Precipitation nedir ne demek

Precipitation nedir English: Tomorrow we expect variable weather with a likely chance of precipitation. Turkish: Yarın biz yağış ihtimali olan değiş...

 
 
 

Precipitation heat treatment nedir ne demek

Precipitation heat treatment nedir : Kimyasal tepkimeler ya da fiziksel süreçlerle belirli bileşikleri, özdekleri çöktürme olayı. Aşağı düşme. Yağış. Düşme. Acele. Çökt...

Acid precipitation nedir ne demek

Acid precipitation nedir : Asit gibi. Asitli. Dokunaklı. İğneleyici. Akü elektroliti. Acı (söz). Acı. Alkali maddenin tersi özellikler taşıyan, turnusolün mav...

Annual precipitation nedir ne demek

Annual precipitation nedir : Her yıl. Her yıl yapılan. Bir yıllık. Yılda bir kez. Senelik. Salname. Bir yıllık (botanik terimi). Yılda bir kez gerçekleşen etkin...

Chemical precipitation nedir ne demek

Chemical precipitation nedir : Kimyasal madde. Kimyasal (madde). Kimyasal. Kimya. Kimyasal atık. Kemikal. Kimya bilimiyle ilgili olan. Şimik. Kimyevi. Precipitati...

Continuous precipitation nedir ne demek

Continuous precipitation nedir : Bir kesinti ya da aralığı olmayan. Zincirleme. Devamlı. Süregelen. Kesintisiz. Sürekli. Devam eden. Mütemadi. Aralıksız. Precipitat...

Electrostatic precipitation nedir ne demek

Electrostatic precipitation nedir : Değme, etkileme gibi yollarla cisimler üzerinde birikerek dengede kalan devimsiz elektriksel yük. Duruk yük. Durukyük. Statik elekt...

Grain boundary precipitation nedir ne demek

Grain boundary precipitation nedir : İriliği gözle görülme sınırı dolaylarında olan küçük katı parçası. Ağacı damarlı boyamak. Sepilemek. Damarlı yüzey. Zerre. Tanecik....

Homogeneous precipitation nedir ne demek

Homogeneous precipitation nedir : Tekkökenli. Benzeşik. Yapısı ve özellikleri her yerinde özdeş olan (özdek). aynı dereceli ya da aynı boyutlu olan. Özellikleri, her...

Matrix precipitation nedir ne demek

Matrix precipitation nedir : Technicolor işleminde renkli filmlerin basımında kullanılan kalıp. Kalıp. Matris. Dizey. Kemik dokuda bulunan hücre içi madde. kend...

Rate of precipitation nedir ne demek

Rate of precipitation nedir : Bir borcun belirli bir sürede ödenebilmesi için verilmesi gerekli bölümlerinden her biri. bir nesnenin parça parça yapılması. İki ö...

Precipitations nedir ne demek

Precipitations nedir area : Yağış alanı. Yağış sahası. Precipitation hardening : Çökelimli sertleşme. Çökelim sertleşmesi. Çökertme sertleştirmesi. Çökelm...

Immunoprecipitation nedir ne demek

Immunoprecipitation nedir Antikorlar ile antijenlerin çiftleştirilmesi işlemi sonucunda oluşan madde. İmmunopresipitasyon. İmmünopresipitasyon....

Precipitation area nedir ne demek

Precipitation area nedir : Bir çözeltiye belirli bir ayıraç katarak, çözünmeyip dibe çöken yeni bir bileşik elde etme. Çökelim. Coğrafya, fizik, kimya, veteri...

Precipitation hardening nedir ne demek

Precipitation hardening nedir : Yağış. Yağış miktarı. Kimyasal tepkimeler ya da fiziksel süreçlerle belirli bileşikleri, özdekleri çöktürme olayı. Çökeltme. Çöktür...

Precipitation titration nedir ne demek

Precipitation titration nedir : Çöktürme. Bir çözeltiye belirli bir ayıraç katarak, çözünmeyip dibe çöken yeni bir bileşik elde etme. Çökelim. Temel direk. Bir çöz...

Amount of precipitation nedir ne demek

Amount of precipitation nedir : Etmek. Genel olarak para. Toplama ulaşmak. İfade etmek. Toplam. Meblağ. Eşit olmak. Bir nesneler kümesinin sayısal sıklığı ya da bü...

Area of precipitation nedir ne demek

Area of precipitation nedir : Ülke yüzölçümü. Area. Civar. Bilgisayar, bilişim, coğrafya, fizik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Saha. Yüzölçümü. İata'nın ü...

Coherent precipitation nedir ne demek

Coherent precipitation nedir : Tutarlı. Eşevreli. Kolay anlaşılır. İnsicamlı. Koherent. Yapışıcı. Uyumlu. Kolayca anlaşılan. Ahenkli. Birbirini tutan. Precipitati...

Distribution of precipitation nedir ne demek

Distribution of precipitation nedir : Dağılış. Bir özdek ya da nesneyi çeşitli evrelere, konumlara durumlara üleştirme. Dağılma. Bir niceliğin işlevi olduğu bir değişken...

Ethanol precipitation nedir ne demek

Ethanol precipitation nedir : C2h3oh, etil alkol; renksiz, uçucu, saydam bir sıvı. (asetaldehit ve asetik asitin elde edilmesinde, alkollü içki yapımında, çözücü...

Heterogeneous precipitation nedir ne demek

Heterogeneous precipitation nedir : Tek evreli olmayan, özellikleri kesikli olarak değişen ortamlara ilişkin. Ayrışık. Doğabilimsel yapı ya da kimyasal birleşim açısın...

Incoherent precipitation nedir ne demek

Incoherent precipitation nedir : Eşevresiz. Tutarsız. Anlaşılmaz (söz). İnsicamsız. Rabıtasız. Anlaşılmayan. Bağdaşmaz. Abuk sabuk. Anlamsız. İpe sapa gelmez. Preci...

Primary precipitation nedir ne demek

Primary precipitation nedir : İlk, en yalın, en önemli olay , biçim ya da küme. örn. karmaşık tepkimeler dizgesindeki en önemli ya da en hızlı tepkime. Bilgisaya...

Semicoherent precipitation nedir ne demek

Semicoherent precipitation nedir : Eriyebilir antijenlerin antikorlarla çözünmez çökelti oluşturması, presipitasyon. Telaş. Çökelme. Acelecilik. Çökeltme. Çöktürme. Y...

Coprecipitation nedir ne demek

Coprecipitation nedir Sözcükler, direkt olarak Coprecipitation ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim