Labour contract türkçesi Labour contract nedir

  • Hizmet akdi.
  • İş akdi.
  • Ekonomi alanında kullanılır.
  • Toplu iş sözleşmesi.
  • İşçilerle işverenlerin arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve koşulları kapsayan sözleşme.
  • İşveren ile sendika arasında imzalanmış sözleşme.
  • İş sözleşmesi.

Labour contract ingilizcede ne demek, Labour contract nerede nasıl kullanılır?

Labour : İşgücü. İş gücü. Çalışmak. (gemi) denizde çalkalanmak. Doğum sancısı çekmek. Emekle meydana getirmek. Emek. Doğum sancısı. İnsanın bilinçli olarak belli bir amaca ulaşmak üzere giriştiği, hem doğal ve toplumsal çevresini, hem de kendi kendisini değiştiren çalışma süreci. İş.

Contract : Kasmak. Buruşturmak. Kasılmak. Ölçüsünü küçültmek. Daralmak. Sözleşme yapmak. Anlaşma yapmak. Mukavele. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Bir oyuncunun tiyatro yönetimiyle yaptığı yazılı anlaşma.

Labour contract to indefinite time : Kapsamında, sona ereceği gün belirtilmemiş iş sözleşmesi. Süresi belirsiz iş sözleşemsi.

Collective labour contract : Toplu iş sözleşmesi. Toplu pazarlık sonucunda anlaşma sağlanması durumunda imzalanan sözleşme.

Effect of strike to labour contract : İş yasası ve toplu iş sözleşmesi ile sınırları belirtilen işçi haklarının işbırakımı ya da işten çıkarma eylemleri devam ettiği sürece askıda kalması. İşbırakımının iş sözleşmesine etkisi.

 

Postponement of labour contract : Toplu iş sözleşmesinin askıya alınması. İşçilerin ücretsiz izinli sayıldıkları dönemde toplu iş sözleşmesi hükümlerinin geçersiz kılınması.

Postponement of collective labour contract : Toplu iş sözleşmesinin askıya alınması. İşçilerin ücretsiz izinli sayıldıkları dönemde toplu iş sözleşmesi hükümlerinin geçersiz kılınması.

İngilizce Labour contract Türkçe anlamı, Labour contract eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Labour contract ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Collective agreement : Birkaç değişik taraf içeren anlaşma. Toplusözleşme. Karşılıklı anlaşma. Toplu sözleşme. Kolektif sözleşme.

Aalen estimator : Aalen tahmincisi.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

Contract of service : İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma koşullarını içeren sözleşme. Hizmet sözleşmesi. Çalışma sözleşmesi. Hizmet akti.

Labour agreement : Toplu iş anlaşması.

A priori probability : Öncül olasılık.

A posteriori analysis : A posteriyori analiz. Ardıl çözümleme.

 

A priori information : Öncül bilgi.

A posteriori information : Ardıl bilgi.

Collective labour contract : Toplu pazarlık sonucunda anlaşma sağlanması durumunda imzalanan sözleşme.

Labour contract synonyms : abel blanchard model, service agreement, a error, union agreement, labor contract, a priori analysis, collective contract, a level, abc method, collective labour agreement, aalens linear regression model, collective bargaining contract, a posteriori criteria, a b model, abadir test, a posteriori probability, collective bargaining, service contract, labor agreement.