Tek nedir Tek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tek" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Uslu. Biz. Önüne getirildiği...

 
 
 

Tek adam nedir Adam : Erkek kişi. İnsan. Görevli kimse. Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse. İyi huylu, gü...

Tek akciğerliler nedir ne demek

Tek akciğerliler nedir Tek akciğerliler; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Balıklar (Pisces) sınıfının, akciğer...

Tek anlamlık nedir ne demek

Tek anlamlık nedir Tek anlamlık; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir soru ya da bir sınarın anlamca karışıklılığa...

Tek atomlu gaz nedir ne demek

Tek atomlu gaz nedir Tek atomlu gaz; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Molekülleri tek atom içeren özellikle soy gazlar için...

Tek başına nedir ne demek

Tek başına nedir Tek başına; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. "Tek başına" ile ilgili cümleler İngilizce'de Tek başına ne demek?...

Tek biçim nedir ne demek

Tek biçim nedir Tek biçim; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Biçim : Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık ...

Tek bilek nedir ne demek

Tek bilek nedir Tek bilek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır. Bilek : Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm. Güç, ku...

Tek boynuzlu döl yatağı nedir ne demek

Tek boynuzlu döl yatağı nedir Tek boynuzlu döl yatağı; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Servikslerden birinin tepe kısmı ...

Tek boyutlu çiftli manyetik nedir ne demek

Tek boyutlu çiftli manyetik nedir Tek boyutlu çiftli manyetik; Gitar alanında kullanılan bir kelimedir. Gitar terimi olarak anlamı: Tekli manyetik boyutlarında sarılm...

Tek bölmeli model nedir ne demek

Tek bölmeli model nedir Tek bölmeli model; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İlaçların vücuda dağılımlarıyla ilgili...

Tek çarık nedir ne demek

Tek çarık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yoksul ve kabadayı : Ali halına bakmaz ama gene de tek çarıktır. Çarı : Çarık Çarık : İşlenmemiş sığır deri...

Tek çekirdekli nedir ne demek

Tek çekirdekli nedir Tek çekirdekli; bir biyoloji terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Zooloji alanındaki anlamı: (karşılık:...

Tek çenekli nedir ne demek

Tek çenekli nedir Tek çenekli; bir bitki bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Çenekli : Çeneği olan. Çenek : Kuşla...

Tek çeneklilik nedir ne demek

Tek çeneklilik nedir Çenekli : Çeneği olan. Çenek : Tohumda embriyoyu kaplayan etli bölüm. Kuşların gagasını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri. Bö...

Tek çizgi mağazası nedir ne demek

Tek çizgi mağazası nedir Tek çizgi mağazası; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Yalnızca seçilmiş bir ürün grubunun satıldığı m...

Tek çözüm nedir ne demek

Tek çözüm nedir Tek çözüm; Matematik alanında kullanılan bir terimdir. Matematik'te terim anlamı: Bir ve yalnızca bir sayıda olan çözüm. Sadece bir ...

Tek dalma nedir ne demek

Tek dalma nedir Tek dalma; Güreş alanında kullanılan bir terimdir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Karşı güreşçinin tek bacağını kapma. Dalma : D...

Tek dayak nedir ne demek

Tek dayak nedir Tek dayak; Güreş alanında kullanılan bir kelimedir. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Güç durumdaki güreşçinin bir elle yere dayanm...

Tek değişimli nedir ne demek

Tek değişimli nedir Tek değişimli; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir tek erkinlik derecesi olan (yapı). Değişi : Halkbilim ol...

Tek 8 nedir Tek 8; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Alıcıda doğrudan doğruya 8 mm olarak kull...

Tek 8 alıcı nedir ne demek

Tek 8 alıcı nedir Tek 8 alıcı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Tek 8 filmi kullanabilen alıcı. Tek ...

Tek ailelik konut nedir ne demek

Tek ailelik konut nedir Tek ailelik konut; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İçinde, yalnız bir ailenin yaşadığı konut. Aile : Ev...

Tek anlamlı nedir ne demek

Tek anlamlı nedir Tek anlamlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Felsefi anlamı: Yalnızca bir anlamı olan (sözcük ya da kavram). ...

Tek anlamlılık nedir ne demek

Tek anlamlılık nedir Felsefi anlamı: Bir sözcüğün ya da bir kavramın tek, belirli bir anlamı olması özelliği. Belirlilik, kesinlikle belirlenmiş olma duru...

Tek bağ nedir Tek bağ; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: İki öğecik arasındaki eksicik çifti bağı. Bağ ...

Tek bezem nedir ne demek

Tek bezem nedir Tek bezem; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Bir film ya da televizyon izlencesi b...

Tek bildirmelik nedir ne demek

Tek bildirmelik nedir Tek bildirmelik; Gümrük alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Antlaşmalı ve antlaşmasız tüm ülkeler mallarına uygu...

Tek borulu döşem nedir ne demek

Tek borulu döşem nedir Tek borulu döşem; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gidiş ve dönüş borusu olarak tek borunun kullanıldı...

Tek boynuzlu tüp nedir ne demek

Tek boynuzlu tüp nedir Tek boynuzlu tüp; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Genellikle fermantasyon deneyinde kulla...

Tek boyutlu ses nedir ne demek

Tek boyutlu ses nedir Tek boyutlu ses; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sesin saptanması, okunması, yayı...

Tek çapraz nedir ne demek

Tek çapraz nedir Tek çapraz; Güreş alanında kullanılan bir sözcüktür. Güreş terimi olarak kelime anlamı: Çapraza girildiğinde karşı güreşçinin bir ko...

Tek çatal nedir ne demek

Tek çatal nedir Tek çatal; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İki pissu borusunu birleştiren bağlantı parçası. Çatal : ...

Tek çekirdekliler nedir ne demek

Tek çekirdekliler nedir Tek çekirdekliler; bir biyoloji terimidir. Çekirdekli : Çekirdeği olan, içinde çekirdeği bulunan. Çekirdek : Atom çekirdeği. Kuyumcul...

Tek çenekliler nedir ne demek

Tek çenekliler nedir Tek bir bitki bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: (Yun. monos: tek; kotyledon: kadeh şeklinde boşluk) Sadece bir kotiledonu olan ...

Tek çift çekirdekler nedir ne demek

Tek çift çekirdekler nedir Tek çift çekirdekler; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Tek sayıda önelcik ile çift sayıda ılıncıktan oluşan ...

Tek çözelti nedir ne demek

Tek çözelti nedir Tek çözelti; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Buhar-basınç eğrisinde bir maksimum veya bir minimum ol...

Tek dağıtıcılık nedir ne demek

Tek dağıtıcılık nedir Tek dağıtıcılık; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üreticinin malını görece büyük bir coğrafi bölgede ...

Tek dalmak nedir ne demek

Tek dalmak nedir Tek dalmak; spor alanında kullanılan bir terimdir. Tek dalma : Karşı güreşçinin tek bacağını kapma Dalma : Dalmak işi. Güreşçinin ay...

Tek değer işlev nedir ne demek

Tek değer işlev nedir Tek değer işlev; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Değişkenin her bir değeri için yalnız...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim