İş nedir İş; Bilişim, Eğitim, Fizik, Hukuk, İktisat, Kimya, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Etene, son. İç. İş. İş, durum, hâl. Eş. İç, a...

 
 
 

İş akdi nedir ne demek

İş akdi nedir İş akdi; bir hukuk terimidir. Hukuki terim anlamı: iş sözleşmesi. İktisat alanındaki kelime anlamı: Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin...

İş alanı nedir ne demek

İş alanı nedir "İş alanı" ile ilgili cümle Çalış : Çalma işi. Kazanç : Satılan bir mal, yapılmış olan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü. Yarar, çıkar, kâr. Dal : Boyun, ense. Çıplak, yalın. Bir ...

İş bankaları nedir ne demek

İş bankaları nedir İş bankaları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dış ticaretin finansmanında uzmanlaşmış bankalar. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinl...

İş başında eğitim nedir ne demek

İş başında eğitim nedir İş başında eğitim; Eğitim, İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Kurumlarda çalışan görevlilere, günlük çalışma saatları içinde, görevin ya da işin edimli olarak yapıldığı yerde y...

İş belirleyicileri nedir ne demek

İş belirleyicileri nedir İş belirleyicileri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bir işin başarılı olabilmesi için beden, anlık, duygu ve huy yönlerinden gerekli özellikler. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir ...

İş bırakımı nedir ne demek

İş bırakımı nedir Bilimsel terim anlamı: İşverenle işçiler arasında baş gösteren anlaşmazlıklar nedeniyle işçilerin toplu olarak işi bırakmaları. İngilizce'de İş bırakımı ne demek? İş bırakımı ingilizcesi nedir?: strike İstek : Bir şeye duy...

İş bilgisi nedir ne demek

İş bilgisi nedir İş bilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Ortaokul öğrencilerine gündelik yaşayışlarında yararlanacakları beceri ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla ve genellikle cinsel ayrılıklar ...

İş birimi nedir ne demek

İş birimi nedir İş birimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapılan işin çeşidine göre, tüm işlerin ölçümlenmesinde temel olarak ele alınan iş parçası. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koym...

İş açılmak nedir ne demek

İş açılmak nedir Teknik terim anlamı: Mesele hallolmak. Açıl : Açılmanın yapılması için verilen komut. Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, ç...

İş adamı nedir ne demek

İş adamı nedir "İş adamı" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: Sınai veya ticari etkinliklerle uğraşan gerçek kişi, diğer bir deyişle girişimci. İngilizce'de İş adamı ne demek? İş adamı ingilizcesi nedir?: businessman İş ad...

İş akış dili nedir ne demek

İş akış dili nedir İş akış dili; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesine verilen işleri ve bunları oluşturan görevleri tanımlamak üzere kullanılan dil. İş : Bir sonuç elde etmek, herh...

İş anlaşmazlıkları nedir ne demek

İş anlaşmazlıkları nedir İş anlaşmazlıkları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uygulanılmakta olan iş koşullarının tümü ya da bir kaçının niteliği, yönetmi ve benzeri nedenlerle işçi ve işvereni doğrudan doğruya ve kar...

İş başa çıkmak nedir ne demek

İş başa çıkmak nedir Teknik terim anlamı: İş bitmek, sona ermek, neticelenmek. Başa : Ağabey. İleri gelen: Memleketin başaları toplanmış. Karı. Mutluluk, gönül rahatlığı İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcay...

İş belgesi nedir ne demek

İş belgesi nedir Teknik terim anlamı: Markanın kütüğe yazımını dileyenden, gerçek ve temelli işletmesi olup olmadığını kanıtlamak üzere istenen, ticaret odalarınca verilmesi gereken belge. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya...

İş bırakımcı nedir ne demek

İş bırakımcı nedir Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Grevci : İş bırakımcı. İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke. İş bırakımı ya...

İş bıraktırımı nedir ne demek

İş bıraktırımı nedir İşveren : İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, çalıştıran, patron. İşçi : Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yeteneği olmayan, topluluğun işlerini gören dişi veya erkek. Başkasının yararına bedenini, kafa...

İş bilimi nedir ne demek

İş bilimi nedir Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten y...

İş birliği nedir ne demek

İş birliği nedir "İş birliği" ile ilgili cümle örnekleri İş birliği yapmak : Amaç ve çıkarları bir olanlarca çalışma ortaklığı kurulmak. Birli : Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan. As. Amaç : Ulaşmak istenil...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim