Bilgi nedir "Bilgi" ile ilgili cümle örnekleri Bilişim alanındaki terim anlamı: Bilgi işlemde, kullanılan uzlaşımsal kurallardan yararlanarak kiş...

 
 
 

Bilgi bankası nedir ne demek

Bilgi bankası nedir Bilgi bankası; Bilişim, Kitaplık alanlarında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: [bkz: veri bankası]. Teknik terim...

Bilgi çarpıtma nedir ne demek

Bilgi çarpıtma nedir Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşü...

Bilgi erişim nedir ne demek

Bilgi erişim nedir Bilgi erişim; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi erişim dizgesini kullanarak, içerik ...

Bilgi görgü alışverişi nedir ne demek

Bilgi görgü alışverişi nedir Teknik terim anlamı: Yapım alanındaki bilgi ve ustalığın karşılıkla ya da karşılıksız olarak el değiştirmesi. Alış : Alma işi Alışver...

Bilgi işlem dizgesi nedir ne demek

Bilgi işlem dizgesi nedir Bilgi işlem dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belirli birtakım bilgi işlem görevlerini...

Bilgi işler nedir ne demek

Bilgi işler nedir Bilgi işler; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İzlencelenmiş veriler üzerinde bir dizi mantıksal süreç oygula...

Bilgi saklama nedir ne demek

Bilgi saklama nedir Bilgi saklama; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilginin sayısal veriler biçiminde, bellek ola...

Bilgi sorusu nedir ne demek

Bilgi sorusu nedir Bilgi sorusu; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yanıtlayıcının belli bir konuda ne bildiği, ne ö...

Bilgi tazeleme eğitimi nedir ne demek

Bilgi tazeleme eğitimi nedir Bilgi tazeleme eğitimi; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Görevlilere görevleriyle ilgili yöntem, ...

Bilgi teknolojisi nedir ne demek

Bilgi teknolojisi nedir Bilgi teknolojisi; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve ge...

Bilgi toplumu nedir ne demek

Bilgi toplumu nedir ...

Bilgi üretimi nedir ne demek

Bilgi üretimi nedir Bilgi üretimi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Yapılan araştırma ve incelemeler ile eldeki bilgil...

Bilgi ver damgası nedir ne demek

Bilgi ver damgası nedir Bilgi ver damgası; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bağlantı kurulan bir duraktan yanıt istem...

Bilgi verici reklam nedir ne demek

Bilgi verici reklam nedir Bilgi verici reklam; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Firmanın piyasa payını artırmak amacıyla diğer ...

Bilgi yitimi nedir ne demek

Bilgi yitimi nedir Bilgi yitimi; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: Eldeki bilgi kayıtlarının yitirilmesi. Özel bir so...

Bütünleşik bilgi işlem nedir ne demek

Bütünleşik bilgi işlem nedir Bütünleşik bilgi işlem; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgi giriş ve bilgi işlemin öteki e...

Genel bilgi filmi nedir ne demek

Genel bilgi filmi nedir Genel bilgi filmi; Eğitim, Sinema alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Öğretici film gibi dar bir konuyu ...

Özdevimli bilgi işlem nedir ne demek

Özdevimli bilgi işlem nedir Özdevimli bilgi işlem; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Önemli bir kesimi özdevimli araçlarca ...

Ulusal bilgi akış düzeni nedir ne demek

Ulusal bilgi akış düzeni nedir Ulusal bilgi akış düzeni; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir ülkenin, türlü amaçlar güden ço...

Bilgi akışı nedir ne demek

Bilgi akışı nedir Bilgi akışı; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Piyasaya ilişkin her türlü bilginin karar birimleri ara...

Bilgi ayırıcı damga nedir ne demek

Bilgi ayırıcı damga nedir Bilgi ayırıcı damga; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir bilginin bulunduğu, genellikl...

Bilgi belgesi nedir ne demek

Bilgi belgesi nedir Bilgi belgesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Dışa satım ya da dıştan alım işlemine başlanırken yasa...

Bilgi edinme bölümü nedir ne demek

Bilgi edinme bölümü nedir Bilgi edinme bölümü; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencilerin kendilerini tanımaları, çevrel...

Bilgi erişim dizgesi nedir ne demek

Bilgi erişim dizgesi nedir Bilgi erişim dizgesi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Belli bir kapsam içine giren belgeler s...

Bilgi işlem nedir ne demek

Bilgi işlem nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Veri üzerinde işlemlerin düzenli biçimde yürütülmesi, örn. kişi eliyle ya da özellikle bilgisayar, v...

Bilgi işlem merkezi nedir ne demek

Bilgi işlem merkezi nedir Bilgi işlem merkezi; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bilgisayar donanım ve yazılım olanakları...

Bilgi kuramı nedir ne demek

Bilgi kuramı nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bilginin temelini, bilim alanında uygulanan yöntemleri, sınır ve güvenirlik bakımından inceleyip ele...

Bilgi sıkıştırma nedir ne demek

Bilgi sıkıştırma nedir Bilgi sıkıştırma; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Büyük oylumlu veri kümelerinin saklanmasın...

Bilgi şöleni nedir ne demek

Bilgi şöleni nedir Bilgi : Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkeler...

Bilgi teknolojileri nedir ne demek

Bilgi teknolojileri nedir Bilgi : İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği...

Bilgi toplam ve ulaşım yöntemi nedir ne demek

Bilgi toplam ve ulaşım yöntemi nedir Bilgi toplam ve ulaşım yöntemi; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bilgiyi, istendiğinde yeniden elde e...

Bilgi ulaşım nedir ne demek

Bilgi ulaşım nedir Bilgi ulaşım; Kitaplık alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belirli bir düzen içinde toplanan ve saklanan bir bilg...

Bilgi ve iletişim teknolojisi nedir ne demek

Bilgi ve iletişim teknolojisi nedir Bilgi ve iletişim teknolojisi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: 1980’lerde küreselleşmeyle birlikte ...

Bilgi veren nedir ne demek

Bilgi veren nedir Bilgi veren; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soruşturu ya da görüşmede soru sorulan ya da ...

Bilgi verme nedir ne demek

Bilgi verme nedir Bilgi verme; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Kamu yönetim ve kuruluşları yükümlüler ya da yükümlülerl...

Biçimleyici bilgi kuramı nedir ne demek

Biçimleyici bilgi kuramı nedir Biçimleyici bilgi kuramı; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Zihnin, bellek, gözlem, istenç gibi be...

Elektronik bilgi işlem nedir ne demek

Elektronik bilgi işlem nedir Elektronik bilgi işlem; Bilişim alanında kullanılan bir kelimedir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Önemli bir kesimi elektronik aygıtla...

Özdekçi bilgi kuramı nedir ne demek

Özdekçi bilgi kuramı nedir Özdekçi bilgi kuramı; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Bilginin doğal özelliğini, temel ve ölçütle...

Seçimli bilgi dağıtım nedir ne demek

Seçimli bilgi dağıtım nedir Seçimli bilgi dağıtım; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi yayım dizgesinde, aboneleri...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim