Benzerlik nedir, Benzerlik ne demek

 • Benzer olma durumu.
 • İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum

"Benzerlik" ile ilgili cümle

 • "Türk işleri ile Roma ve Bizans işleri arasında benzerlik bulunamaz." - F. R. Atay

Benzerlik anlamı, kısaca tanımı:

Benzer : Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir başkasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşabih, mümasil. Bazı önemsiz veya tehlikeli sahnelerde asıl oyuncunun yerine çıkan, yapı ve yüz bakımından bu oyuncuyu andıran kimse, dublör. Benzeşim.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Üçgen : Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı olan geometri biçimi, müselles. Bu biçimde olan.

Karşılık : Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Cevap, yanıt. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele.

Kenar : Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Bir şeyi çevreleyen çizgi. Yan. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri.

 

Orantı : Birincinin ikinciye oranı, üçüncünün dördüncüye oranına eşit olan dört terim arasındaki bağıntı, orta. Bir şeyi oluşturan parçaların kendi aralarında ve parçalarla bütün arasında bulunan uygunluk, oran, tenasüp.

Doğan : Kartalgillerden, sırtı kül rengi ve enine çizgili, küçük kuş, fare vb. ile beslenen ve alıştırılarak kuş avında kullanılan yırtıcı bir kuş (Falco peregrinus).

Olma : Olmak işi.

Benzerlik ile ilgili Cümleler

 • Benzerlikler nedir?
 • Endonezya ve Polonya bayrakları arasında benzerlikler vardır.
 • Malezya dilinin Endonezya diliyle pek çok benzerlikleri vardır.
 • Benzerlikler görüyorum.
 • Benzerlikler var.
 • O, büyük sinema güzelliklerinden biri olan Ingrid Bergman'a şaşırtıcı bir benzerlik taşımaktadır,
 • O, Marilyn Monroe'ya acayip bir benzerlik taşımaktadır.
 • Problemlerimiz arasında benzerlik görmüyorum.
 • Benzerlik olağanüstü.
 • Etnik guruplar arasındaki bazı benzerlikler nedir?

Diğer dillerde Benzerlik anlamı nedir?

İngilizce'de Benzerlik ne demek? : n. likeness, resemblance, similarity, analogy, mimicry, affinity, approach, comparison, conformity, congeniality, identity, kinship, parallel, parallelism, parity, propinquity, sameness, similar, similitude, community

Fransızca'da Benzerlik : ressemblance [la], similarité [la], conformité [la], parallèle [le], similitude [la]

Almanca'da Benzerlik : n. Ähnlichkeit, Analogie

Rusça'da Benzerlik : n. аналогия (F), сходство (N), подобие (N)