile bildirme. İşaret : Anlam yükle...

İşaretli nedir ne demek

İşaretli nedir İşaretli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İşaretli" ile ilgili cümle örnekleri İşaret : Anlam yükletilen şey...

İşaretsiz nedir ne demek

İşaretsiz nedir İşaretsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, an...

Ara işareti nedir ne demek

Ara işareti nedir Ara işareti; Basketbol alanında kullanılan bir kelimedir. Basketbol'daki anlamı: Hakem ya da bir çalıştırıcı tarafından ara almak iç...

Bağlama işareti nedir ne demek

Bağlama işareti nedir Teknik terim anlamı: Bir kelimenin son ses ünsüzü ile ondan sonra gelen kelimenin ön ses ünlüsünü veya ünlü ile başlayan ilk hecesini...

Ce işareti nedir ne demek

Ce işareti nedir Ce işareti; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Ürün gruplarının Avrupa Birliği”nin Yeni Yaklaşım Polit...

Çarpma işareti nedir ne demek

Çarpma işareti nedir Çarpma işareti; bir matematik terimidir. Çarpma işareti, × simgesi ile gösterilen işaret. Bu simge x [#harfi ile [#benzerlik] taşımak...

Denden işareti nedir ne demek

Denden işareti nedir Denden : Bir çizelgede alt alta gelen aynı söz veya söz gruplarının tekrar yazılmasını önleyerek kolaylık sağlamak amacıyla kullanıla...

İşaret bilimi nedir ne demek

İşaret bilimi nedir Teknik terim anlamı: Anlaşmayı sağlayan, karşılıklı iletişimi kuran, işaretlerin niteliklerini ve bağlı oldukları kuralları inceleyen...

İşaret dili nedir ne demek

İşaret dili nedir Dil bilgisi olarak anlamı: Konuşulan ve yazılan dilin dışında, renk, bayrak, işaret, koku, mendil gibi araçlarla yapılmış olan anlaşm...

İşaret ışığı nedir ne demek

İşaret ışığı nedir İşaret ışığı; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Giriş ve çıkışları, başlayış ve bitişleri gösteren ışı...

İşaret sıfatı nedir ne demek

İşaret sıfatı nedir İşaret sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: işarä äväzliyi; Türkmen Türkçesi...

İşaret tahtası nedir ne demek

İşaret tahtası nedir İşaret tahtası; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Oyundaki başlangıç ve bitişleri, giriş ve çıkışları ...

İşaret zamiri nedir ne demek

İşaret zamiri nedir İşaret zamiri; bir dil bilgisi terimidir. "İşaret zamiri" ile ilgili cümle Gramer anlamı: Somut ve soyut nesneleri işaret etme, göste...

Genetik işaret nedir ne demek

Genetik işaret nedir Genetik işaret; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aynı kromozom üzerinde birbiriyle ilgili ...

İşaretçi nedir ne demek

İşaretçi nedir Programlama dillerinde bellek adreslerini saklayan değişkenlere verilen isim. Bir programlama dilinde herhangi bir değişkeni tanımlad...

İşaretleme nedir ne demek

İşaretleme nedir İşaretleme; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biyoloji'deki anlamı: ...

İşaretlemek nedir ne demek

İşaretlemek nedir "İşaretlemek" ile ilgili cümleler İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, ...

İşaretlenmek nedir ne demek

İşaretlenmek nedir İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. Konulmak : Koyma veya konm...

İşaretleşmek nedir ne demek

İşaretleşmek nedir İşaret : Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Uzak : İhtimali az olan. G...

İşaretletmek nedir ne demek

İşaretletmek nedir İşare : İşaret İşaretletme : İşaretletmek işi. İşar : Yazı ile bildirme. İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz harek...

İşaretleyebilmek nedir ne demek

İşaretleyebilmek nedir İşare : İşaret İşaretleyebilme : İşaretleyebilmek işi. İşar : Yazı ile bildirme. İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, y...

İşaretli kurtarma nedir ne demek

İşaretli kurtarma nedir İşaretli kurtarma; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Enfeksiyöz virüse ait genomik parçayla ...

İşaretsizlik nedir ne demek

İşaretsizlik nedir İşaretsiz : İşareti olmayan. İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alame...

Ayırt işareti nedir ne demek

Ayırt işareti nedir Ayırt işareti; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Özel bir değerini belirtmek üzere harflere konulan...

Bölme işareti nedir ne demek

Bölme işareti nedir Bölme işareti; bir matematik terimidir. Bölme : Salon, oda, sofa vb. büyük bir yerden ayrılmış daha küçük yer. Bölmek işi, ayırma, pa...

Cennet işareti nedir ne demek

Cennet işareti nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gök kuşağı. İşare : İşaret Cennet : Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükt...

Çıkarma işareti nedir ne demek

Çıkarma işareti nedir Çıkarma işareti; bir matematik terimidir. Çıkarma : Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dört işlemden b...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim