Azot nedir Azot; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Su ürünleri alanındaki kelime anlamı: Atom ağırlığı 14,0067, atom numarası 7, kimyasal simgesi N olan, hava hacminin % 80’ini, canlı organizmanın protein ma...

 
 
 

Azot bilançosu nedir ne demek

Azot bilançosu nedir Azot bilançosu; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Azot dengesi. Bila : Bilye oyunu. ...bile. Bilir, bilen. Bileği taşı Bilan : Dağ üzerindeki yüksek geçit, yol, dönemeçli, dik dağ ...

Azot devri nedir ne demek

Azot devri nedir Azot devri; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Azotun atmosfer ile biyosfer arasında dolaşması olayı. Atmosferdeki azot elementinin bazı toprak ve su mikroorganizmaları tarafından inorganik a...

Azot eğimi nedir ne demek

Azot eğimi nedir Azot eğimi; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Özellikle nitrürlemeden sonra, çeliğin bileşimindeki azotun yüzeyden içeriye doğru azalma ölçüsü. Azot : Atom numarası 7, atom ağırlığı ...

Azot katma nedir ne demek

Azot katma nedir Azot katma; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Azotla birleştirme. Azotlu bileşiklerle doyurma işlemi. Azot : Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, ren...

Azot tankı nedir ne demek

Azot tankı nedir Azot tankı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: İçerisine -196 oC deki sıvı azot konularak biyolojik ürünlerin saklanmasına ve taşınmasına yarayan çift katlı; alüminyum, demir gibi m...

Azota göre düzeltilmiş metabolik enerji nedir ne demek

Azota göre düzeltilmiş metabolik enerji nedir Azota göre düzeltilmiş metabolik enerji; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Metabolik enerjinin vücuttan kaybedilen ve vücutta azot miktarına göre düzeltilmiş (kaybedilen 1 gram azo...

Azotemi nedir Azotemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Akut ve kronik böbrek yetmezliği, şok,  idrar yollarında tıkanma, kalp yetmezliği ve böbreklerin perfüzyon yetmezliği gibi nedenlerle kand...

Azoth nedir : Nitrojen. Atom ağırlığı 14,0067, atom numarası 7, kimyasal simgesi n olan, hava hacminin % 80’ini, canlı organizmanın protein maddelerinin % 16’sını oluşturan renksiz ve kokusuz bir gaz, nitrojen. Atmosferde % 80 oranınd...

Azot atmosferi nedir ne demek

Azot atmosferi nedir Azot atmosferi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Azot gazı kullanılarak hazırlanmış fırın atmosferi. Atmosfer : Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, gaz yuvarı. H...

Azot bakterisi nedir ne demek

Azot bakterisi nedir Azot bakterisi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Amonyağı nitritlere ve nitritieri nitratlara oksitleyen bakteri. Zooloji'deki anlamı: Amonyağı nitritlere ve nitritleri nitratla...

Azot dengesi nedir ne demek

Azot dengesi nedir Azot dengesi; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Vücutta azot alınması ve çıkarılmasının dengede olma durumu. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gıdalarla alınan azot miktarıyla idr...

Azot döngüsü nedir ne demek

Azot döngüsü nedir Azot döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmada proteinlerin yapılarında meydana gelen değişiklikler veya proteinlerin oksidasyon sonucu yıkımlanmasıyla amino asitler, ...

Azot fiksasyonu nedir ne demek

Azot fiksasyonu nedir Teknik terim anlamı: Atmosferdeki elemental azotun (N2), azot kullanan bakterilerce indirgenmiş forma dönüştürülmesi. Azot fiksasyonu atmosferdeki azotun (N2) amonyağa(NH3) dönüşmesidir. Azot molekülü(N2) aktif bir molekül...

Azot protoksit nedir ne demek

Azot protoksit nedir Azot protoksit; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gaz durumundaki genel anesteziklerden biri, güldürücü gaz. Proto : Yunanca ilk anlamına gelen ön ek Azot : Atom numarası 7, atom a...

Azot tespiti nedir ne demek

Azot tespiti nedir Azot tespiti; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Atmosferdeki azot elementinin inorganik ve organik bileşiklere dönüştürülmesi. Olay sadece serbest yaşayan bazı bakteriler ve siyanobakterile...

Azote nedir : Kanda azot birikimi. Üremi. Kanda üre vb. azotlu bileşiklerin aşırı miktarda artışı. Akut ve kronik böbrek yetmezliği, şok,  idrar yollarında tıkanma, kalp yetmezliği ve böbreklerin perfüzyon yetmezliği gibi nedenlerle k...

Azotemia nedir : Hiperazotemi. Kanda nitrojen durumunda bir fazlalık. Azote : Azot. Atom ağırlığı 14,0067, atom numarası 7, kimyasal simgesi n olan, hava hacminin % 80’ini, canlı organizmanın protein maddelerinin % 16’sını oluşturan renk...

Azoti nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çakmaklı av tüfeğinin yemleme barutu. Azot : Atom numarası 7, atom ağırlığı 14,008 olan, havada beşte dört oranında bulunan, rengi, kokusu, tadı olmayan element, nitrojen (simgesi N) Azotiyoprin :...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim