Din nedir Din; din b., fizik alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni arapça, fransızca dillerine dayanır. "Din" ile ilgili cümle örnekleri ...

 
 
 

Din bilgisi nedir ne demek

Din bilgisi nedir Din bilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilere İslam dininin temellerini öğretmek, bu ...

Din connector nedir ne demek

Din connector nedir : Gürlemek. Söyleyip durmak. Kulak tırmalayıcı ses. Kafasını şişirmek. Şamata. Gürültü. Gürültü etmek. Patırtı. Çınlamak. Yankılanmak...

Din din nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Buyurun (yemek için). Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sis...

Din erki nedir Din erki; bir toplum bilimi terimidir. Teokrasi : Siyasi iktidarın, Tanrı'nın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elind...

Din hudunbilimi nedir ne demek

Din hudunbilimi nedir Teknik terim anlamı: İlkellerin inançlarını, yüce varlıklarını, doğaüstü güçlerini, efsanelere dayalı dünya görüşlerini, büyülerini, ...

Din ruhbilimi nedir ne demek

Din ruhbilimi nedir Din ruhbilimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Doğaüstüne inanmaya ilişkin coşkusal yaşantı...

Din tecimi nedir ne demek

Din tecimi nedir Din tecimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Özel kazanç ya da siyasal güç elde etme ereğiyl...

Din vermek nedir ne demek

Din vermek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kulak kabartmak, dinlemek. Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmay...

Esgi din esgi iş nedir ne demek

Esgi din esgi iş nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Değişen hiçbir şey yok, anlamında söz dizisi. Esgi : Eski, bayat. Çamaşır. Kene. Eski. Yarısı yanmış odun p...

Jalal ud din rumi nedir ne demek

Jalal ud din rumi nedir : Yankılanmak. Patırtı. Şamata. Kafasını şişirmek. Kulak tırmalayıcı ses. Gürültü etmek. Gürlemek. Tekrar tekrar söylemek. Çınlamak. ...

Bireysel din nedir ne demek

Bireysel din nedir Bireysel din; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Uygulama ve törenleri, din adamları dışında...

İlkel din nedir ne demek

İlkel din nedir İlkel din; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: İlkel toplumlarda saptanan, yapıları sözlü gel...

Ne din nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ne dersin?. Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştire...

Toplumsal din nedir ne demek

Toplumsal din nedir Toplumsal din; Halk Bilimi alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Uygulama ve törenleri din adamları dışınd...

Dinah nedir : Dinafitil. Dinar : Dinar. Dinar (finlandiya terimi). Sırbistan-karadağ, makedonya, bahreyn, ürdün, ırak, tunus, libya, cezayir, sud...

Dinamik açık piyasa işlemleri nedir ne demek

Dinamik açık piyasa işlemleri nedir Dinamik açık piyasa işlemleri; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Merkez bankasının parasal tabanı değ...

Dinamik çözümleme nedir ne demek

Dinamik çözümleme nedir Dinamik çözümleme; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Bir değişmenin yönü, niteliği ve büyüklüğünün za...

Dinamik ıraklık açısı nedir ne demek

Dinamik ıraklık açısı nedir Dinamik ıraklık açısı; Astronomi alanında kullanılan bir sözcüktür. Astronomi'deki terim anlamı: Çifyıldızların yürünge devinmine il...

Dinamik mali çözümleme nedir ne demek

Dinamik mali çözümleme nedir Dinamik mali çözümleme; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Her hesap dönemine ait tabloların bağımsız ...

Din adamı nedir ne demek

Din adamı nedir Din adamı; bir din b. terimidir. "Din adamı" ile ilgili cümle örnekleri Din adamı, herhangi bir organize dinde çeşitli dinî görevleri...

Din baronu nedir ne demek

Din baronu nedir Baron : Batı ülkelerinde vikont ile şövalye arasında soyluluk unvanı. Baro : Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları m...

Din birliği nedir ne demek

Din birliği nedir Din birliği; bir din b. terimidir. Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. Aynı : Eski durumu...

Din dışı nedir ne demek

Din dışı nedir Din dışı; bir din b. terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Din dışı" ile ilgili cümle Ladin : Çamgiller...

Din doruğu nedir ne demek

Din doruğu nedir En : Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşı...

Din felsefesi nedir ne demek

Din felsefesi nedir Din felsefesi; bir din b. terimidir. Felsefi anlamı: Dinin ilkelerinin özünü ve anlamını temellendirmeyi amaçlayan felsefe dalı. Osma...

Din konuşması nedir ne demek

Din konuşması nedir Din konuşması; Edebiyat alanında kullanılan bir sözcüktür. Edebi anlamı: Din konuları üzerinde yapılan gelişi güzel konuşma. Din : T...

Din savaşı nedir ne demek

Din savaşı nedir Din savaşı; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Müslümanlarca din uğruna, dini yaymak ve yüceltmek ...

Din toplumbilimi nedir ne demek

Din toplumbilimi nedir Din toplumbilimi; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumlarda, toplumsal kümelerde, dinsel...

Din yufkaları nedir ne demek

Din yufkaları nedir Teknik terim anlamı: Dini zaif olanlar. Din : Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleşti...

Jalal al din muhammad rumi nedir ne demek

Jalal al din muhammad rumi nedir : Suni tohumlama. Yapay tohumlama. Alabama. Birleşik devletler'in güneydoğusundaki devlet. Din : Kulak tırmalayıcı ses. Kafasını şişi...

Bab ed din nedir ne demek

Bab ed din nedir : Geçit. (arapça) kapı. Giriş (daha çok yer adlarının bir parçası olarak kullanılır, örneğin bab el mandeb). Ed : Erkek ismi (edmund,...

Gizli din nedir ne demek

Gizli din nedir Gizli din; bir din b. terimidir. Gizli din taşımak : Göründüğünden farklı bir din veya inanç sahibi olmak. Kural : Davranışlarımıza y...

Khayr ad din nedir ne demek

Khayr ad din nedir [#Ad] : Yönetmen yardımcısı. Milattan sonra. Acentenin indirimi. İktisat, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Ms. Miladı sene....

Salah ed din nedir ne demek

Salah ed din nedir : Erkek ismi (edmund, edgar ya da edward'ın kısaltması). Din : Kafasını şişirmek. Gürültü. Çınlamak. Patırtı. Şamata. Kulak tırmalayı...

Uygar din nedir ne demek

Uygar din nedir Uygar din; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Uygar toplumlarda, kutsal kitapların ilkeleri ...

Dinamik nedir Dinamik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Dinamik" ile ilgili c...

Dinamik analiz nedir ne demek

Dinamik analiz nedir Dinamik analiz; bir ekonomi terimidir. İktisat alanındaki kelime anlamı: Dinamik : Mekaniğin kuvvet, hareket, enerji arasındaki ilişk...

Dinamik denge nedir ne demek

Dinamik denge nedir Dinamik denge; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir kimyasal tepkimede ileri ve geri yöndeki tepkime ...

Dinamik karşılaştırmalı üstünlük kuramı nedir ne demek

Dinamik karşılaştırmalı üstünlük kuramı nedir Dinamik karşılaştırmalı üstünlük kuramı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir ülkenin, başlangıçtaki ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim