Döngü nedir Bilişim alanındaki terim anlamı: Bir izlencede yer alan ve belirli bir koşul gerçekleşmedikçe yeniden uygulanan bir komutlar dizisi. ...

 
 
 

Bükücü döngü nedir ne demek

Bükücü döngü nedir Bükücü döngü; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Esnek bir çubuk bükülünce her yerinde oluşan geri getirici k...

Enterohepatik döngü nedir ne demek

Enterohepatik döngü nedir Enterohepatik döngü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karaciğer lobülleri içindeki sinüzoi...

Hidrolojik döngü nedir ne demek

Hidrolojik döngü nedir Teknik terim anlamı: Yeryüzündeki suyun faz değiştirerek, hidrosfer, litosfer, atmosfer ve biyosfer tabakaları arasındaki hareketi. H...

Mıknatıssal döngü nedir ne demek

Mıknatıssal döngü nedir Mıknatıssal döngü; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Mıknatısı, birini mıknatıssal yeğinlikte bir alana dik o...

Döngüldevik nedir ne demek

Döngüldevik nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kararsız, işkilli kişi. Döngü : Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması. Kısır döngü Kararsız : Kara...

Döngüleme nedir ne demek

Döngüleme nedir Döngüleme; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir dizedeki sözcüklerin yerleri değişmekle anlamının ve ölç...

Döngüsel adenozin monofosfat nedir ne demek

Döngüsel adenozin monofosfat nedir Döngüsel adenozin monofosfat; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Adenozin monofosfatta şeker...

Döngüsel guanizin monofosfat nedir ne demek

Döngüsel guanizin monofosfat nedir Döngüsel guanizin monofosfat; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Guanozin monofosfatta şekeri...

Döngüsel tasarım nedir ne demek

Döngüsel tasarım nedir Döngüsel tasarım; İstatistik alanında kullanılan bir kelimedir. İstatistiksel anlamı: (Deneysel tasarım) Bölüklerdeki işlemlerin, dö...

Atma döngüsü nedir ne demek

Atma döngüsü nedir Atma döngüsü; Atletizm alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İçinde, disk, gülle, çekiç atma yarışları yapılan. 50...

Besin döngüsü nedir ne demek

Besin döngüsü nedir Teknik terim anlamı: Ekosistemin canlı ve cansız elamanları arasındaki element değişimi. Besi : Yaşatmak ve geliştirmek için gereken ...

Ekinsel döngüler kuramı nedir ne demek

Ekinsel döngüler kuramı nedir Ekinsel döngüler kuramı; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Tarihsel ve ekinsel gelişme sürec...

Eylemsizlik döngüsü nedir ne demek

Eylemsizlik döngüsü nedir Eylemsizlik döngüsü; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Bir cismin, açısal hızlanmaya kanşı gösterdiği eylems...

Gama glutamil döngüsü nedir ne demek

Gama glutamil döngüsü nedir Gama glutamil döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Meister döngüsü. Döngü : Herhangi ...

Glikoz alanin döngüsü nedir ne demek

Glikoz alanin döngüsü nedir Glikoz alanin döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kaslarda glikolizis sonucu biçimle...

Heterogonik yaşam döngüsü nedir ne demek

Heterogonik yaşam döngüsü nedir Teknik terim anlamı: Parazitik ve serbest yaşam everelerinin dönüşümünü kapsayan yaşam döngüsü. Hete : Hata, yanlışlık Hetero : Yunan...

Kızgınlık döngüsü nedir ne demek

Kızgınlık döngüsü nedir Kızgınlık döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bir kızgınlığın başlangıcından ikinci ...

Kurumsal döngücülük nedir ne demek

Kurumsal döngücülük nedir Kurumsal döngücülük; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal kurumların ortaya çıkma, etk...

Nitrojen döngüsü nedir ne demek

Nitrojen döngüsü nedir Nitrojen döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bitki, hayvan, mikroorganizmalarla atmo...

Döngü atlama nedir ne demek

Döngü atlama nedir Döngü atlama; Boks alanında kullanılan bir kelimedir. Boks terimi anlamı: Ad çekmede eşsiz kalmak, böylelikle birinci karşılaşmayı y...

Tarihsel döngü kurama nedir ne demek

Tarihsel döngü kurama nedir Tarihsel döngü kurama; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Vico'nun geliştirmiş olduğu ve topl...

Çekirdeksel mıknatıssal döngü nedir ne demek

Çekirdeksel mıknatıssal döngü nedir Çekirdeksel mıknatıssal döngü; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Açısal devinirliği olan bir temel parçacığın...

Geri döngü nedir ne demek

Geri döngü nedir Geri döngü; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Bir süreçte tümden tüketilmeyen girdilerin çıktılardan ay...

Kısır döngü nedir ne demek

Kısır döngü nedir Kısır döngü; bir mantık terimidir. "Kısır döngü" ile ilgili cümleler Felsefi anlamı: Ancak A ile tanıtlanabilen ya da tanımlanabilen ...

Döngüldemek nedir ne demek

Döngüldemek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Herhangi bir cisim suyun üstünde ileri geri hareket etmek. Dengesini kaybedip ileri geri sallanmak. Düşecek...

Döngüldeyük nedir ne demek

Döngüldeyük nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dengesiz, ileri geri sallanan kişi. Döngü : Herhangi bir olayın birden fazla tekrarlanması. Kısır döngü İle...

Döngün nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dargın. Bir tarafa dost görünüp de onlardan aldığı havadisleri karşı tarafa götüren, satılmış kimse: Veli d...

Döngüsel doğrulama nedir ne demek

Döngüsel doğrulama nedir Döngüsel doğrulama; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Doğrulanması gereken sonucu doğru saya...

Döngüsel sıradüzen nedir ne demek

Döngüsel sıradüzen nedir Döngüsel sıradüzen; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir. İstatistiksel anlamı: [bkz: sıradüzen]. Sıradüzen : N nesnenin tanı...

Anormal kızgınlık döngüsü nedir ne demek

Anormal kızgınlık döngüsü nedir Anormal kızgınlık döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Kızgınlıklar arası sürenin nor...

Azot döngüsü nedir ne demek

Azot döngüsü nedir Azot döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Organizmada proteinlerin yapılarında meydan...

Efekt döngüsü nedir ne demek

Efekt döngüsü nedir Efekt döngüsü; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Ses sinyalinin yükselteç veya ön yükselteçten çı...

Enflasyon döngüsü nedir ne demek

Enflasyon döngüsü nedir Enflasyon döngüsü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Politika yapıcılarının enflasyon oranını yüksek ...

Fırıl döngüsü nedir ne demek

Fırıl döngüsü nedir Fırıl döngüsü; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Kendi ekseni çevresinde dönen bir eksiciğin bu eksene göre d...

Geribildirim döngüsü nedir ne demek

Geribildirim döngüsü nedir Geribildirim döngüsü; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Geribildirim imini dizge girişine taşı...

Glioksilat döngüsü nedir ne demek

Glioksilat döngüsü nedir Glioksilat döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bitkilerde, kimi omurgasızlarda, maya...

Homogonik yaşam döngüsü nedir ne demek

Homogonik yaşam döngüsü nedir Teknik terim anlamı: Canlının tüm nesillerinin parazitik veya serbest yaşamlı olduğu yaşam döngüsü. Homo : Yunanca aynı anlamına gele...

Krebs döngüsü nedir ne demek

Krebs döngüsü nedir Krebs döngüsü; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Sitrik asit döngüsü. Döngü : Herhangi bir o...

Nakit döngüsü nedir ne demek

Nakit döngüsü nedir Nakit döngüsü; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: İşletmede bir mal üretmek için gerekli girdilerin sa...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim