Yasa nedir "Yasa" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile ...

 
 
 

Yasa dışı yarışıma karşı korunma nedir ne demek

Yasa dışı yarışıma karşı korunma nedir Teknik terim anlamı: Yasalarca, yasa dışı olarak sayılan yarışmalara karşı koruma. Yasa dışı yarışım : Yasalarda, yasa dışı olarak ni...

Yasa koyuculuğu nedir ne demek

Yasa koyuculuğu nedir Yasa koyuculuğu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Koyu : Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı. Yazı kara...

Yasa sözcüsü nedir ne demek

Yasa sözcüsü nedir Yasa sözcüsü; bir hukuk terimidir. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunm...

Yasa teklifi nedir ne demek

Yasa teklifi nedir Yasa teklifi; bir hukuk terimidir. Teklif : İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma, önerme, öneri. Yapması için birinden bi...

Devingen yasa nedir ne demek

Devingen yasa nedir Devingen yasa; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Herhangi bir düzenin belli bir koşulunun ke...

Geleneksel yasa nedir ne demek

Geleneksel yasa nedir Geleneksel yasa; Halk Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Geleneklerin zorlanması karşısında halk ...

Periyodik yasa nedir ne demek

Periyodik yasa nedir Periyodik yasa; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Elementler artan atom numaralarına göre sıralandıkla...

Toplumbilimsel yasa nedir ne demek

Toplumbilimsel yasa nedir Toplumbilimsel yasa; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplum yapısının, birey ve toplumsal ...

Yasadışı işbırakma nedir ne demek

Yasadışı işbırakma nedir Yasadışı işbırakma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yasayla belirlenen koşullara uyulmaksızın yapıl...

Yasadışı yarışım nedir ne demek

Yasadışı yarışım nedir Yasadışı yarışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yasalarla yasaklanan davranış ve işlemler yaparak bi...

Yasag nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yasak. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Dev...

Yasağa değürmek nedir ne demek

Yasağa değürmek nedir Teknik terim anlamı: Cezaya çarptırmak. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kur...

Yasahçı nedir ne demek

Yasahçı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Düğün evinde gelen giden misafirlerle ilgilenen yardımcı kişi (Kırşehir). Yasah : Yasak Yasa : Olayların gi...

Yasak aşk nedir ne demek

Yasak aşk nedir "Yasak aşk" ile ilgili cümle Yasak : Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet. Yapılmaması istenmiş olan...

Yasak film nedir ne demek

Yasak film nedir Yasak film; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Yetkili makamlarca gösterilmesine iz...

Yasak hısımla sevişme nedir ne demek

Yasak hısımla sevişme nedir Yasak hısımla sevişme; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Bir toplumun yerleşmiş törelerine g...

Yasak kitap nedir ne demek

Yasak kitap nedir Yasak : Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram. Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet. Kitap : ...

Yasak meyve nedir ne demek

Yasak meyve nedir Yasak meyve; bir din b. terimidir. Yasak meyve, insanların ilk [#yasaklanmasına rağmen yedikleri meyvedir. Daha çok [#elma] olarak bi...

Yasak yarış nedir ne demek

Yasak yarış nedir Teknik terim anlamı: Yarış yönetmeliklerinde açıklanmış ve yasaklanmış yarışlar. Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her bi...

Yasa dışı nedir ne demek

Yasa dışı nedir Yasa dışı; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yasa dışı" ile ilgili cümleler Yasal : Yasan...

Yasa dışı yarışım nedir ne demek

Yasa dışı yarışım nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda, yasa dışı olarak nitelenen ve belirtilen yarışım. Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her b...

Yasa koyucu nedir ne demek

Yasa koyucu nedir Yasa koyucu; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici...

Yasa önerisi nedir ne demek

Yasa önerisi nedir Yasa önerisi; bir hukuk terimidir. Öneri : Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif. İncelenmek için ileri sürülen ...

Yasa tasarısı nedir ne demek

Yasa tasarısı nedir Yasa tasarısı; bir hukuk terimidir. Tasarı : Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim. Hukuki bir işlemin, o işle...

Boş tümel evetlemeli yasa biçim nedir ne demek

Boş tümel evetlemeli yasa biçim nedir Boş tümel evetlemeli yasa biçim; Mantık alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kurucu bileşen sayısı sıfır olan tüm...

Dönemsel yasa nedir ne demek

Dönemsel yasa nedir Dönemsel yasa; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: öğelerin özelliklerinin, öğecik ağırlıklarının yinelenen bir...

Göreneksel yasa nedir ne demek

Göreneksel yasa nedir Göreneksel yasa; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Göreneklerin zorlanması karşısında oluş...

Sayılamsal yasa nedir ne demek

Sayılamsal yasa nedir Sayılamsal yasa; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Herhangi bir düzene geçmişte getirilmiş ol...

Yasadışı işbırakımı nedir ne demek

Yasadışı işbırakımı nedir Yasadışı işbırakımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasadışı davranışlarla işi durdurma. Sendika yön...

Yasadışı işbıraktırma nedir ne demek

Yasadışı işbıraktırma nedir Yasadışı işbıraktırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yasal iş bıraktırmada aranan koşullar gerçekl...

Yasadüşmek nedir ne demek

Yasadüşmek nedir Teknik terim anlamı: Gevşetmek, birden gevşetmek, bozmak. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecbu...

Yasağ etmek nedir ne demek

Yasağ etmek nedir Teknik terim anlamı: Buyurmak, emretmek, ferman çıkarmak. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte d...

Yasah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yasak. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Dev...

Yasak nedir "Yasak" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Ev dışında üstü yağmura karşı kapatılmış yer. Köy kıyısında, çitle çevrilmiş küçük tarl...

Yasak bölge nedir ne demek

Yasak bölge nedir Yasak : Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram. Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet. Bölge : ...

Yasak geçiş nedir ne demek

Yasak geçiş nedir Yasak geçiş; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Öğeciksel nicem halleri arasında, nicemsel kuralları engelled...

Yasak ilişki nedir ne demek

Yasak ilişki nedir Yasak : Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram. Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet. İlişki :...

Yasak kuşak nedir ne demek

Yasak kuşak nedir Yasak kuşak; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir katıda hiçbir eksiciğin yerleşemediği erke kuşağı. Kuşak :...

Yasak yapıtlar nedir ne demek

Yasak yapıtlar nedir Teknik terim anlamı: Kamu yararı bakımından hükümetçe zararlı görülen ve yasaklanan yapıtlar. Yapı : Barınmak veya başka amaçlarla ku...

 

Copyright © 2007-2019 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim