Amount nedir English: A carbon footprint is the amount of carbon dioxide pollution that we produce as a result of our activities. Some people try to reduce their carbon footprint because they are concerned about climate change. Tu...

 
 
 

Amount due nedir ne demek

Amount due nedir : Etmek. Nicelik. Meblağ. Önem. Miktar. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Tutar. Değer. Eşit olmak. Olmak. Due : Vadesi dolmuş. Alacak. Zamanı gelmiş. Beklenen. Hak. Uygun. Gereken. Süre....

Amount of consumption nedir ne demek

Amount of consumption nedir : Meblağ. Nicelik. Önem. Toplam. Miktar. Genel olarak para. Olmak. Anlamına gelmek. Varmak. Değer. Of : Nin. -nın. Den. -den. Karşı. -nin. -dan. İle ilgili. Li. -den övünerek bahsetmek. [#Consumption : Coğrafya, iktisat, e...

Amount of investment nedir ne demek

Amount of investment nedir : İfade etmek. Önem. Nicelik. Toplam. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Değer. Meblağ. Miktar. Tutar. Of : -li. Li. In. Karşı. -in. Nin. Hakkında. -den. -nın. -dan. [#Investment : Envesti...

Amount of precipitation nedir ne demek

Amount of precipitation nedir : Etmek. Genel olarak para. Toplama ulaşmak. İfade etmek. Toplam. Meblağ. Eşit olmak. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Varmak. Anlamına gelmek. Of : -in. -nın. -li. In. Karşı. Yüzünden. ...

Amount of settling nedir ne demek

Amount of settling nedir : Meblağ. Genel olarak para. Anlamına gelmek. Eşit olmak. İfade etmek. Nicelik. Varmak. Etmek. Değer. Of : -den. Den. -li. -nın. -dan. Nin. -in. İle ilgili. -nin. -den övünerek bahsetmek. [#Settling : Halletme. Çökelme. Po...

Amount per attachment nedir ne demek

Amount per attachment nedir : İfade etmek. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Tutar. Önem. Toplam. Etmek. Anlamına gelmek. Nicelik. Olmak. Per : Beher. Başına. Her bir ... için. Göre. Nazaran. Aracılığı ile. Tarafınd...

Amount per use nedir ne demek

Amount per use nedir : Meblağ. Etmek. Eşit olmak. Anlamına gelmek. Değer. Önem. İfade etmek. Nicelik. Olmak. Per : Göre. Aracılığı ile. Vasıtasıyla. -de. Nazaran. Eliyle. Rücuen. Beher. Fiyat kazanç oranı. [#Use : Kullanma. İçmek (sigara içki ...

Amount to on average nedir ne demek

Amount to on average nedir : Miktar. Olmak. Toplama ulaşmak. Varmak. Toplam. Etmek. Meblağ. Nicelik. Genel olarak para. To : İla. Ya. -e kadar. Ye. Arasında. Kadar. İle. Oranla. -mek -mak (mastar). E doğru. [#On : Olmakta olan. Açık. Hazır. Esnasınd...

Amount brought forward nedir ne demek

Amount brought forward nedir : Anlamına gelmek. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Eşit olmak. Meblağ. Önem. Tutar. Genel olarak para. Miktar. Etmek. Değer. Brought : Getirmek. Celp olunan. Getirtilen. Verilen. Neden ...

Amount carried forward nedir ne demek

Amount carried forward nedir : Genel olarak para. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Eşit olmak. Toplam. Değer. Varmak. Olmak. Tutar. Önem. Carried : Bulundurmak. (yapılan bir oylama sonucunda) kabul edildi veya edilm...

Amount of business nedir ne demek

Amount of business nedir : Önem. Değer. Olmak. Toplama ulaşmak. Eşit olmak. Nicelik. İfade etmek. Varmak. Anlamına gelmek. Of : Hakkında. -nın. Den. Nin. -nin. In. -den övünerek bahsetmek. İle ilgili. -li. -den. [#Business : İş kuruluşu. Tecimevi....

Amount of damages nedir ne demek

Amount of damages nedir : İfade etmek. Olmak. Önem. Genel olarak para. Toplam. Tutar. Anlamına gelmek. Değer. Nicelik. Of : In. -den övünerek bahsetmek. -den. -li. Hakkında. Yüzünden. -in. Nin. -dan. -nin. [#Damages : Masraf. Tazminat. Zarar bede...

Amount of money nedir ne demek

Amount of money nedir English: He extorted a large amount of money from her. Turkish: Ondan büyük bir miktarda para gasp ettiler. English: Any amount of money will be welcome. Turkish: Bir miktar para kabul edilecektir. English: He be...

Amount of rainfall nedir ne demek

Amount of rainfall nedir : Miktar. İfade etmek. Toplam. Değer. Meblağ. Toplama ulaşmak. Etmek. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Varmak. Nicelik. Of : Hakkında. Nin. -den. -nin. -nın. Yüzünden. Li. Karşı. -den öv...

Amount of shrinkage nedir ne demek

Amount of shrinkage nedir : Toplama ulaşmak. Eşit olmak. Önem. Genel olarak para. Anlamına gelmek. Değer. Nicelik. Olmak. Tutar. Of : -li. Den. Karşı. -nin. In. -nın. -den övünerek bahsetmek. Hakkında. İle ilgili. Li. [#Shrinkage : Çekilme payı. En...

Amount per month nedir ne demek

Amount per month nedir : Genel olarak para. Etmek. Anlamına gelmek. Değer. Toplama ulaşmak. Eşit olmak. Olmak. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Varmak. Per : Rücuen. Aracılığı ile. -da. -de. Tarafından. Eliyle...

Amount to nedir ne demek

Amount to nedir English: His debts amount to over $1,000. Turkish: Borçları 1,000 doların üstündedir. English: His debts amount to $2,000. Turkish: Onun borçları 2,000 dolara varmaktadır. English: His debts amount to two million...

Amount used nedir ne demek

Amount used nedir : Anlamına gelmek. Toplam. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da büyüklüğü, bk. nitelik. Önem. Değer. Varmak. Genel olarak para. Meblağ. Tutar. Used : Kullanılan. Eski. Alışkın. Kullanılmış. Elden düşme. Alışık. Kul...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim