Kelime oyunu nedir, Kelime oyunu ne demek

  • Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılmış olan nükte veya aykırı anlamlandırma
  • İki veya daha çok kişinin her defasında bir harf ekleyerek anlamlı kelime oluşturma oyunu.

Edebi terim anlamı:

Kelimelerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden faydalanılarak yapılmış olan nükte veya tevil.

Fransızca'da Kelime oyunu ne demek?:

jeu de mots

Kelime oyunu kısaca anlamı, tanımı:

Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük.

Oyun : Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Hile, düzen, desise, entrika. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Kumar. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes.

Anlamlı : Gizli bir anlamı olan, düşündürücü, manidar. İçeriği olan. Anlamı olan, manalı.

Benzerlik : İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum. Benzer olma durumu.

 

Yarar : Çıkar. Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Yarayan, elverişli, uygun.

Nükte : Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri. İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri.

Aykırı : Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Çapraz, ters. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen.

Anlamlandırma : Anlamlandırmak işi.

Kişi : Erkek. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Eş, koca.

Kelime oyunu ile ilgili Cümleler

  • Kelime oyunu yapma.
  • En sevdiğin kelime oyunu nedir?
  • Bu bir kelime oyunudur.
  • Bir kelime oyunu oynayalım.
  • Şimdi kelime oyunu yapmayalım.

Diğer dillerde Kelime oyunu anlamı nedir?

İngilizce'de Kelime oyunu ne demek? : n. wordplay, pun, crank, equivocation, quibble

Fransızca'da Kelime oyunu : jeu de mots

Almanca'da Kelime oyunu : n. Wortspiel, Wortwitz