İşaret nedir İşaret; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İşaret" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: Küçümsemeyi, beğenmemeyi anlatır: -Hıh işaret, sen de kendini adam mı zannediyorsun. İşâret Bilgisayar Terimi olarak kelime anla...

 
 
 

İşaret fişeği nedir ne demek

İşaret fişeği nedir İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. Fişe : Bazı mobilya kilitlerinin içinde bulunan, birbirinin benzeri fakat farklı ölçüdeki uçları yaylı kilit eleman...

İşaret parmağı nedir ne demek

İşaret parmağı nedir İşaret parmağı veya şahadet parmağı başparmak ile orta parmak arasında yer alır. Sağ el baz alındığında insan elinin parmağıdır. [#Anatomide digitus secundus veya digitus II olarak anılır. İnsanların [#genel] olarak en çok...

İşaret sıfatları nedir ne demek

İşaret sıfatları nedir Teknik terim anlamı: Somut ve soyut varlıklarla türlü nesne ve kavramları yer, zaman ve tasavvurda uzaklığına göre işaret ederek belirten, sıfatlar: bu, şu, o: Bu zevâhir âlemindeki her fiilimiz o ulvi sarhoşluğu bozmadan ...

İşaret testi nedir ne demek

İşaret testi nedir İşaret testi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir gruba ait verilerin kuramsal bir ortanca değeriyle kıyaslanması amacıyla kullanılan, veri dizisinde kuramsal değerden büyük olan...

İşaretçi nedir ne demek

İşaretçi nedir Programlama dillerinde bellek adreslerini saklayan değişkenlere verilen isim. Bir programlama dilinde herhangi bir değişkeni tanımladığınızda hafızada ona bir yer ayrılır. İşaretçiler ( pointers ) bu hafıza alanlarının adr...

İşaretleme nedir ne demek

İşaretleme nedir İşaretleme; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Biyoloji'deki anlamı: Nükleik asit molekülüne veya herhangi bir kimyasal maddeye radyoaktif bir molekülün sokul...

İşaretlemek nedir ne demek

İşaretlemek nedir "İşaretlemek" ile ilgili cümleler İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. Koymak : Bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, ayırmak. Bırakmak. Etkile...

İşaretlenmek nedir ne demek

İşaretlenmek nedir İşaret : El, yüz hareketleriyle gösterme. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. Konulmak : Koyma veya konma işi yapılmak. Bir : Bir kez. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Sadece. Aynı, benzer. ...

İşaret bilimi nedir ne demek

İşaret bilimi nedir Teknik terim anlamı: Anlaşmayı sağlayan, karşılıklı iletişimi kuran, işaretlerin niteliklerini ve bağlı oldukları kuralları inceleyen dil bilimi dalı. || Geniş anlamı ile dil bilimini de içine alan, ancak, dille ilgili ols...

İşaret dili nedir ne demek

İşaret dili nedir Dil bilgisi olarak anlamı: Konuşulan ve yazılan dilin dışında, renk, bayrak, işaret, koku, mendil gibi araçlarla yapılmış olan anlaşma yolu: Renk dili, bayrak dili ve benzeri Gramer anlamı: El işaretlerinden, mendil, bayra...

İşaret ışığı nedir ne demek

İşaret ışığı nedir İşaret ışığı; Tiyatro alanında kullanılan bir sözcüktür. Tiyatro'daki anlamı: Giriş ve çıkışları, başlayış ve bitişleri gösteren ışık. İşare : İşaret İşar : Yazı ile bildirme. İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im...

İşaret sıfatı nedir ne demek

İşaret sıfatı nedir İşaret sıfatı; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bilimsel terim anlamı: Azerbaycan Türkçesi: işarä äväzliyi; Türkmen Türkçesi: görkezme çalışması; Gagauz Türkçesi:gösterici aderlik; Özbek Türkçesi: *korsatiş sifati...

İşaret tahtası nedir ne demek

İşaret tahtası nedir İşaret tahtası; Tiyatro alanında kullanılan bir kelimedir. Tiyatro'daki anlamı: Oyundaki başlangıç ve bitişleri, giriş ve çıkışları haber veren ışıkların denetlendiği tahta. Bu işaret tahtasını temsil sırasında ancak Kond...

İşaret zamiri nedir ne demek

İşaret zamiri nedir İşaret zamiri; bir dil bilgisi terimidir. "İşaret zamiri" ile ilgili cümle Gramer anlamı: Somut ve soyut nesneleri işaret etme, gösterme yoluyla karşılayan kelime. Bugün Türkçede kullanılan işaret zamirleri bu, şu, o (tekl...

İşaretçilik nedir ne demek

İşaretçilik nedir İşaretçilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İşare : İşaret İşar : Yazı ile bildirme. İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme. Belirti, gösterge, alamet. İşaret...

İşaretleme oranı nedir ne demek

İşaretleme oranı nedir İşaretleme oranı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: 3H timidin uygulanarak otoradyografi yapılmış hücre populasyonlarında tespit edilen S safhasındaki hücrelerin, tüm hücrelere oranı. İşaret...

İşaretlenme nedir ne demek

İşaretlenme nedir İşaret : Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. Belirti, gösterge, alamet. El, yüz hareketleriyle gösterme. İşaretlenmek : Bir şeye işaret konulmak. İşaretlenmek işi Çocuk hırsızlarının ona yapmasını söyledikleri gibi Musta...

İşaretleşme nedir ne demek

İşaretleşme nedir İşaret : Belirti, gösterge, alamet. Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im. El, yüz hareketleriyle gösterme. İşaretleşmek : Uzak bir yerden, bilgi vermek için özel bir düzene göre türlü işaretler kullanmak. Birbirine işaret ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim