Break nedir English: Ali and Mary might break up. Turkish: Ali ve Mary ayrılabilirler. English: Ali and Mary decided to break up. Turkish: Ali ve Mary ayrılmaya karar verdi. English: Albert is the last person to break a prom...

 
 
 

Break a habit nedir ne demek

Break a habit nedir English: It's hard to break a habit. Turkish: Alışkanlıktan kurtulmak zor. : Değişiklik. Kontrol etmek. Şafak vakti. Kesme. Batmak. Dinlenme. Dizginlemek. Şans. Kırık. Yenmek. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. He...

Break a leg nedir ne demek

Break a leg nedir English: Break a leg. Turkish: Şeytanın bacağını kır. : Batırmak. Çiğnemek. Sona ermek. Sınmak. Patlamak. Koparmak. Ağarmak. Yarmak. Değişiklik. Yenmek. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Argonun simgesi. Herhangi...

Break a record nedir ne demek

Break a record nedir : Değişiklik. Paydos. Sınmak. Patlamak. Dizginlemek. Daha iyi yapmak. Kırık. Batırmak. Bitmek. Kırılmak. A : Pek iyi. Miktar belirtir. En yüksek not. Bir. Amperin simgesi. La (müzik terimi). Belirli bir tür veya niteliktek...

Break a story nedir ne demek

Break a story nedir : Daha iyi yapmak. Mahvetmek. Yarmak. Koparmak. Sona ermek. Dizginlemek. Kesme. Kırılmak. Yenmek. Batırmak. A : En yüksek not. Pek iyi. Atom ağırlığı. Miktar belirtir. Amperin simgesi. Herhangi bir. (herhangi) bir. İngiliz...

Break a sweat nedir ne demek

Break a sweat nedir : Yakın dövüşü bırakmak. Ara vermek. Kontrol etmek. Çiğnemek. Kırılmak. Sınmak. Yıkmak. Tan. Kesme. Daha iyi yapmak. A : (herhangi) bir. Herhangi bir. Amperin simgesi. Bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. B...

Break an appointment nedir ne demek

Break an appointment nedir : Bozulmak. İhlal etmek. Çiğnemek. Değişiklik. Yenmek. İflas etmek. Patlamak. Dinlenme. Teneffüs. Koparmak. An : Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir (ünlülerden önce). Anabatik rüz...

Break away nedir ne demek

Break away nedir English: Can you break away from your parents? Turkish: Aileni kırabilir misin? : Bitmek. Çatlatmak. Değişiklik. Patlamak. Kesme. Yenmek. Yakın dövüşü bırakmak. Bozulmak. Mola. Batmak. Away : Uzak. Durmadan. Devamlı. ...

Break bread nedir ne demek

Break bread nedir : Kırma. Teneffüs. Sona ermek. Yıkmak. Kesme. İhlal etmek. Çiğnemek. İflas etmek. Parçalamak. Şafak vakti. Bread : Geçim. Ekmek. Tıngır. Maişet. Para. Rızk. Mangır. Mangiz. Yiyecek. Nimet. [#Break a code : Şifreyi bulmak. ...

Break a code nedir ne demek

Break a code nedir : Kesme. Mola. Kırma. Batmak. Bozulmak. Parçalanmak. Dizginlemek. İflas etmek. Tutmamak. Değişiklik. A : Atom ağırlığı. Belirli bir tür veya nitelikteki. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. ...

Break a contract nedir ne demek

Break a contract nedir : Bozulmak. Kontrol etmek. Sona ermek. Ani değişim. İflas etmek. Kesme. Çatlatmak. Mola. Tutmamak. Yakın dövüşü bırakmak. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Pek iyi. Argonun simgesi. Miktar belirtir. (herhangi) bir. En...

Break a lance with nedir ne demek

Break a lance with nedir : Kaçmak. Ani değişim. Ara. İflas etmek. Daha iyi yapmak. Çiğnemek. Batmak. (ses) gitmek veya kısılmak. Parçalamak. A : Amperin simgesi. La (müzik terimi). En yüksek not. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Atom...

Break a promise nedir ne demek

Break a promise nedir English: I never break a promise. Turkish: Asla sözümden dönmem. English: In any case, it's wrong to break a promise. Turkish: Herhangi bir durumda, bir sözden dönmek kötüdür. English: Albert is the last person t...

Break a rule nedir ne demek

Break a rule nedir : Tutmamak. (ses) gitmek veya kısılmak. Kaçmak. İhlal etmek. Fırlamak. Bozulmak. Bozmak. Çiğnemek. Ani değişim. Bozdurmak. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. Amperin simgesi. Herhangi bir...

Break a strike nedir ne demek

Break a strike nedir : Ağarmak. Yıkmak. Parçalanmak. Ara. Değişiklik. Kontrol etmek. Batmak. Fırlamak. Söylemek. Kesme. A : İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Bir. Amperin simgesi. (herhangi) bir. La (müzik ter...

Break an agreement nedir ne demek

Break an agreement nedir : Kaçmak. Sona ermek. Ara. Kontrol etmek. Dizginlemek. Şafak vakti. Dinlenme. Kırmak. Daha iyi yapmak. Batmak. An : Bir. Anabatik rüzgar. Sesli harf ile başlayan kelimelerin başında kullanılan belirsiz tanımlık. Bir (ünlül...

Break asunder nedir ne demek

Break asunder nedir : Yakın dövüşü bırakmak. Kırılmak. Parçalamak. Fırlamak. Açıklık. Kırık. Kesme. Fırsat. Koparmak. Şafak vakti. Asunder : Ayrı ayrı. Ayrılmış. Parçalara ayrılmış. Birbirinden ayrı. Parça parça. Ayrı. Parçalar halinde. Param...

Break bones nedir ne demek

Break bones nedir : Bozmak. Ara. Kesme. Açmak. İhlal etmek. Yarmak. Kırık. (ses) gitmek veya kısılmak. Batırmak. Bones : İskelet. Zar. (kutlama vb amacıyla) yumruk çakma. [#Break a code : Şifreyi bulmak. Şifre kırmak. Kod kırmak. Şifreyi çö...

Break bulk nedir ne demek

Break bulk nedir : Yarmak. Koparmak. Şafak vakti. Ani değişim. Yıkmak. Mola. Kırılmak. (ses) gitmek veya kısılmak. Sona ermek. Bulk : Hacim. Genellikle evrelerin sınır yüzeylerinden uzakta olan bölgelerini nitelemek için kullanılan, görece...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim