Din nedir Din; din b., fizik alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. "Din" ile ilgili cümle örnekleri Diğer sözlük anlamları: Yerel Türkçe anlamı: Dinlenme, durgunluk. İlmek. Uzun zaman kapal...

 
 
 

Din bilgisi nedir ne demek

Din bilgisi nedir Din bilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere İslam dininin temellerini öğretmek, bu dine özgü ahlak ilkelerini kavratmak, onları yanlış ve boş inançlardan uzaklaştırmak amac...

Din connector nedir ne demek

Din connector nedir : Gürlemek. Söyleyip durmak. Kulak tırmalayıcı ses. Kafasını şişirmek. Şamata. Gürültü. Gürültü etmek. Patırtı. Çınlamak. Yankılanmak. Connector : İletkenler arasında elektriksel bağıntıyı sağlayan gereç. Bağlantı aparatı....

Din din nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buyurun (yemek için). Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. İnanılıp ...

Din erki nedir Din erki; bir toplum bilimi terimidir. Teokrasi : Siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki. Teokrasi...

Din hudunbilimi nedir ne demek

Din hudunbilimi nedir Teknik terim anlamı: İlkellerin inançlarını, yüce varlıklarını, doğaüstü güçlerini, efsanelere dayalı dünya görüşlerini, büyülerini, dinsel kişilerini, kutsal törenlerini, tapmaklarını ve benzerleri inceleyen ve genel budu...

Din ruhbilimi nedir ne demek

Din ruhbilimi nedir Din ruhbilimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Doğaüstüne inanmaya ilişkin coşkusal yaşantıları, dinsel öğretinin doğurduğu duygu ve coşkuları, dinsel uyarma, korku yerleştirme ve ...

Din tecimi nedir ne demek

Din tecimi nedir Din tecimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Özel kazanç ya da siyasal güç elde etme ereğiyle, özellikle yığın bildirişim araçlarından yararlanarak, insanların dinsel inançlarını kö...

Din vermek nedir ne demek

Din vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kulak kabartmak, dinlemek. Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. İnan...

Din adamı nedir ne demek

Din adamı nedir Din adamı; bir din b. terimidir. "Din adamı" ile ilgili cümle örnekleri Din adamı, herhangi bir organize dinde çeşitli dinî görevleri yerine getiren kişi. Değişik dinlerdeki karşılığı [#göstermekle birlikte genellikle dini...

Din baronu nedir ne demek

Din baronu nedir Baron : Batı ülkelerinde vikont ile şövalye arasında soyluluk unvanı. Baro : Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu. Duygu : Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme ye...

Din birliği nedir ne demek

Din birliği nedir Din birliği; bir din b. terimidir. Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. Aynı : Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Başkası değil, yine o. Etraf : ...

Din dışı nedir ne demek

Din dışı nedir Din dışı; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Din dışı" ile ilgili cümle Ladin : Çamgillerden, 50-60 metre yüksekliğinde, düz gövdeli, kozalağı aşağıya doğru sarkık, kerestesi ve ...

Din doruğu nedir ne demek

Din doruğu nedir En : Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime. Yüksek : Etkili. A...

Din felsefesi nedir ne demek

Din felsefesi nedir Din felsefesi; bir din b. terimidir. Felsefi anlamı: Dinin ilkelerinin özünü ve anlamını temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalı. Osmanlıca Din felsefesi ne demek? Din felsefesi Osmanlıca'da ne anlama gelir?: felsefe-i dini...

Din konuşması nedir ne demek

Din konuşması nedir Din konuşması; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Din konuları üzerinde yapılan gelişi güzel konuşma. Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren...

Din savaşı nedir ne demek

Din savaşı nedir Din savaşı; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Müslümanlarca din uğruna, dini yaymak ve yüceltmek için girişilen savaş. Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmay...

Din toplumbilimi nedir ne demek

Din toplumbilimi nedir Din toplumbilimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumlarda, toplumsal kümelerde, dinsel kural ve kurumların özellikleri ye toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve de...

Din yufkaları nedir ne demek

Din yufkaları nedir Teknik terim anlamı: Dini zaif olanlar. Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası. İnanılıp çok bağl...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim