Döşem nedir "Döşem" ile ilgili cümle örnekleri Bilimsel terim anlamı: Boru donanımı. mekanik: Bir düzen içinde kullanılan araç, gereç ya da aygıt...

 
 
 

Buharlı döşem nedir ne demek

Buharlı döşem nedir Buharlı döşem; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Buhar kullanılarak yapılan ısıtma döşemi. Döşe : Döşe...

Hava basınçlı döşem nedir ne demek

Hava basınçlı döşem nedir Hava basınçlı döşem; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Suyun hava basıncıyle dağıtıldığı döşem. Döşe :...

Üstten dağıtmalı döşem nedir ne demek

Üstten dağıtmalı döşem nedir Üstten dağıtmalı döşem; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Su ya da buharı, yapıya üstten dağıtan döşem...

Döşemci nedir ne demek

Döşemci nedir Bilimsel terim anlamı: Döşem : Tesisat. Tesisatçı : Tesisatı döşeyen kimse, döşeyici, döşemci. Döşemcilik : Tesisatçılık. Tesisatçı...

Döşeme nedir "Döşeme" ile ilgili cümleler Yerel Türkçe anlamı: 2,5 cm. kalınlığında 30 cm. genişliğinde çam tahtası. Evlerin, ahırların tabanı. Ça...

Döşeme eşyası nedir ne demek

Döşeme eşyası nedir Döşeme eşyası; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (İçmimari) Bir evde üzerinde oturulup ya...

Döşeme korunağı nedir ne demek

Döşeme korunağı nedir Döşeme korunağı; Sinema alanında kullanılan bir terimdir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Döşemenin saklandığı, korunduğu ...

Döşeme süzgeci nedir ne demek

Döşeme süzgeci nedir Döşeme süzgeci; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Döşeme sularını pissu döşemine ileten ağızlık. Döşe :...

Döşemeci nedir ne demek

Döşemeci nedir Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Sanat yönetmeninin emrinde çalışan, gerekli döşemeyi sağlayan, koruyan, onaran kimse. Bilim...

Döşemeci yardımcısı nedir ne demek

Döşemeci yardımcısı nedir Döşemeci yardımcısı; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Döşemenin bakımını, ufak te...

Döşemek nedir ne demek

Döşemek nedir "Döşemek" ile ilgili cümle Diğer sözlük anlamları: Yaygın halde vermek. Sermek, yaymak, açmak Döşeme : Halk edebiyatında ve türkülerd...

Döşemelik nedir ne demek

Döşemelik nedir Döşemelik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Döşeme : Bir yapının döşenmesine yarayan her türlü eşya, mefruşat....

Döşemli nedir ne demek

Döşemli nedir Döşemli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Döşe : Döşeme, döşem Döşem : Tesisat. Olan : Oğlan. Oğlan, erkek çoc...

Döşemtasarı nedir ne demek

Döşemtasarı nedir Döşemtasarı; Şehir alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir yapıda oturanların ya da yapıyı kullananların yararlan...

Dayamsız döşemsiz nedir ne demek

Dayamsız döşemsiz nedir Dayamsız döşemsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Daya : Çocuğa bakan dadı, sütnine, taya Döşe : Döşeme, döş...

Emme döşemi nedir ne demek

Emme döşemi nedir Emme döşemi; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Hava-benzin karışımını karaçtan motora ileten boru don...

Gaz döşemi nedir ne demek

Gaz döşemi nedir Gaz döşemi; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Yapıda, gazı kullanma yerlerine ileten döşem. Döşe : Döşe...

Kat döşemi nedir ne demek

Kat döşemi nedir Kat döşemi; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Temiz suyu kolonlardan kullanma yerlerine taşıyan döşem....

Merkezden ısıtma döşemi nedir ne demek

Merkezden ısıtma döşemi nedir Merkezden ısıtma döşemi; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Binanın bir merkezden ısıtılmasını sağlıyan ...

Alçak basınçlı buharlı döşem nedir ne demek

Alçak basınçlı buharlı döşem nedir Alçak basınçlı buharlı döşem; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Buhar basıncı 0.5 kg/cm2 den az olan ıs...

Alttan dağıtmalı döşem nedir ne demek

Alttan dağıtmalı döşem nedir Alttan dağıtmalı döşem; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Suyu ya da buharı alt kattan yukarı doğru da...

Çift borulu döşem nedir ne demek

Çift borulu döşem nedir Çift borulu döşem; Tesisat alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Gidiş ve dönüş olarak ayrı borularla yapılan ısıt...

Tek borulu döşem nedir ne demek

Tek borulu döşem nedir Tek borulu döşem; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gidiş ve dönüş borusu olarak tek borunun kullanıldı...

Yüksek basınçlı buharlı döşem nedir ne demek

Yüksek basınçlı buharlı döşem nedir Yüksek basınçlı buharlı döşem; Tesisat alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Buhar basıncının 0.5 kg/cm2 den yüksek...

Döşemcilik nedir ne demek

Döşemcilik nedir Döşemcilik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Döşe : Döşeme, döşem Döşem : Tesisat. Döşemci : Tesisatçı. Tesisat...

Döşeme çivisi nedir ne demek

Döşeme çivisi nedir Döşeme çivisi; Ağaç alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Oturma mobilyalarında kolan, deri, kumaş ve benzeri gere...

Döşeme kirişi nedir ne demek

Döşeme kirişi nedir Döşeme kirişi; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir sözcüktür. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Üzerine döşeme tahtalarının ...

Döşeme ressamı nedir ne demek

Döşeme ressamı nedir Döşeme ressamı; Sinema alanında kullanılan bir kelimedir. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Döşenmeye hazırlık olmak üzere, ...

Döşemealtı nedir ne demek

Döşemealtı nedir Döşemealtı; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür. Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı: Antalya ilinde, Döşemealtı ...

Döşemeci çivisi nedir ne demek

Döşemeci çivisi nedir Döşemeci : Döşeme yapan kimse. Perde, koltuk, kanepe vb. satan veya onaran kimse. Döşeme : Taşıtların koltuk, taban, tavan vb. yerler...

Döşemecilik nedir ne demek

Döşemecilik nedir Döşemeci : Perde, koltuk, kanepe vb. satan veya onaran kimse. Döşeme yapan kimse. Döşeme : Koltuk, kanepe, divan vb.nin kumaş, yay, p...

Döşemeli nedir ne demek

Döşemeli nedir Döşemeli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Döşemeli" ile ilgili cümle örnekleri Döşeme : Koltuk, kanepe, diva...

Döşemesiz nedir ne demek

Döşemesiz nedir Döşemesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Döşemesiz" ile ilgili cümleler Döşeme : Yapılarda taban üzerine d...

Döşemsiz nedir ne demek

Döşemsiz nedir Döşemsiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Döşe : Döşeme, döşem Döşem : Tesisat. Olmaya : Yapılmamış ola, görü...

Daban döşemek nedir ne demek

Daban döşemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yürüyerek gitmek, fazla yürümek. Daba : Toprak damların kenarına konulan eğri, köşeli ağaç. Arapça kökenli ...

Elektrik döşemi nedir ne demek

Elektrik döşemi nedir Elektrik döşemi; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir tiyatronun tüm aydınlatılması ve sahne ışıklama...

Gaga döşemek nedir ne demek

Gaga döşemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Aç gözlü olmak, gözü doymamak. Döşe : Döşeme, döşem Döşem : Tesisat. Döşeme : Döşemek işi. Bir yapının döşe...

İklimleme döşemi nedir ne demek

İklimleme döşemi nedir İklimleme döşemi; Tesisat alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yapıda istenilen iklim koşullarını yaratan döşem. ...

Lağım döşemi nedir ne demek

Lağım döşemi nedir Bilimsel terim anlamı: döşem: Alt ve üst yapı döşeminde pissu, pislik ve benzeri atılmasını sağlayan düzen. İngilizce'de Lağım döşemi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim