Zarf nedir Zarf; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Zarf" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Kılıf, örtü. Gramer anlamı: Fiillerin, sıfatla...

 
 
 

Zarf fiil nedir ne demek

Zarf fiil nedir Zarf fiil; bir dil bilgisi terimidir. "Zarf fiil" ile ilgili cümle örnekleri Ulaç : Zarf-fiil. Zarf fiil grubu : Birden fazla kelimed...

Zarf fiil grubu nedir ne demek

Zarf fiil grubu nedir Zarf fiil grubu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Grup içinde yüklem görevi almış bir zarf-fiil veya ad çekimi ekleriyle gen...

Açıklayıcı zarf tümleci nedir ne demek

Açıklayıcı zarf tümleci nedir Teknik terim anlamı: Bir cümlede zarf tümlecinden sonra gelerek onu daha belirgin duruma getirmek ve açıklamak için kullanılan ve yin...

Vergi bildiriminde kapalı zarf yöntemi nedir ne demek

Vergi bildiriminde kapalı zarf yöntemi nedir Vergi bildiriminde kapalı zarf yöntemi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Vergilerin PTT eliyle yükümlü...

Bağlaç zarf nedir ne demek

Bağlaç zarf nedir Bağlaç zarf; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bununla beraber, buna rağmen gibi hem bağlaç hem zar...

Küçültmeli zarf nedir ne demek

Küçültmeli zarf nedir Teknik terim anlamı: Üzerine küçültme eklerinden birini alarak önüne geldiği sıfat ve fiildeki nitelendirme veya belirtme değerini (ö...

Pekiştirmeli zarf nedir ne demek

Pekiştirmeli zarf nedir Pekiştirmeli zarf; bir dil bilgisi terimidir. "Pekiştirmeli zarf" ile ilgili cümle Pekiştirmeli : Pekiştirilmiş olan. Pekiştirme : Pe...

Türemiş zarf nedir ne demek

Türemiş zarf nedir Türemiş zarf; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: (Almanca abgeleitetes Adverb; abgeleitetes Umstandswort; Fr. adverbe derive; ...

Zarfalık nedir ne demek

Zarfalık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Güneşin ufuktan beş metre yükseldiği zaman. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan me...

Zarfçılık nedir ne demek

Zarfçılık nedir Zarfçılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zarfçı : Tenha bir yolda yere içi doluymuş gibi görünen zarf veya c...

Zarflama nedir Zarflama; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal k...

Zarflanma nedir ne demek

Zarflanma nedir Zarflanma; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal ...

Zarflı nedir Zarflı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal ka...

Zarfs nedir : Orta doğu'da sıcak kahve bardağının altına konulan metal altlık. Bira veya sıcak kahve bardağını koymak için kullanılan süslemeli b...

Azlık çokluk zarfları nedir ne demek

Azlık çokluk zarfları nedir Teknik terim anlamı: Bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta azlık çokluk gösteren, bunları azlık çokluk bakımından pekiştiren...

Gerçekleme zarfı nedir ne demek

Gerçekleme zarfı nedir Gerçekleme zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Gerçekten, sahiden, muhakkak gibi olumlama anla...

İlişiksizlik sıfatı veya zarfı nedir ne demek

İlişiksizlik sıfatı veya zarfı nedir İlişiksizlik sıfatı veya zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir şeyin dışında kalınarak onunl...

Karşınlık zarfı nedir ne demek

Karşınlık zarfı nedir Karşınlık zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İnadına, tersine olarak …e rağmen gibi fiillerin...

Miktar zarfı nedir ne demek

Miktar zarfı nedir Teknik terim anlamı: [bkz: azlık-çokluk zarfları]. Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, niceli...

Zarf cümlesi veya tümcesi nedir ne demek

Zarf cümlesi veya tümcesi nedir Zarf cümlesi veya tümcesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Zarf görevinde olan cümle: İlkbaharda ç...

Zarf deyimi nedir ne demek

Zarf deyimi nedir Zarf deyimi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Zarf görevinde olan deyim; Başa baş gibi. Deyi : Dil...

Zarf fiil ekleri nedir ne demek

Zarf fiil ekleri nedir Teknik terim anlamı: Cümlede fiilin zarf görevinde kullanılmasını sağlayan ekler: -(y)A, -(y)I, -(y)ArAk, -DIktA, -ken, -mAdAn, -mAks...

Zarf tümleci nedir ne demek

Zarf tümleci nedir Zarf tümleci; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Cümlede yüklemin anlamını zaman, tarz, ölçü, yer, yön ve benzeri bakımlardan ...

Bağlama zarf fiili nedir ne demek

Bağlama zarf fiili nedir Bağlama zarf fiili; bir dil bilgisi terimidir. Bağlama : Bağlamak işi. Ulama. Yapılarda duvarları birbirine bağlayan kiriş, putrel vb...

Astarlı zarf nedir ne demek

Astarlı zarf nedir Astarlı : Astar geçirilmiş, astarlanmış. Astar : Giyecek, perde, çanta, ayakkabı vb. şeylerde, kumaşın veya derinin iç tarafına geçir...

Birleşik zarf nedir ne demek

Birleşik zarf nedir Teknik terim anlamı: İki veya daha çok kelimenin birleşip, kaynaşması ile oluşan zarf: akşamüstü görüştüler. Size yarın akşam üzeri u...

Ortak zarf nedir ne demek

Ortak zarf nedir Teknik terim anlamı: Birleşik cümlelerin, bağımlı sıralı cümlelerin yüklemlerinin ortak zarfı, ortaklaşa zarf: Sonra denizi gördüler,...

Saltıklı zarf nedir ne demek

Saltıklı zarf nedir Saltıklı zarf; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Sanskrit dilinde bir zarf çeşidi.. Saltı : Gezgin, ...

Yalın zarf nedir ne demek

Yalın zarf nedir Yalın zarf; bir dil bilgisi terimidir. Yalın : Çıplak, kınından çıkmış. Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı). Alev. Zarf : Bir fiili...

Zarfçı nedir Zarfçı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap...

Zarfında nedir ne demek

Zarfında nedir Zarfında; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Zarfında" ile ilgili cümle Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan v...

Zarflamak nedir ne demek

Zarflamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yorgan kaplamak. Zarflama : Zarflamak işi Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan meta...

Zarflanmak nedir ne demek

Zarflanmak nedir Zarflanma : Zarflanmak durumu Zarf : Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bi...

Zarflık nedir Zarflık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Zarf olarak kullanılan (sıfat). Zarflı : Zarfı olan Zarf...

Zarfsız virüs nedir ne demek

Zarfsız virüs nedir Zarfsız virüs; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Çıplak virüs. Virüs : Hastalık yapıcı, bakt...

Derece zarfı nedir ne demek

Derece zarfı nedir Derece zarfı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: En, daha, kadar, dek gibi zarflar. Dere : Genellikl...

Gösterme zarfı nedir ne demek

Gösterme zarfı nedir Gösterme zarfı; bir dil bilgisi terimidir. Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme. Zarf : Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfı...

Karşılaştırma zarfı nedir ne demek

Karşılaştırma zarfı nedir Teknik terim anlamı: Bir fiilin, sıfatın veya zarfın derecesini belirten zarf. Bu derecelendirme, sıfatlarda olduğu gibi "eşitlik", "...

Mekan zarfı nedir ne demek

Mekan zarfı nedir Mekan zarfı; dil bilgisi alanında kullanılan bir sözcüktür. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Mekan : Yer, bulun...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim