Service türkçesi Service nedir

 • Müşteriye bakmak.
 • Bilgisayar, iktisat, masa tenisi, voleybol alanlarında kullanılır.
 • Çiftleştirmek (kısrak).
 • Oyuna, yeni bir döneme ve ölü toplardan sonra yeniden oyuna başlama için yapılan atış.
 • Aşmak (erkek hayvan).
 • Yardım etmek.
 • Bakim yapmak.
 • Servis.
 • Oyuna, yeni bir döneme ve ölü toptan sonra yeniden oyuna başlamak için yapılan atış.
 • Tamir etmek.
 • Servis sağlamak.
 • Hizmet.
 • Hizmet etmek.
 • Başlama atışı.
 • Gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliklerine sahip her türlü etkinlik.
 • Bakımını sağlamak.
 • Hizmet vermek.
 • Bakımını yapmak.

Service ile ilgili cümleler

English: After he came back from service in Afghanistan, Ali was plagued by flashbacks and nightmares.
Turkish: Ali Afganistan'daki askeri hizmetinden döndükten sonra geçmişin yansımaları ve kabuslarla boğuştu.

English: Can you tell me where the nearest hotel service phone is?
Turkish: En yakın otel servis telefonunun nerede olduğunu bana söyler misiniz?

English: Are the tip and service charge included?
Turkish: Bahşiş ve servis ücreti dahil mi?

English: Ali was feeling peckish, so he rang room service and ordered a hamburger.
Turkish: Ali biraz acıkmış hissediyordu, bu yüzden oda servisini aradı ve bir hamburger sipariş etti.

English: Ali was dissatisfied with the service at the hotel where he stayed.
Turkish: Ali kaldığı oteldeki servisten memnun kalmadı.

 

Service ingilizcede ne demek, Service nerede nasıl kullanılır?

Service access point : Sunucu geçiş noktası. Sunucu erişim noktası. Hizmet erişim noktası.

Service account : Hizmet hesabı.

Service account configuration : Hizmet hesabı kurgusu. Servis hesabı yapılandırması. Hizmet hesabı yapılandırması.

Service agency : Hizmet acentesi.

Service agreement : Hizmet sözleşmesi. Hizmet akdi.

Service bus : Otobüs (avustralya). Hizmet sürücüsü. Servis otobüsü.

Service call : Hizmet çağrısı.

Service cap : Subay kasketi. Günlük şapka.

Service bull : Çiftleştirme için kullanılan boğa. Damızlık boğa.

Service band : Yayın bandı.

İngilizce Service Türkçe anlamı, Service eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Service ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Befriend : Arkadaşlık etmek. Elinden tutmak. Arkadaş olmak. Dostça davranmak. Arkadaşça davranmak.

Do over : Tekrarlamak. Yeniden yapmak. Tekrar gerçekleştirmek. Tekrar yapmak. Onarmak. Tekrar başından başlamak. Yenilemek. Yeniden düzenlemek.

Attend on : Bakmak. İlgilenmek.

Department : Kol. Öğretim kurumlarında öğretmenlerin ders vermek için üzerine çıktıkları yüksekçe yer. üniversitelerde aynı alanda ya da birbirine çok yakın alanlardaki bilim dallarında oluşan bir çalışma birimi. profesörlük yeri. Kısım. Daire. Seksiyon. İller, ilçeler, bucak ve benzerleri gibi kamu görevi yapan kuruluşlar. Bölge. Şube. Bir kuruluşun çalışma dallarından birisi. kendisine ilişkin özellikleri kapsayan işleri yetenek ve yetkileri çevresi içinde düzenleyen ve yapan organ. genel kuruluşun belirli bir işiyle uğraşan kolu.

 

Overhaul : Revizyondan geçirmek. Elden geçirme. Yoklamak. Tamir. Elden geçirmek. Revize etmek. Kontrol etmek. Onarmak. Arkasından yetişip önüne geçmek.

Serviced : Bakımı yapılmış. Sunulmuş. Hizmet edilmiş.

Serves : Servis atışı. Giydirici. Servis sırası. Kişilik (porsiyon). İşliklerde baş kadın oyuncuların giyinmesine yardımcı olan kimse. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır.

Serving : Dış örtü. Dış örtü kablo. Porsiyon. Hizmet etme. Tabak. Servis atma. Hizmet eden.

Bodge : Eline yüzüne bulaştırmak. Bozmak. Gelişigüzel yapmak veya tamir etmek. Yama yapmak. Berbat etmek. Onarmak. Tamir ediyorum veya yapıyorum diye bir şeyin içine etmek. Yamalamak.

Servings : Porsiyon. Hizmet etme. Tabak. Hizmet eden. Servis atma. Dış örtü kablo. Dış örtü.

Service synonyms : helpdesk, consulting service, seating, aid, mend, done up, attends, offer service, service station, national service, ministries, do up, delivery, office, abet, assists, abets, hops, tended, afford assistance, administered, assisting, help desk, serve for, duties, bear somebody out, fix up, debug, debugged, servicing, ministry, subserve, do a service.

Service zıt anlamlı kelimeler, Service kelime anlamı

Disservice : Kırmak. Hasar. Zararlı iş. İncitici davranış. Zarar. Zararlı davranış. Kötülük. Ziyan. İncitmek.

Malfunction : Tutukluk. Teklemek. Aksaklık. Arıza. Bozukluk. Tekleme. Arızalı çalışma. İşlev bozukluğu. Kullanım dışı kalmak. Görev bozukluğu.

Service ingilizce tanımı, definition of Service

Service kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Also, spiritual obedience and love. The act of serving. The occupation of a servant. A name given to several trees and shrubs of the genus Pyrus, as Pyrus domestica and P. torminalis of Europe, the various species of mountain ash or rowan tree, and the American shad bush ([Bakınız: Shad bush] They have clusters of small, edible, applelike berries. The performance of labor for the benefit of another, or at another`s command. Attendance of an inferior, hired helper, slave, etc., on a superior, employer, master, or the like.