Service contract türkçesi Service contract nedir

  • İş sözleşmesi.
  • İktisat alanında kullanılır.
  • Hizmet akdi.
  • Hizmet sözleşmesi.
  • İş kontratı.
  • Kamu kesiminde yetkililerle sözleşmeli personel olarak çalışmaya hak kazanmışlar arasında imzalanan, görev yeri, görev kapsamında yapılacak işlerin tanımlarının, uyulacak mesleki ve etik kuralların, ödev, yetki ve sorumlulukların yer aldığı bir mali yıl için geçerli sözleşme.
  • Görev sözleşmesi.
  • İş akdi.
  • İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma koşullarını içeren sözleşme.

Service contract ingilizcede ne demek, Service contract nerede nasıl kullanılır?

Service : Oyuna, yeni bir döneme ve ölü toplardan sonra yeniden oyuna başlama için yapılan atış. Yardım etmek. Servis. Gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliklerine sahip her türlü etkinlik. Aşmak (erkek hayvan). Hizmet etmek. Bakımını sağlamak. Hizmet vermek. Müşteriye bakmak. Servis sağlamak.

Contract : Kasmak. Anlaşma yapmak. Kontrat. Yanların ilintisiz isteklerini açığa vurarak anlaşmaları. kişilerin, yandaş olarak bir hakkı değiştirmek, ortaya çıkarmak ya da düşürmek amacıyla yasalar çerçevesinde iç güdülerine dayanarak imzaları altında yaptıkları karşılıklı ve yazılı bildirim. Bir oyuncunun tiyatro yönetimiyle yaptığı yazılı anlaşma. Mukavele. Sözlü veya yazılı olarak yapılan icap ve kabul irade bildirimlerinin birbirlerine uygun bir biçimde birleştirilmesiyle hazırlanan ve taraflarca imzalanan belge. Sözleşme. Kasılmak. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

 

Service access point : Sunucu erişim noktası. Hizmet erişim noktası. Sunucu geçiş noktası.

Service account : Hizmet hesabı.

Service account configuration : Hizmet hesabı yapılandırması. Hizmet hesabı kurgusu. Servis hesabı yapılandırması.

Service agency : Hizmet acentesi.

İngilizce Service contract Türkçe anlamı, Service contract eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Service contract ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A group shares : A grubu hisse senedi. Şirkete sonradan ortak olanlardan farklı olarak, şirketin ilk kurucularına genellikle kara iştirak ve oy kullanmayla ilgili haklar veren ayrıcalıklı hisse senedi türü.

Ability rent : Yetenek rantı. Özel yeteneklere sahip olan kişilerin üretime katkılarının üstünde elde ettikleri kazanç fazlası. krş. kıtlık rantı.

Abolition of forced labour convention : Zorla çalıştırmanın yasaklanması sözleşmesi. Zorla ya da zorunlu çalıştırmanın herhangi bir biçiminin siyasal zorlama ve eğitme, siyasal ya da ideolojik görüşlerin açıklanması nedeniyle cezalandırma, işgücünü harekete geçirme, çalışma disiplinini sağlama, ayrımcılık ve işbırakımını, katılanları cezalandırma aracı olarak kullanılmasını yasaklayan, 1957 yılında kabul edilen temel uluslararası çalışma sözleşmelerinden birisi.

 

Contract of service : Çalışma sözleşmesi. Hizmet akti.

A shift in demand : Tüketicilerin bir mala olan istemini etkileyen fiyat dışındaki diğer değişkenlerde ortaya çıkan bir değişme sonucu istemin artması veya azalması diğer bir deyişle istem eğrisinin sağa (yukarıya, kuzeydoğuya) veya sola (aşağıya, güneybatıya) kayması. İstem kayması.

Abnormal budget receipts : Olağanüstü bütçe geliri. Olağanüstü bütçe harcamalarını karşılamak için, söz konusu dönemde ek harç, vergi ve borçlanma gibi yollarla elde edilen gelir.

Labour contract : İşveren ile sendika arasında imzalanmış sözleşme. Toplu iş sözleşmesi. İşçilerle işverenlerin arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve koşulları kapsayan sözleşme.

Labour agreement : Toplu iş anlaşması.

A pass through certificate : Taşınmaz rehniyle sağlanmış bir kişisel alacak karşılığında alacak sahibi finansal kurum tarafından çıkarılan değerli kağıt. Tutsat senedi.

Service contract synonyms : service agreement, a shift in supply, abnormal budget, ability to pay approach, a change in supply, ability to pay principle, a change in demand, a change in individual demand, a type mutual funds, indentures, a shift in individual demand, abnormal budget expenditures, labor agreement, labor contract.