Sıvı nedir Sıvı; bir fizik terimidir. Bir fizik terimi olarak tanımı: Özdeğin su, yağ gibi, bulunduğu kalbin biçimini alan az sıkışabilir akışkan hali. Kimya'daki anlamı: Şekilsiz ve akışkan olup, bulunduğu kabın şeklini alan ve en d...

 
 
 

Sıvı basacı nedir ne demek

Sıvı basacı nedir Sıvı basacı; Otomobil alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Sıvılı güç aktarma dizgelerinde sıvıyı devindiren basaç. Basa : Fazla, baskın, üstün: Yemeğe yağı kısa, tuzu basa koy. Arkasından, hemen sonra:...

Sıvı bira mayası nedir ne demek

Sıvı bira mayası nedir Sıvı bira mayası; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bira üretiminde yan ürün olarak ele geçen, fermantasyon yeteneği olmayan ve kuru madde temelinde % 35'den az ham protein içermey...

Sıvı diyapedezisi nedir ne demek

Sıvı diyapedezisi nedir Sıvı diyapedezisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kan damarlarından dokulara sıvı sızması. Diyapedez : Akyuvarların (lökositler) kılcal damar duvarını geçerek etrafındaki dokuya...

Sıvı duyarlı iyonlaştırma odası nedir ne demek

Sıvı duyarlı iyonlaştırma odası nedir Sıvı duyarlı iyonlaştırma odası; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir sıvının alfa ya da beta etkinliğini ölçmeye yarayan iyonlaştırma odası. İyonlaştırma odası : İyon ve serbest elek...

Sıvı embolisi nedir ne demek

Sıvı embolisi nedir Sıvı embolisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yağ, safra ve amniyon sıvısı embolisi gibi sıvılardan oluşan emboluslar. Emboli : Damar tıkanıklığı. Bir damarın pıhtı veya yağ daml...

Sıvı faz nedir ne demek

Sıvı faz nedir Sıvı faz; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı durumda olan faz. Faz : Elektrik geriliminde evre Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebil...

Sıvı hava nedir ne demek

Sıvı hava nedir Sıvı hava; Fizik, Kimya, Metalürji alanlarında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: -197°C'ye dek soğutulup sıkıştırılarak sıvılaştırılmış hava. Kimya'da terim anlamı: -196°C ye değin soğutma işlemlerinde kullanılan,...

Sıvı hidrokarbon nedir ne demek

Sıvı hidrokarbon nedir Sıvı hidrokarbon; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı durumda olan hidrokarbon. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Genel olarak karbon ve bor bileşikl...

Sıvı asıltı nedir ne demek

Sıvı asıltı nedir Sıvı asıltı; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Birbiri içinde çözünmeyen ya da az çözünen iki sıvıdan birinin öteki içinde küçük damlacıklı dağılması. Asıl : Bir şeyin kendisi, örnek, kopya ka...

Sıvı azot nedir ne demek

Sıvı azot nedir Sıvı azot; Metalürji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Havanın sıvılaşması ile elde edilen sıvı durumdaki azot. (Kaynama noktası -195. 7° C.). Veterinerlikte sözlük anlamı: -196...

Sıvı besi yeri nedir ne demek

Sıvı besi yeri nedir Sıvı besi yeri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Mikroorganizmaları yetiştirmek üzere hazırlanan besi ortamı. Teknik terim anlamı: Mikroorganizmaların gelişimini, üretilmesini ve muhafazası...

Sıvı buzsul nedir ne demek

Sıvı buzsul nedir Sıvı buzsul; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Bir buzsul gibi ışıksal yönserliği ve belirli düzende yapısı olan sıvı. Buzsul : Belirli bir uzambilgisel biçim altında katılaşmış özdek. Miniölçekte, ...

Sıvı durum nedir ne demek

Sıvı durum nedir Sıvı durum; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Özdeğin, belirli oylumda ve akışkan olduğu durum. Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (...

Sıvı eğrisi nedir ne demek

Sıvı eğrisi nedir Sıvı eğrisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Katı-sıvı ya da gaz-sıvı durum çizgelerinde, sıvı bölge ile çoktürel bölge sınırını belirleyen çizgi. Eğri : Doğru veya düz olmayan, bir noktasın...

Sıvı evre nedir ne demek

Sıvı evre nedir Sıvı evre; Fiziksel, Fizik, Kimya alanlarında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: İçinde bulunduğu kabın biçimini alan, ancak oylumu olağan basınçlarla pek az değişebilen evre. Evre : Bir olayda birbiri ardınca gör...

Sıvı gaz nedir ne demek

Sıvı gaz nedir Sıvı gaz; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı durumda olan gaz. Gaz : Tül. Sindirim borusunda, ağızdan yutulan hava ile mayalanma sonucu oluşan uçucu maddelerin karışması. Doğal g...

Sıvı hibridizasyon nedir ne demek

Sıvı hibridizasyon nedir Sıvı hibridizasyon; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Birbirinin tamamlayıcısı olan DNA ipliklerinin sıvı içinde oluşturdukları tepkime. Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yat...

Sıvı hidrokarbonlu karbon kaynağı nedir ne demek

Sıvı hidrokarbonlu karbon kaynağı nedir Sıvı hidrokarbonlu karbon kaynağı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Sıvı hidrokarbonlardan oluşan karbon kaynağı. Hidr : Su veya hidrojene işaret eden latince bir ön ek Hidro : Gene...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim