Yasa nedir "Yasa" ile ilgili cümle örnekleri Felsefi anlamı: Olaylar arasında düzenli bir bağıntıyı saptayan ve bir şeyin zorunlu olduğunu dile getiren genel önerme. Olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorun...

 
 
 

Yasa dışı yarışıma karşı korunma nedir ne demek

Yasa dışı yarışıma karşı korunma nedir Teknik terim anlamı: Yasalarca, yasa dışı olarak sayılan yarışmalara karşı koruma. Yasa dışı yarışım : Yasalarda, yasa dışı olarak nitelenen ve belirtilen yarışım Karşı : Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan yü...

Yasa koyuculuğu nedir ne demek

Yasa koyuculuğu nedir Yasa koyuculuğu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Koyu : Yoğunluğundan dolayı güç akan, sulu karşıtı. Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi. Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık ka...

Yasa sözcüsü nedir ne demek

Yasa sözcüsü nedir Yasa sözcüsü; bir hukuk terimidir. Sözcü : Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse. Danış : Önemli bir konuda birkaç kişinin bir arada konuşması, müşav...

Yasa teklifi nedir ne demek

Yasa teklifi nedir Yasa teklifi; bir hukuk terimidir. Teklif : İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey sunma, önerme, öneri. Yapması için birinden bir iş isteme. Tekli : Bir sanatçının tek eserinin veya o eserin değişik yorumlarının kayde...

Yasadışı işbırakma nedir ne demek

Yasadışı işbırakma nedir Yasadışı işbırakma; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yasayla belirlenen koşullara uyulmaksızın yapılan işbırakma. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecbu...

Yasadışı yarışım nedir ne demek

Yasadışı yarışım nedir Yasadışı yarışım; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yasalarla yasaklanan davranış ve işlemler yaparak bir tecimenin alıcı sağlaması. Malını sürebilmek için düzen kurma. Yarışımcısını dokuncaya ...

Yasag nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yasak. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Top...

Yasağa değürmek nedir ne demek

Yasağa değürmek nedir Teknik terim anlamı: Cezaya çarptırmak. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kan...

Yasa dışı nedir ne demek

Yasa dışı nedir Yasa dışı; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yasa dışı" ile ilgili cümleler Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal. Kural :...

Yasa dışı yarışım nedir ne demek

Yasa dışı yarışım nedir Teknik terim anlamı: Yasalarda, yasa dışı olarak nitelenen ve belirtilen yarışım. Yarı : Bir bütünü oluşturan iki eşit parçadan her biri, nısıf. Gereğinden az, tam olmayarak. Bir şeyin yarısı kadar olan, yarım olan. Devre ...

Yasa koyucu nedir ne demek

Yasa koyucu nedir Yasa koyucu; bir hukuk terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı. Koyma : Koymak işi. Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara gör...

Yasa önerisi nedir ne demek

Yasa önerisi nedir Yasa önerisi; bir hukuk terimidir. Öneri : Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce, teklif. İncelenmek için ileri sürülen şey, teklif. Teklif : Yapması için birinden bir iş isteme. İncelenmek veya kabul edilmek ...

Yasa tasarısı nedir ne demek

Yasa tasarısı nedir Yasa tasarısı; bir hukuk terimidir. Tasarı : Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim. Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve ...

Yasadışı işbırakımı nedir ne demek

Yasadışı işbırakımı nedir Yasadışı işbırakımı; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Yasadışı davranışlarla işi durdurma. Sendika yönetiminin bilgi ve buyurusu olmadan işi bırakma. İşbırakım : İşçilerin, çeşitli hakları el...

Yasadışı işbıraktırma nedir ne demek

Yasadışı işbıraktırma nedir Yasadışı işbıraktırma; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Yasal iş bıraktırmada aranan koşullar gerçekleşmeden yapılan iş bıraktırma. İşbıraktırma : İlgili yasalar çerçevesinde işverenin işçil...

Yasadüşmek nedir ne demek

Yasadüşmek nedir Teknik terim anlamı: Gevşetmek, birden gevşetmek, bozmak. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken ku...

Yasağ etmek nedir ne demek

Yasağ etmek nedir Teknik terim anlamı: Buyurmak, emretmek, ferman çıkarmak. Etme : Etmek işi Etmek : Bir işi yapmak. "İyi, kötü" zarflarıyla birlikte davranmak. Demek, söylemek. Eşit değer kazanmak. Birini bir şeyden yoksun bırakmak. Küçük ...

Yasah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yasak. Yasa : Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural. Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bütünü, kanun. Top...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim