Çıka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız çocuğu. Yaramaz çocuk. acı söz insanı dininden çıkarır : “insanın gururunu inciten söz, o kimseyi kötü ...

 
 
 

Su çıka nedir ne demek

Su çıka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Tarladaki bataklık. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Su : Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda bulu...

Çıkabilmek nedir ne demek

Çıkabilmek nedir Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkabilme : Çıkabilmek işi. Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda...

Çıkaç değeri nedir ne demek

Çıkaç değeri nedir Çıkaç değeri; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Salt çıkaç değeri ya da yerel çıkaç değeri. Çık...

Çıkagelme nedir ne demek

Çıkagelme nedir Çıkagelmek : Beklenmedik bir zamanda gelmek. Çıkagelmek işi...

Çıkagörmek nedir ne demek

Çıkagörmek nedir Teknik terim anlamı: Çıkmaya bakmak, çıkmaya çalışmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çalışmak : Bir şeyi oluşturmak ya da ortaya ç...

Çıkak imleri nedir ne demek

Çıkak imleri nedir Teknik terim anlamı: Bir ürünün ya da malın hangi ülkeden, hangi bölge ya da yerden geldiğini (çıktığını) belirtmek için kullanılan i...

Çıkakta yanıltma nedir ne demek

Çıkakta yanıltma nedir Teknik terim anlamı: Bir malın, üzerine konulan imle oradan çıkarılmış, orada elde edilmiş gibi gösterilmesi. Çıka : Kız çocuğu. Yara...

Çıkalamak nedir ne demek

Çıkalamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıkın yapmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkal : Havuç. Yapmak : Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluş...

Çıkan nedir Çıkan; bir matematik terimidir. Matematik terimi olarak kelime anlamı: Bir ötekinden çıkartılacak olan nicelik. İngilizce'de Çıkan ne...

Çıkan kolon nedir ne demek

Çıkan kolon nedir Çıkan kolon; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kolonun sekumla colon transversum...

Çıkançu nedir ne demek

Çıkançu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Eski kayınbirader. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkan : Çıkarma işleminde bütünden alınan sayı. Kayınbi...

Çıkar nedir Yerel Türkçe anlamı: Çare, yol. Kız: Bu evin iki çıkarı var. Hukuki terim anlamı: menfaat. İktisat alanındaki kelime anlamı: Sosyoloj...

Çıkar kümesi nedir ne demek

Çıkar kümesi nedir Çıkar kümesi; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Belirli bir özlem, ilgi ya da istek yöresind...

Çıkarcı nedir ne demek

Çıkarcı nedir Çıkarcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çıkarcılık : Çıkarcı olma durumu, çıkarseverlik, menfaatçilik, menfa...

Çıkarılış nedir ne demek

Çıkarılış nedir Çıkarılma : Çıkarılmak işi. Çıkarılma işi...

Çıkarılmak nedir ne demek

Çıkarılmak nedir "Çıkarılmak" ile ilgili cümle örnekleri Çıkarılma : Çıkarılmak işi. İhaleye çıkarılmak : Eksiltmeye veya artırmaya çıkarılmak. Vatand...

Çıkarış nedir ne demek

Çıkarış nedir Çıkarma : Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çıkarma. Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh. Çıkarmak işi, ...

Çıkarma birliği nedir ne demek

Çıkarma birliği nedir Çıkarma birliği; bir askerlik terimidir. Çıkarma : Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker çı...

Çıkarma gemisi nedir ne demek

Çıkarma gemisi nedir Çıkarma gemisi; bir askerlik terimidir. Çıkarma : Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden aske...

Baba çıka nedir ne demek

Baba çıka nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öl, geber anlamında ilenç olarak kullanılır. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Baba : Çocuğu olan erkek, ped...

Bata çıka nedir ne demek

Bata çıka nedir Bata çıka; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Bata çıka" ile ilgili cümle Güçlük : Engel, pürüz. Zorluk. Ağır ve...

Çıkabilme nedir ne demek

Çıkabilme nedir Çıkabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkabilmek : Çıkma imkânı veya ola...

Çıkacak nedir ne demek

Çıkacak nedir Yerel Türkçe anlamı: Hayvanların otlamasına yarayan yer: Çıkacağı olmıyan besiliyemez. Burnunu sıksan canı çıkacak : Çok zayıf ve güç...

Çıkaç öğesi nedir ne demek

Çıkaç öğesi nedir Çıkaç öğesi; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir tikel sıralı kümede her öğeden daha büyük ol...

Çıkagelmek nedir ne demek

Çıkagelmek nedir "Çıkagelmek" ile ilgili cümleler Çıkagelme : Çıkagelmek işi. Beklenmedik : Beklenmeyen, umulmayan. Birdenbire, ansızın olan. Zaman : ...

Çıkak nedir Yerel Türkçe anlamı: Tahta ve çıtada ağacın Büyüme çizgilerinin ortada başlayıp kenara doğru uzaması. Kaynak, menba. Bilimsel terim a...

Çıkaklar yasası nedir ne demek

Çıkaklar yasası nedir Çıkaklar yasası; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir ekonomide üretim arttıkça üretilen mallara karşı ...

Çıkal nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Havuç. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkalamak : Çıkın yapmak. Havuç : Maydanozgillerden, koni biçiminde...

Çıkamak nedir ne demek

Çıkamak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çıkarmak. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkarmak : Birinin veya bir şeyin çıkmasını sağlamak, çıkmasına ...

Çıkan aorta nedir ne demek

Çıkan aorta nedir Çıkan aorta; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Aortanın başlangıcından altıncı ...

Çıkana nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kız kardeşinin çocuğu, yeğen: Bu akşam çıkanam geldi. Çıka : Kız çocuğu. Yaramaz çocuk Çıkan : Çıkarma işle...

Çıkanın yükselteci nedir ne demek

Çıkanın yükselteci nedir Çıkanın yükselteci; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Çıktısı, iki girdi çıkarımının bir işlevi olan yükselt...

Çıkar budak nedir ne demek

Çıkar budak nedir Yerel Türkçe anlamı: Ağaç kuru iken yapılmış olan tahtadaki budak. Budak : Dalın gövde içindeki başlangıç yeri olan ve tahtalarda gör...

Çıkar yol nedir ne demek

Çıkar yol nedir Çıkar yol; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz olarak kullanılır. "Çıkar yol" ile ilgili cümleler Durum : Bireyin toplum içindeki il...

Çıkarcılık nedir ne demek

Çıkarcılık nedir Çıkarcı : Yalnız kendi çıkarını düşünen, çıkarını kollayan (kimse), çıkarsever, menfaatçi, menfaat düşkünü, menfaatperest, menfaatper...

Çıkarılma nedir ne demek

Çıkarılma nedir "Çıkarılma" ile ilgili cümleler Kispet çıkarılması : Yağlı güreşte yenilginin en kötüsü sayılan, kispetin hasım tarafından çekilip çı...

Çıkarım nedir ne demek

Çıkarım nedir Çıkarma : Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh. Çıkarmak işi, emisyon. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker indirme, asker ...

Çıkarma nedir ne demek

Çıkarma nedir "Çıkarma" ile ilgili cümleler Çıkarma, aritmetik işlemlerden biridir. İki sayının farkının alınması işlemidir. Azalma anlamı vardır. ...

Çıkarma botu nedir ne demek

Çıkarma botu nedir Çıkarma botu; bir askerlik terimidir. Çıkarma : Dört işlemden biri, çıkarmak işlemi, tarh. Düşman kıyılarına gemi, bot vb.nden asker ...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim