Kelime nedir Kelime; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kelime" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bükülmek için hazırlanmış keçi kılı. Söz,l...

 
 
 

Kelime cambazlığı nedir ne demek

Kelime cambazlığı nedir "Kelime cambazlığı" ile ilgili cümle Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Cambaz : Kurnaz, hileci, hilekâr. Yerde ve t...

Kelime grubu nedir ne demek

Kelime grubu nedir Teknik terim anlamı: Cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilme...

Kelime hazinesi nedir ne demek

Kelime hazinesi nedir Kelime hazinesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir dilin bütün kelimeleri; bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığın...

Kelime kadrosu nedir ne demek

Kelime kadrosu nedir Kelime kadrosu; bir dil bilgisi terimidir. Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Kadro : Bu kişi ve sorumlulukları sayı...

Kelime karışıklığı nedir ne demek

Kelime karışıklığı nedir Kelime karışıklığı; bir ruh bilimi terimidir. Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Karışık : Çalkantı, kargaşa, gergin...

Kelime sıklığı nedir ne demek

Kelime sıklığı nedir Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Kullanılma : Kullanılmak işi. Oran : İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı...

Kelime sınıfları nedir ne demek

Kelime sınıfları nedir Kelime sınıfları; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, kelimelerin, gerek anlattıkları ...

Kelime türü nedir ne demek

Kelime türü nedir Kelime türü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: zamir, fiil. Bunlar, genel bir sınıflandırmada ilk yedisi varlık ve nesnelerle...

Kelime yanaçları nedir ne demek

Kelime yanaçları nedir Kelime yanaçları; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Mecazları ve yapı yanaçlarını içine ...

Kelime yazısı nedir ne demek

Kelime yazısı nedir Teknik terim anlamı: Belli bir kavramı yansıtan kelimelerin işaretlerle gösterildiği yazı türü. Çin yazısında olduğu gibi "göz", "kiş...

Anahtar kelime nedir ne demek

Anahtar kelime nedir Anahtar : Vesile, araç, vasıta. Konserve kutularının kapağını keserek açmaya yarayan alet, açacak. Kurgu. İstenilen yere veya aygıta,...

Bağımlı kelime nedir ne demek

Bağımlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Yalnız başına anlamı olmadığı için ad çekimine girmeyen ve cümle içindeki öteki kelime ve kelime grupları arasın...

Birleşik kelime nedir ne demek

Birleşik kelime nedir [#kelime; bir dil terimidir. Gramer anlamı: Yeni bir kavramı karşılamak için iki veya daha çok kelimenin Türkçenin söz kalıplarına uy...

Cümle kelime nedir ne demek

Cümle kelime nedir Cümle kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Tek başına bir cümle değerinde olan kelime, ki ilke...

Dolu kelime nedir ne demek

Dolu kelime nedir Dolu kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çin gramercileri Çincedeki kelimeleri ikiye ayırırlar...

Eş anlamlı kelime nedir ne demek

Eş anlamlı kelime nedir Teknik terim anlamı: Anlamları aynı veya birbirine yakın olan kelimeler. Dil bilimi açısından aslında anlamca birbirine tıpı tıpına d...

Gezici kelime nedir ne demek

Gezici kelime nedir Teknik terim anlamı: Bir dilden çıktığı hâlde diğer dillere de girip yerleşen kelime: biber, çay, kahve, şeker, pilav, tabaka, radyo,...

İkiz kelime nedir ne demek

İkiz kelime nedir Teknik terim anlamı: Aynı veya yakın anlamdaki iki kelimenin oluşturduğu kelime grubu bağ bahçe, bet beniz, çekip çevirmek, düğün der...

Kısalmış kelime nedir ne demek

Kısalmış kelime nedir Teknik terim anlamı: Bir parçası söyleyişten düşmüş olan kelime: dişli çark > dişli, yazma eser > yazma, kaz kuşu > kaz, otomobil > o...

Kelime bilimi nedir ne demek

Kelime bilimi nedir Teknik terim anlamı: Bir dilin kelime varlığını şekil bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi açısından ele alarak türetmede görev alan...

Kelime cambazı nedir ne demek

Kelime cambazı nedir Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Cambaz : Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana kar...

Kelime coğrafyası nedir ne demek

Kelime coğrafyası nedir Kelime coğrafyası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kelimelerin yayılış alanlarını belirtmeyi konu...

Kelime hayatı nedir ne demek

Kelime hayatı nedir Kelime hayatı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesilden nesile geçtikçe kelimelerin ses, şekil ve...

Kelime ikilemesi nedir ne demek

Kelime ikilemesi nedir Kelime ikilemesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı kelimenin iki defa tekrarlanması, ki bağlı...

Kelime kalabalığı nedir ne demek

Kelime kalabalığı nedir Kelime kalabalığı; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: ('S. S.) Söze gereksiz yere katılan kelime çokluğu. (KA...

Kelime oyunu nedir ne demek

Kelime oyunu nedir Edebi terim anlamı: Kelimelerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden faydalanılarak yapılmış olan nükte veya tevil. Fransızc...

Kelime sınıfı nedir ne demek

Kelime sınıfı nedir Teknik terim anlamı: Cümledeki işleyişleri, aldıkları çekim ve yapım ekleri ve taşıdıkları kavramlar bakımından aralarındaki ortak no...

Kelime sırası nedir ne demek

Kelime sırası nedir Kelime sırası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kelimelerin bir söz içinde birbirlerine göre bulund...

Kelime vurgusu nedir ne demek

Kelime vurgusu nedir Kelime vurgusu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Tek heceli kelimelerde çoğunun, çok heceli, kelimelerde hecelerden birinin ...

Kelime yapılığı nedir ne demek

Kelime yapılığı nedir Kelime yapılığı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kelime meydana getirmek üzere gövdeye eklenen ya...

Ad soylu kelime nedir ne demek

Ad soylu kelime nedir Teknik terim anlamı: Bir oluş veya kılışı bildiren fiiller dışında kalan ad, sıfat, zamir, edat, zarf, bağlaç ve ünlem türündeki bütü...

Aşağılık kelime nedir ne demek

Aşağılık kelime nedir Aşağılık kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aşağı halk arasında kullanılan kelime. Aşağ : İp...

Basit kelime nedir ne demek

Basit kelime nedir Basit kelime; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Türetilmiş veya birleşik olmayan ve yapısı daha küçük parçalara ayrılamayan k...

Bitişik kelime nedir ne demek

Bitişik kelime nedir Bitişik kelime; bir dil bilgisi terimidir. Bitişik : Yan yana olan. Yandaki. Yandaki ev, bina vb. Yan. Bitiş : Bitme işi. Bir müzik p...

Destekli kelime nedir ne demek

Destekli kelime nedir Destekli kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Başa veya sona sığınık kelimelere denir. Keli : T...

Eski kelime nedir ne demek

Eski kelime nedir Teknik terim anlamı: Bugün artık kullanılıştan düşmüş bulunan veya eski biçimi ile kullanılan kelime; arkaik kelime; kalıntı kelime; ...

Gezgin kelime nedir ne demek

Gezgin kelime nedir Gezgin kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Birçok dillerde kullanılan ve kaynağı bilinmiyen k...

Harf kelime nedir ne demek

Harf kelime nedir Harf kelime; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir takım kelimelerin ilk harflerinden meydana getir...

Kesik kelime nedir ne demek

Kesik kelime nedir Kesik kelime; bir dil bilgisi terimidir. "Kesik kelime" ile ilgili cümle Kesik : Çiğ sütten yapılmış olan yağsız peynir, çökelek, ekş...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim