Labor contract türkçesi Labor contract nedir

Labor contract ingilizcede ne demek, Labor contract nerede nasıl kullanılır?

Labor : Üretimi geliştiren en önemli etken; yapılana katılan insan gücü. yapılan işte para ile ölçümlenen insan emeği. Çaba harcamak. Çalışmak (iş vb). Emek. Alın teriyle yapmak. Doğum sancısı çekmek. İşgücü. İş gücü. Uğraşmak.

Contract : Kontrat yapmak. Sözleşme yapmak. Anlaşma yapmak. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Sözleşme. Yanların ilintisiz isteklerini açığa vurarak anlaşmaları. kişilerin, yandaş olarak bir hakkı değiştirmek, ortaya çıkarmak ya da düşürmek amacıyla yasalar çerçevesinde iç güdülerine dayanarak imzaları altında yaptıkları karşılıklı ve yazılı bildirim. Kasmak. (hastalığa) yakalanmak. Bir oyuncunun tiyatro yönetimiyle yaptığı yazılı anlaşma. Mukavele.

Labor agreement : Toplu sözleşme. Toplu iş sözleşmesi. İş anlaşması. İş sözleşmesi.

Labor and management : İşçi ve işveren.

Labor and social affairs ministry : Çalışma ve sosyal güvenlik konuları ile ilgili devlet organı. Çalışma ve sosyal işler bakanlığı.

Labor attache : Çalışma ataşesi.

İngilizce Labor contract Türkçe anlamı, Labor contract eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Labor contract ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Collective bargaining contract : Toplu pazarlık sonucunda anlaşma sağlanması durumunda imzalanan sözleşme. Toplu sözleşme mukavelesi.

Labour agreement : Toplu iş anlaşması.

Service contract : İş kontratı. Görev sözleşmesi. İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve çalışma koşullarını içeren sözleşme. Kamu kesiminde yetkililerle sözleşmeli personel olarak çalışmaya hak kazanmışlar arasında imzalanan, görev yeri, görev kapsamında yapılacak işlerin tanımlarının, uyulacak mesleki ve etik kuralların, ödev, yetki ve sorumlulukların yer aldığı bir mali yıl için geçerli sözleşme.

Commercial transactions : İktisadi bir etkinlikle ilgili her türlü yasal işlem ve kurallar bütünü. bk. işlem. Ticari işlem.

Union agreement : Sendika sözleşmesi.

Collective bargaining : Toplu pazarlık. Çalışma koşullarının düzelmesi veya maaşlarla ilgili olan işveren ve işçi sendikaları temsilcileri arasındaki müzakereler. Kolektif iş pazarlığı. Kolektif sözleşme. Karşılıklı anlaşma. Toplu sözleşme. Toplu iş akdi. Toplu görüşme.

 

Collective contract : Toplu sözleşme. Yetkili işçi ve işveren kuruluşları arasında yapılan ve hizmet bağıtının özelliklerini, uygulanacak koşulları ve sona ermesi ile ilgili yargıları kapsayan toplu iş sözleşmesi.

Collective agreement : Birkaç değişik taraf içeren anlaşma. Karşılıklı anlaşma. Kolektif sözleşme. Toplu sözleşme. Toplusözleşme.

Labor contract synonyms : business deal, service agreement, business dealings, commercial transaction, contract of service, collective labour agreement, labor agreement, indentures, labour contract, collective labour contract.