İş nedir İş; Bilişim, Eğitim, Fizik, Hukuk, İktisat, Kimya, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim o...

 
 
 

İş akdi nedir ne demek

İş akdi nedir İş akdi; bir hukuk terimidir. Hukuki terim anlamı: iş sözleşmesi. İktisat alanındaki kelime anlamı: Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işle...

İş alanı nedir ne demek

İş alanı nedir "İş alanı" ile ilgili cümle Çalış : Çalma işi. Kazanç : Satılan bir mal, yapılmış olan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında eld...

İş bankaları nedir ne demek

İş bankaları nedir İş bankaları; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Dış ticaretin finansmanında uzmanlaşmış bankalar. İş ...

İş başında eğitim nedir ne demek

İş başında eğitim nedir İş başında eğitim; Eğitim, İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Kurumlarda çalışan görevl...

İş belirleyicileri nedir ne demek

İş belirleyicileri nedir İş belirleyicileri; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Bir işin başarılı olabilmesi için beden, anl...

İş bırakımı nedir ne demek

İş bırakımı nedir Bilimsel terim anlamı: İşverenle işçiler arasında baş gösteren anlaşmazlıklar nedeniyle işçilerin toplu olarak işi bırakmaları. İngil...

İş bilgisi nedir ne demek

İş bilgisi nedir İş bilgisi; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Ortaokul öğrencilerine gündelik yaşayışlarında yararl...

İş birimi nedir ne demek

İş birimi nedir İş birimi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapılan işin çeşidine göre, tüm işlerin ölçümlenmesinde te...

İş birlikçi nedir ne demek

İş birlikçi nedir Birlik : Bir arada olma durumu, vahdet. Bölünmezliği içeren yalın bütün. Belli bir topluluğun yararlarını korumak için kurulmuş derne...

İş birlikli nedir ne demek

İş birlikli nedir İş birlikli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Birlik : Tek, bir olma durumu, vahdaniyet. Belli bir topluluğun ...

İş bölümü nedir ne demek

İş bölümü nedir "İş bölümü" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Bir organizmada çeşitli görev ve faaliyetlerin o organizmanın ayrı ayrı bölgele...

İş bulma kurumları nedir ne demek

İş bulma kurumları nedir İş bulma kurumları; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İş piyasasının düzenlenmesine katkıda bulunan, i...

İş çamaşırı nedir ne demek

İş çamaşırı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İç çamaşırı. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik...

İş çözümlemesi nedir ne demek

İş çözümlemesi nedir İş çözümlemesi; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Herhangi bir iş ya da görevin gerektireceği yeten...

İş değerlendirmesi nedir ne demek

İş değerlendirmesi nedir İş değerlendirmesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir firmadaki işlerin bilgi, beceri, sorumluluk,...

İş denetimi sözleşmesi nedir ne demek

İş denetimi sözleşmesi nedir İş denetimi sözleşmesi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İş alanının devlet denetimi ile bağımlı olmas...

İş dokuncası kar payı nedir ne demek

İş dokuncası kar payı nedir İş dokuncası kar payı; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: iş riski primi]. Teknik ter...

İş düşmek nedir ne demek

İş düşmek nedir Teknik terim anlamı: Hâdise zuhur etmek, vak'a tahaddüs etmek. (birine) iş düşmek : birinin iş yapması gerekmek. İş : Bir sonuç elde ...

İş düzlemi nedir ne demek

İş düzlemi nedir Teknik terim anlamı: İçinde, çalışmaların ve aydınlık belirleme ve ölçmelerinin yapıldığı gerçek (maddesel) ya da düşüncel düzlem. Bu...

İş açılmak nedir ne demek

İş açılmak nedir Teknik terim anlamı: Mesele hallolmak. Açıl : Açılmanın yapılması için verilen komut. Büyü, serpil, geliş” anlamında bir söz İş : Bir...

İş adamı nedir ne demek

İş adamı nedir "İş adamı" ile ilgili cümle İktisat alanındaki kelime anlamı: Sınai veya ticari etkinliklerle uğraşan gerçek kişi, diğer bir deyişle ...

İş akış dili nedir ne demek

İş akış dili nedir İş akış dili; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgisayar dizgesine verilen işleri ve bun...

İş anlaşmazlıkları nedir ne demek

İş anlaşmazlıkları nedir İş anlaşmazlıkları; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Uygulanılmakta olan iş koşullarının tümü ya da bir...

İş başa çıkmak nedir ne demek

İş başa çıkmak nedir Teknik terim anlamı: İş bitmek, sona ermek, neticelenmek. Başa : Ağabey. İleri gelen: Memleketin başaları toplanmış. Karı. Mutluluk, ...

İş belgesi nedir ne demek

İş belgesi nedir Teknik terim anlamı: Markanın kütüğe yazımını dileyenden, gerçek ve temelli işletmesi olup olmadığını kanıtlamak üzere istenen, ticar...

İş bırakımcı nedir ne demek

İş bırakımcı nedir Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Grevci : İş bırakımcı. İş : Sürme. Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla y...

İş bıraktırımı nedir ne demek

İş bıraktırımı nedir İşveren : İşçileri ücretle çalıştıran gerçek veya tüzel kişi, çalıştıran, patron. İşçi : Toplu olarak yaşayan böceklerde üreme yetene...

İş bilimi nedir ne demek

İş bilimi nedir Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin ...

İş birliği nedir ne demek

İş birliği nedir "İş birliği" ile ilgili cümle örnekleri İş birliği yapmak : Amaç ve çıkarları bir olanlarca çalışma ortaklığı kurulmak. Birli : Bir p...

İş birlikçilik nedir ne demek

İş birlikçilik nedir İş birlikçilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için...

İş bölgesi nedir ne demek

İş bölgesi nedir İş bölgesi; İktisat, Şehir, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir şehirde çeşitli işyerlerinin topl...

İş bulma evi nedir ne demek

İş bulma evi nedir İş bulma evi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: [bkz: iş bulma kurumları]. Teknik terim an...

İş buyruğu nedir ne demek

İş buyruğu nedir İş buyruğu; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir iş yerindeki işlerin ya da alıcı istemlerinin sayışıml...

İş çıkarma yeteneği nedir ne demek

İş çıkarma yeteneği nedir İş çıkarma yeteneği; Bilişim alanında kullanılan bir terimdir. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir makinenin ya da bir dizgenin, işlevi...

İş değerlendirilmesi nedir ne demek

İş değerlendirilmesi nedir İş değerlendirilmesi; İktisat, Maliye alanlarında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: [bkz: iş değerlendirmesi]. Teknik ...

İş denetimi nedir ne demek

İş denetimi nedir İş denetimi; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İşin düzenine uygun bir düzeyde yürütülüp yürütülmediği ...

İş dışında eğitim nedir ne demek

İş dışında eğitim nedir İş dışında eğitim; Eğitim alanında kullanılan bir kelimedir. Eğitim alanındaki anlamı: Kurumlara bağlı kimselerin, görevlerini ediml...

İş donu nedir ne demek

İş donu nedir Yerel Türkçe anlamı: Şalvar. Giysi : Her türlü giyim eşyası, giyecek, elbise, kıyafet, esvap, libas, urba. İş : Sürme. Yakıtın tam ya...

İş düzeni nedir ne demek

İş düzeni nedir Teknik terim anlamı: İş yapılan, iş düzenlenen yer. Düzeni : İki tepe arasındaki düz yerler, vadi İş : Bir sonuç elde etmek, herhangi...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim