Çıkmak nedir "Çıkmak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Oyunda kazanmak: Üç partide de o çıktı. Diğer sözlük anlamları: Vazgeçmek Erişmek, mün...

 
 
 

Altından su çıkmak nedir ne demek

Altından su çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Rahatsız olmak, yerinde duramamak. Altında : Sahnenin seyirciye yakın kesimi. bk. sahne aşağısı Altı : Beşt...

Apırcını çıkmak nedir ne demek

Apırcını çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yorucu bir iş yüzünden bitkin hale gelmek. Apırcın : Şaşkın, telâşlı, perişan. Becerikli, yiğit, kahraman. ...

Askuya çıkmak nedir ne demek

Askuya çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Arttırmaya, eksiltmeye konulmak. Asku : Askı. Resmi işlerde ilân Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kull...

Avırt çıkmak nedir ne demek

Avırt çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sertleşmek, hiddet göstermek. Avır : Ağır Avırt : Avurt, yüz. Başak tutmak üzere olan ekin. Ağız içi, avurt...

Bağrı çıkmak nedir ne demek

Bağrı çıkmak nedir Teknik terim anlamı: Cam çıkmak. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Destekl...

Bestiriği çıkmak nedir ne demek

Bestiriği çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İşe yaramaz hale gelmek: Bu elbisenin giyilmekden bestiriği çıkmış. Best : Bahis, iddia, lâdes. Paralı iddi...

Beyliğe çıkmak nedir ne demek

Beyliğe çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvan, tarla, her hangi bir eşya sahipsiz kalarak devlet tarafından satılığa çıkmak (İlenç olarak kullanıl...

Bilincek çıkmak nedir ne demek

Bilincek çıkmak nedir Teknik terim anlamı: Tanımak, bilmek. Bilin : Balçık ve elenmiş saman karıştırılarak yapılan, tahıl saklamaya yarayan kap Bili : Bilg...

Cartuğu çıkmak nedir ne demek

Cartuğu çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ezilmek. Cart : Sert bir şey yırtılırken çıkan ses. Hoşa gitmeyen, dikkat çeken renk Çıkma : Çıkmak işi. Ha...

Cıbıdı çıkmak nedir ne demek

Cıbıdı çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırılsıklam ıslanmak. Cıbı : Boncuk ya da aşık oyununda seyircilerin oyuncuyu teşvik amacıyla “yen” anlamın...

Cıbıldak çıkmak nedir ne demek

Cıbıldak çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kumarda kaybetmek. Soyulmak. Cıbı : Boncuk ya da aşık oyununda seyircilerin oyuncuyu teşvik amacıyla “yen” ...

Cıbılığı çıkmak nedir ne demek

Cıbılığı çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırılsıklam ıslanmak. Cıbı : Boncuk ya da aşık oyununda seyircilerin oyuncuyu teşvik amacıyla “yen” anlamın...

Cıpıtı çıkmak nedir ne demek

Cıpıtı çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Islanmak. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. Çıkmış. Dest...

Cızdan çıkmak nedir ne demek

Cızdan çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğru yoldan çıkmak. Cızdan : Para çantası. Kimlik kâğıdı. Tahterevalli Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkark...

Cızıdan çıkmak nedir ne demek

Cızıdan çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğru yoldan çıkmak. Cızı : [bkz: çizi]. Ağustos böceği. Çizgi. Tohum ekmek için pullukla açılan yer, karık...

Cibresi çıkmak nedir ne demek

Cibresi çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sıkışmak. Cibre : Sıkılıp suyu alınan üzüm vb. meyvelerin posası Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kull...

Cirbesi çıkmak nedir ne demek

Cirbesi çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ezilmek. Cirbe : Terbiyesiz anlamında kullanılır. Üzüm posası. [bkz: cibre] Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çı...

Cizidan çıkmak nedir ne demek

Cizidan çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğru yoldan çıkmak. Cizi : [bkz: çizi]. Sebze Dikmek için kazılan çukur. Dizi, sıra. Tohum ekmek için pull...

Corgana çıkmak nedir ne demek

Corgana çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ezilip içi dışına çıkmak. Corg : Kuluçka Corga : Civciv. Piliç. Bir çeşit at yürüyüşü, yorga. Çıkma : Çıkma...

Aga çıkmak nedir ne demek

Aga çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Temize çıkmak. Aga : Ağabey, büyük erkek kardeş. Baba. Ağa, geniş toprak sahibi, sözü geçen kimse. Ağabey, ...

Alafa çıkmak nedir ne demek

Alafa çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ot biçmeye gitmek: Yarın köycek alafa çıkılacak. Alaf : Alev. Telâş, korku: Ahmet bize bir alaf salıverdi. ...

Alttan su çıkmak nedir ne demek

Alttan su çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tedirgin edecek bir hadise olmak: Altından su mu çıktı, biraz daha otur. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkar...

Arkuru çıkmak nedir ne demek

Arkuru çıkmak nedir Teknik terim anlamı: Yolunu kesmek, karşısına çıkmak. Arkuru : Düz, doğru. Kestirme. Kestirme, kısa yol. Aykırı, ters. Eğimli. İğri, ...

Auta çıkmak nedir ne demek

Auta çıkmak nedir Auta çıkmak; spor alanında kullanılan bir sözcüktür. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çık...

Ayağa çıkmak nedir ne demek

Ayağa çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Orospu olmak. Ayağ : Lâkap. Ayak. Rüşvet. Kadeh. Tas, çanak. Basamak Ayağa : Ağabey. Ağabey anlamında sesle...

Bel çıkmak nedir ne demek

Bel çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Desteklemek, yardım etmek. Bel : İşaret. İnsan bedeninde göğüsle karın, sırtla kalçalar arasında daralmış b...

Beyaza çıkmak nedir ne demek

Beyaza çıkmak nedir Teknik terim anlamı: Tebyiz edilmek. Beya : Bayağı Beyaz : Ak, kara, siyah karşıtı. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü. Bu re...

Bıcırığı çıkmak nedir ne demek

Bıcırığı çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok olmuş yemiş parçalanmak, içi dışına çıkmak. Bıcı : Kaz ve ördek yavrusu. İşkembenin tersi. İşkembeden y...

Büngül büngül çıkmak nedir ne demek

Büngül büngül çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Su topraktan kaynamak. Büngül : Suyun topraktan kaynayarak çıkması. [bkz: büngüldek]. Köşe, bucak. Kışlık k...

Cıbalağı çıkmak nedir ne demek

Cıbalağı çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırılsıklam ıslanmak. Cıba : Tüyü kırkılmış keçi ve koyun. [bkz: cılbak]. Kel, saçsız. Kağnı ve boyundurukt...

Cıbıdığı çıkmak nedir ne demek

Cıbıdığı çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırılsıklam ıslanmak. Cıbı : Boncuk ya da aşık oyununda seyircilerin oyuncuyu teşvik amacıyla “yen” anlamın...

Cıbıldık çıkmak nedir ne demek

Cıbıldık çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok ıslanmak, sırılsıklam olmak. Cıbı : Boncuk ya da aşık oyununda seyircilerin oyuncuyu teşvik amacıyla “y...

Cılkını çıkmak nedir ne demek

Cılkını çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bozmak. Cılkı : İnce, dar, taşlı yol, patika. Su yolu. [bkz: cılga]. [bkz: cılka]. At sürüsü. Eşek. Mısır p...

Cızadan çıkmak nedir ne demek

Cızadan çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğru yoldan çıkmak. Cıza : Çizgi Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takım...

Cızgıdan çıkmak nedir ne demek

Cızgıdan çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğru yoldan çıkmak. Cızgı : Çizgi. Haşhaş sütünü çıkarmak için kullanılan aygıt. Çizgi, sek sek oyunu. Haş...

Cızıktan çıkmak nedir ne demek

Cızıktan çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğru yoldan çıkmak. Cızı : [bkz: çizi]. Ağustos böceği. Çizgi. Tohum ekmek için pullukla açılan yer, karık...

Cins çıkmak nedir ne demek

Cins çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çeyiz, düğünden, önce damadın evine taşınmak. Cins : Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri ...

Cisirden çıkmak nedir ne demek

Cisirden çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok sinirlenmek. Cisir : Dam için kullanılan kalın, iri ağaçlar Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kulla...

Cobuduğu çıkmak nedir ne demek

Cobuduğu çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sırılsıklam ıslanmak. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı, çıkacak. ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim