Tekli nedir Yerel Türkçe anlamı: Dek : Ben gelinceye tekli sen burada bekle. Tek fişek atan tüfek. Değin, dek: Sabaha tekli gezdik. Gergin. Fiziksel Kimya alanındaki anlamı: Toplam dönüsü S = O olan dizge. Kimya'daki anlamı: 1.Spektru...

 
 
 

Tekli çıkış nedir ne demek

Tekli çıkış nedir Teknik terim anlamı: Bir koşucunun, tek olarak yarışa başlaması. Durmalı ya da atılımlı olur. Çıkı : Çıkın Çıkış : Çıkma işi. Bir yerden çıkmak için kullanılan nokta. Güreşte cazgırın alana çıkardığı pehlivanların izleyici...

Tekli dizi nedir ne demek

Tekli dizi nedir Teknik terim anlamı: Yarış içinde, koşucuların birbiri arkasında sıralanmaları. Bu duruma "Hint ipliği" de denir. Dizi : Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Saf durumundaki bir ...

Tekli harf nedir ne demek

Tekli harf nedir Tekli harf; Dil Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İkili ve üçlü ... harfe karşı olarak tek başına bir ses gösteren harflere denir. Harf : Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaret...

Tekli hız yarışı nedir ne demek

Tekli hız yarışı nedir Teknik terim anlamı: Takım sıralaması bulunmayan ve tekler arasında yapılan hız yarışı. Hız yarışı : Uzunluğu 333, 33 m. olan yarışlarda üç dönü, daha uzun yarışlarda iki dönü olarak düzenlenen hız yarışı Hız : Çabukluk, s...

Tekli konuşma nedir ne demek

Tekli konuşma nedir Tekli konuşma; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Oyuncunun kendi kendine konuşması. Bir kişinin seyircilere anlattığı ve genellikle güldürmeyi amaçlayan bir konu. Konu : Konuşmada, yazıda, es...

Tekli küme nedir ne demek

Tekli küme nedir Tekli küme; Matematik alanında kullanılan bir kelimedir. Matematik'te terim anlamı: Bir tek öğeden oluşan küme. Küme : Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, öbek, grup. Tümsek biçimind...

Tekli saldırılar nedir ne demek

Tekli saldırılar nedir Tekli saldırılar; Eskrim alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir tek savut devinimiyle uygulanan saldırılar ("doğru dürtüş", "sıyırma", "kesme", "boşaltma" gibi). Saldırı : Kötülük yapmak, yıpratmak am...

Teklicen nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit ot. Tekli : Tek yataklı otel odası. Bir sanatçının tek eserinin veya o eserin değişik yorumlarının kaydedildiği kaset, plak vb Çeşit : Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ayrılan...

Tekli alıştırmalar nedir ne demek

Tekli alıştırmalar nedir Tekli alıştırmalar; Jimnastik, Aerobik alanlarında kullanılan bir kelimedir. Spor'daki anlamı: Bir başına yapılan alıştırmalar. Alış : Alma işi Alıştırma : Alıştırmak işi. Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için y...

Tekli bağ nedir ne demek

Tekli bağ nedir Tekli bağ; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bağlı atomlar arasında bir elektron çiftinin ortaklandığı bağ. Bağ : Bir şeyi başka bir şeye veya birçok şeyi topluca birbirine tutturmak için kull...

Tekli deneme nedir ne demek

Tekli deneme nedir Teknik terim anlamı: Tekil olarak yapılan resmi yarış. Yetki belgesi olsun olmasın, yeteneği ölçmek için Birlik'in denetiminde yeni başlayanlar arasında düzenlenir. Kazananlara, türlü kollarda uzluk belgesi verilir. Dene :...

Tekli gösteri nedir ne demek

Tekli gösteri nedir Tekli gösteri; Gösteri alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Seyirci önünde tek bir sanatçı ile düzenlenen gösteri. Göster : Gösteriş eyleminin yapılması için kılıçoyunu öğretmenince verilen komut Gösteri...

Tekli havalık nedir ne demek

Tekli havalık nedir Tekli havalık; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Tek sifonu havalandıran boru. Haval : Yemenileri kalıba çekmek, düzeltmek için kullanılan bir çeşit ağaç araç Havalık : Balıklardaki solungaç. ...

Tekli işlem nedir ne demek

Tekli işlem nedir Tekli işlem; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: X, boş olmayan bir küme olmak üzere o : X —> X biçimdeki bir gönderim. Örneğin, R deki —x = (—1) x x çıkarma işlemi. İşle : Nakış: İşle i...

Tekli kovalama nedir ne demek

Tekli kovalama nedir Teknik terim anlamı: Yarışlığın karşılıklı iki yerinden başlamak ve başladıkları yerlerde bitirmek üzere, iki kişi arasında yapılan yarış. Uzanımı, kazançlılar için 5, özenciler için 4 ve kadınlar için 3 km. dir. Kovalayan...

Tekli manyetik nedir ne demek

Tekli manyetik nedir Tekli manyetik; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Tek sarımlı gitar manyetiği türü. Manyetik : Mıknatısla ilgili, kendinde mıknatıs özellikleri bulunan. Yüzeyine manyetik kayıt yoluyla b...

Tekli sıralama nedir ne demek

Tekli sıralama nedir Teknik terim anlamı: Yarış sonunda, koşucuları, elde ettikleri yer ve zamana göre teker teker sıralandırma. Sıral : “Sır olarak al, sır olarak sakla” anlamında kullanılan bir isim” Sıra : Yan yana, art arda olan şey veya k...

Tekliç nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Oku dingile tutturan demir çiviler. Tekli : Tek yataklı otel odası. Bir sanatçının tek eserinin veya o eserin değişik yorumlarının kaydedildiği kaset, plak vb Dingil : Tekerleklerin merkezinden ge...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim