Düzenli nedir Düzenli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Düzenli" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Gerçek, doğru, sahi, tertipli; düzenli kete, düzenli iş Yalancı. 1.bk. düzmeci. Geçimli (kimse). Ge...

 
 
 

Düzenli av nedir ne demek

Düzenli av nedir Teknik terim anlamı: Çevre şartlarından etkilenmeden, belirli yoğunluktaki avcılıkla dengede olan stoktan yıllara göre değişmeden elde edilen balık miktarı. Av : Karada, denizde, gölde veya akarsularda evcil olmayan hayvan...

Düzenli beşgen nedir ne demek

Düzenli beşgen nedir Düzenli beşgen; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Beş kıyısı olan düzenli çokgen. Beşgen : Beş kenarlı çokgen, muhammes. Bu biçimde olan Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya ya...

Düzenli biçme nedir ne demek

Düzenli biçme nedir Düzenli biçme; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tabanları birer eşleşik düzenli çokgen olan dik biçme. Biçme : Biçmek işi. Prizma. Yontulmuş yapı taşı Düze : Doz. Düzen : Belli yönte...

Düzenli çok yüzlü nedir ne demek

Düzenli çok yüzlü nedir Düzenli çok yüzlü; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Düzenli çokgen yüzleri ve çok yüzlü açıları karşılıklı olarak birbirlerine eşleşik olan çok yüzlü. Çok : Sayı, nicelik, değer, güç...

Düzenli dizey nedir ne demek

Düzenli dizey nedir Düzenli dizey; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: tersinir dizey]. Dizey : Hesap ve kumanda işlerini gerçekleştirmeye yarayan elektronik devre, matris. İstatistikte, bir elemanlar...

Düzenli işlev nedir ne demek

Düzenli işlev nedir Düzenli işlev; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: [bkz: çözümsel işlev]. İşle : Nakış: İşle ipliğini aldım Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum,...

Düzenli kıyı nedir ne demek

Düzenli kıyı nedir Düzenli kıyı; Coğrafya alanında kullanılan bir kelimedir. Coğrafya'daki terim anlamı: Dalga, akıntı ve bunlara yardımcı olarak akarsu gibi dışgüçlerin ortak çalışmalarıyla çıkıntıları aşındırılıp geriletilmiş, girintileri...

Düzenli nokta nedir ne demek

Düzenli nokta nedir Düzenli nokta; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir eğri üzerinde, belirli bir yöresinde konaçlarından her birisi ötekinin sürekli türevli bir işlevi olan nokta. Düze : Doz Düzen : B...

Düzenli adlanım nedir ne demek

Düzenli adlanım nedir Düzenli adlanım; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir sonlu öbekten bir devşirim öbeğine eşyapı dönüşümü bulma. a. bk. adlanım. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara gör...

Düzenli aralıklı ateş nedir ne demek

Düzenli aralıklı ateş nedir Düzenli aralıklı ateş; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sıcaklık eğrisinde birkaç gün ateşli birkaç gün ateşsiz devrelerin birbirini izlediği ateş, febris rekurrens. Beden ısısının...

Düzenli batkı nedir ne demek

Düzenli batkı nedir Düzenli batkı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Kendi çıkarlarına düzmece işlemler yapan kişinin batkısı. Batkı : Hüsran. İflas Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulm...

Düzenli beşgen yıldız nedir ne demek

Düzenli beşgen yıldız nedir Düzenli beşgen yıldız; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir düzenli beşgenin tüm köşeleri çizildikten sonra beşgenin kıyılarının atılmasıyla oluşan yıldız biçiminde bölge. Düzenli be...

Düzenli borel ölçümü nedir ne demek

Düzenli borel ölçümü nedir Düzenli borel ölçümü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Her Borel kümesini içten ve dıştan düzenli olurlayan Borel ölçümü. Ölçüm : Ölçme işi. Ölçülerek elde edilen sonuç. Ölçümleme son...

Düzenli çokgen nedir ne demek

Düzenli çokgen nedir Düzenli çokgen; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Tüm kıyıları ve iç açıları birbirine eşleşik olan çokgen. Çokgen : Açı oluşturacak biçimde üç ve üçten çok kenardan oluşan kapalı şek...

Düzenli eğri nedir ne demek

Düzenli eğri nedir Düzenli eğri; Matematik alanında kullanılan bir sözcüktür. Matematik'te terim anlamı: Üzerindeki her bir nokta birer düzenli nokta olan eğri. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, u...

Düzenli kestirici nedir ne demek

Düzenli kestirici nedir Düzenli kestirici; İstatistik alanında kullanılan bir sözcüktür. İstatistiksel anlamı: Belirli düzenlilik koşullarım sağlayan kestiriri. Örneğin kestiririnin değişken değerlerine göre ve sıklık dağılımının da evrendeğerle...

Düzenli nabız nedir ne demek

Düzenli nabız nedir Düzenli nabız; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Münferit nabız dalgalarının düzenli aralıklarla hissedilmesi, pulzus regularis, pulzus ritmikus. Düze : Doz Düzen : Belli yöntem, i...

Düzenli onikiyüzlü nedir ne demek

Düzenli onikiyüzlü nedir Düzenli onikiyüzlü; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: On iki yüzü olan düzenli çok yüzlü. Onikiyüzlü : On iki yüzü olan çok yüzlü Düze : Doz. Düzen : Belli yöntem, ilke veya yasalara g...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim