Tüp nedir Tüp; kökeni fransızca dilinden gelmektedir. "Tüp" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Alt, dip. Veterinerlik alanındaki anlamları: Deney tüpü. Bilimsel terim anlamı: Uzun, içi boş ve bir ucu kapatılmış boru. 2-Yüksek bas...

 
 
 

Tüp bebek nedir ne demek

Tüp bebek nedir İn vitro (IVF) ya da [#halk arasındaki adıyla tüp bebek; bir yumurtanın [#tarafından, vücut dışında (in vitro) sunî olarak döllenmesi sürecidir. IVF, kısırlık tedavisinde diğer yardımlı üreme yöntemleri başarısız olduğunda...

Tüp fırçası kromozomları nedir ne demek

Tüp fırçası kromozomları nedir Tüp fırçası kromozomları; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Birçok omurgalının primer oositlerinin karakteristik kromozomu. Işık mikroskobunda her kromozomun ana ekseninden yanlara uzanan v...

Tüp geçit nedir ne demek

Tüp geçit nedir Geçit : İki dağ arasında dar ve uzun yol, derbent. Geçmeye yarayan yer, geçecek yer. Nehir : Irmak. Kanal : Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. ara...

Tüpçü nedir Tüpçülük : Tüpçünün işi. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi. Tüp gaz satan veya dağıtan kimse...

Tüplemek nedir ne demek

Tüplemek nedir Yerel Türkçe anlamı: Korkudan ya da heyecandan yürek çok çarpmak. Doldurmak : Yaşını, yılını bitirmek. Ses, koku yayılıp kaplamak. Dolmasını sağlamak, dolu duruma getirmek. Birini, başkası için kötü düşünecek bir duruma ge...

Tüpletmek nedir ne demek

Tüpletmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Karnı şişen çocukların iyileşeceği inancıyla karınlarının üstüne ılık kül döküp oğmak ya da oklava ile hafifçe vurmak. Çocuğun hastalık nedeniyle şişen karnını sıcak külle ovmak. Hastalık : Organi...

Tüplük nedir Osmanlıca Tüplük ne demek? Tüplük Osmanlıca'da ne anlama gelir?: hâmil-i enbûbe Laboratuvar : Dil laboratuvarı. Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar kullanılarak tıp, e...

Tüpüldeme nedir ne demek

Tüpüldeme nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yürek çarpması. Tüpüldemek : Yürek hızlı hızlı çarpmak Çarpma : Çarpmak işi. Kuyu çengeli biçiminde beş kollu büyük olta iğnesi. Dört işlemden biri, çarpmak işlemi, darp. Alaturka müzikte temel no...

Tüp ayak nedir ne demek

Tüp ayak nedir Tüp ayak; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Derisi dikenlilerde özel bir sistemle hayvanın yer değiştirmesine yarayan, su kanal sistemine küçük yan kanallarla bağlı, solunum, besin yakalama...

Tüp bademciği nedir ne demek

Tüp bademciği nedir Tüp bademciği; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Tuba auditivanın yutağa açıldığı delik çevresindeki lenforetiküler doku kümelenmeleri. Bade : Şarap, içki Badem : Badem ...

Tüp buz nedir Teknik terim anlamı: Soğutulmuş bir tüp içerisinde oluşturulan tüp veya silindir biçimindeki buz. Buz : Donarak katı duruma gelmiş su. Çok soğuk bir etki uyandıran (şey veya kimse) Tüp : Laboratuvarlarda türlü işlerde kull...

Tüp gaz nedir Basınç : Bir yüzey üzerine etkide bulunan gücün yüz ölçümü birimine düşen miktarı, tazyik. Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit. Petrol : Yoğunluğu...

Tüp kümelenme testi nedir ne demek

Tüp kümelenme testi nedir Tüp kümelenme testi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Deney tüplerinde seri hâlde sulandırılmış serum numunelerinin belirli antijenlerle muamele edilmesi sonucu tüplerde oluşan küm...

Tüpleme nedir Yerel Türkçe anlamı: Çocuklarda karın şişerek beliren bir çeşit hastalık. Karında su birikerek şişme yapan bir çeşit hastalık. Tüplemek : Tüpe doldurmak. Tüplemek işi...

Tüplerini bağlatmak nedir ne demek

Tüplerini bağlatmak nedir Tüplerini bağlatmak; Anatomi alanında kullanılan bir kelimedir. Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirm...

Tüplü nedir Tüplü; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Tüplü" ile ilgili cümleler Tüplük : Laboratuvarlarda cam tüpleri koymaya yarayan tahta veya metal tabla. Tüp : Akışkan maddelerin konulduğu, genellikle silind...

Tüpsüz nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Asılsız. Asılsız : Doğru olmayan, temelsiz, köksüz, dayanaksız, yalan (haber). Uydurma Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Gerçek, esas. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış o...

Tüpüldemek nedir ne demek

Tüpüldemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yürek hızlı hızlı çarpmak. Tüpüldeme : Yürek çarpması Hızlı hızlı : Çabucak. Çarpmak : Hızla değmek, vurmak. El çabukluğu ile çalmak, dolandırarak elde etmek. Etkisiyle birdenbire hasta etmek. Kal...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim