İş akdi nedir, İş akdi ne demek

İş akdi; bir hukuk terimidir.

  • İş sözleşmesi

Hukuki terim anlamı:

iş sözleşmesi.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

[Bakınız: iş sözleşmesi]

İş akdi anlamı, tanımı:

Sözleşme : Sözleşmek işi. Bu işlemi gösteren belge, mukavelename. Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat.

İş sözleşmesi : İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, iş akdi, hizmet akdi.

İş : Yakıtın tam yanmamasından oluşan, dumanla yükselen kömürleşmiş tanecikler. Sürme. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.