Keli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin eteği. Dağ ve tepenin en yü...

 
 
 

Kelibibik nedir ne demek

Kelibibik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çavuşkuşu. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin eteği. Da...

Kelibişler nedir ne demek

Kelibişler nedir Kelibişler; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Kahramanmaraş ili, Narlı bu...

Kelicik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ufak, küçük. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin eteği. ...

Kelifit nedir Kelifit; bir mineraloji terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Hidratlı : İçinde hidrat bulunan. Doğal : Doğada olan, doğa...

Keliği çöplüğe atılmak nedir ne demek

Keliği çöplüğe atılmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sevgisi azalmak. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin ete...

Kelikci nedir Teknik terim anlamı: Kundura tamircisi. (Aksaray Niğde). Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve...

Kelikler nedir Kelikler; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Samsun şehri, Bafra ilçesinde...

Kelikmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Alınmak, kızmak. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin ete...

Kelim nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eğri boynuzlu koç, keçi. kelimeleri tartarak konuşmak : sonucu hesaplayarak konuşmak. kelimenin tam anlamıy...

Kelime bilimi nedir ne demek

Kelime bilimi nedir Teknik terim anlamı: Bir dilin kelime varlığını şekil bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi açısından ele alarak türetmede görev alan...

Kelime cambazlığı nedir ne demek

Kelime cambazlığı nedir "Kelime cambazlığı" ile ilgili cümle Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Cambaz : Kurnaz, hileci, hilekâr. Yerde ve t...

Kelime grubu nedir ne demek

Kelime grubu nedir Teknik terim anlamı: Cümle içinde kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan yana getirilme...

Kelime hazinesi nedir ne demek

Kelime hazinesi nedir Kelime hazinesi; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Bir dilin bütün kelimeleri; bir kişinin veya bir topluluğun söz dağarcığın...

Kelime kadrosu nedir ne demek

Kelime kadrosu nedir Kelime kadrosu; bir dil bilgisi terimidir. Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Kadro : Bu kişi ve sorumlulukları sayı...

Kelime karışıklığı nedir ne demek

Kelime karışıklığı nedir Kelime karışıklığı; bir ruh bilimi terimidir. Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Karışık : Çalkantı, kargaşa, gergin...

Kelime sıklığı nedir ne demek

Kelime sıklığı nedir Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Kullanılma : Kullanılmak işi. Oran : İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı...

Kelime sınıfları nedir ne demek

Kelime sınıfları nedir Kelime sınıfları; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bazı dillerde, kelimelerin, gerek anlattıkları ...

Kelime türü nedir ne demek

Kelime türü nedir Kelime türü; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: zamir, fiil. Bunlar, genel bir sınıflandırmada ilk yedisi varlık ve nesnelerle...

Kelime yanaçları nedir ne demek

Kelime yanaçları nedir Kelime yanaçları; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: (Söz sanatı terimi) Mecazları ve yapı yanaçlarını içine ...

Ondan keli nedir ne demek

Ondan keli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ondan sonra, ondan dolayı. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tep...

Kelibar nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kehribar. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin eteği. Dağ...

Kelibik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çavuşkuşu. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin eteği. Da...

Kelici nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Söz, boş laf. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin eteği....

Kelif nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bağ evi, kulübe. Çardak, yazın çalıdan yapılan küçük barınak. Teknik terim anlamı: Kerpiç dökme kalıbı. Kır...

Keliği çıkmak nedir ne demek

Keliği çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok yıpranmak, bitkinleşmek. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve t...

Kelik nedir Yerel Türkçe anlamı: Terlik. Konç : Çorabın keliği. Çorap tabanı. Çocuk patiği. Eski ayakkabı. Hayvan boynuna takılan zil. Yünden örü...

Kelikçi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayakkabıcı. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve tepelerin eteği. D...

Kelikli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Varlıklı olup yemeyen, cimri. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve ...

Keliksi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İyi işlenmemiş meşin, deri. Keli : Taş ve toprak yığarak yapılan bağ, bahçe ve tarlaların sınırı. Dağ ve te...

Kelime nedir Kelime; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "Kelime" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Bükülmek için hazırlanmış keçi kılı. Söz,l...

Kelime cambazı nedir ne demek

Kelime cambazı nedir Kelime : Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük. Cambaz : Osmanlı Devleti'nde atlı olan ve savaşlarda padişahın önünde düşmana kar...

Kelime coğrafyası nedir ne demek

Kelime coğrafyası nedir Kelime coğrafyası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kelimelerin yayılış alanlarını belirtmeyi konu...

Kelime hayatı nedir ne demek

Kelime hayatı nedir Kelime hayatı; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Nesilden nesile geçtikçe kelimelerin ses, şekil ve...

Kelime ikilemesi nedir ne demek

Kelime ikilemesi nedir Kelime ikilemesi; Dil Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Aynı kelimenin iki defa tekrarlanması, ki bağlı...

Kelime kalabalığı nedir ne demek

Kelime kalabalığı nedir Kelime kalabalığı; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: ('S. S.) Söze gereksiz yere katılan kelime çokluğu. (KA...

Kelime oyunu nedir ne demek

Kelime oyunu nedir Edebi terim anlamı: Kelimelerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden faydalanılarak yapılmış olan nükte veya tevil. Fransızc...

Kelime sınıfı nedir ne demek

Kelime sınıfı nedir Teknik terim anlamı: Cümledeki işleyişleri, aldıkları çekim ve yapım ekleri ve taşıdıkları kavramlar bakımından aralarındaki ortak no...

Kelime sırası nedir ne demek

Kelime sırası nedir Kelime sırası; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kelimelerin bir söz içinde birbirlerine göre bulund...

Kelime vurgusu nedir ne demek

Kelime vurgusu nedir Kelime vurgusu; bir dil bilgisi terimidir. Gramer anlamı: Tek heceli kelimelerde çoğunun, çok heceli, kelimelerde hecelerden birinin ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim