İyon nedir İyon; fizik, kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Biyoloji'deki anlamı: Pozitif veya negatif yüklü bir atom. Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı: Elektrik yüklü atom ya da a...

 
 
 

İyon değiştirici nedir ne demek

İyon değiştirici nedir İyon değiştirici; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Asidik ve bazik grupların bağlı olduğu yüksek molekül-kütleli polimer. Katodik reçineler, çözeltideki katyonların yerine hidrojen iyonların...

İyon değiştirme nedir ne demek

İyon değiştirme nedir İyon değiştirme; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir katı (iyon değiştirici) ile bir akışkan içerisinde, iyonların bir maddeden diğer maddeye yer değiştirdiği tersinir tepkime. Sanayide ve ...

İyon demeti nedir ne demek

İyon demeti nedir İyon demeti; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: İyonlaştırıcı parçacığın izlediği yol boyunca ya da yol çevresinde yoğun olarak toplanmış iyonlar grubu. Deme : Demek işi. Anlam. Atasözü...

İyon dışlama kromotografisi nedir ne demek

İyon dışlama kromotografisi nedir İyon dışlama kromotografisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Adsorplayıcı maddenin, aynı hareketli iyonlar ile (katyonik veya anyonik) doyurulduğu kromatografi. Böylece benzer iyonlar birbi...

İyon dozölçeri nedir ne demek

İyon dozölçeri nedir İyon dozölçeri; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İyonlaştırıcı ışınımın etkisini ölçmeye yarayan ışınımölçer. Dozölçer : Soğrulmuş dozu ölçmeye yarayan ışınım aygıtı İyon : Bir veya da...

İyon düzeni nedir ne demek

İyon düzeni nedir İyon düzeni; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Mimarlık) Yunan tapınak mimarlığında kullanılmış bir sütun düzeni ve mimarlık üslûbu. Sütun başlıklarında sarmallı süs örgeleri, s...

İyon kromatografisi nedir ne demek

İyon kromatografisi nedir İyon kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: İyonik türlerin, bir sıvı hareketli faz ile katı polimerik iyondeğiştirici arasında dağılımına dayanan bir ayırma tekniği; iyon değişimi ...

İyon saçılım spektroskopoisi nedir ne demek

İyon saçılım spektroskopoisi nedir İyon saçılım spektroskopoisi; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Düşük enerjili (yaklaşık 1000 elektron volt) inert gaz iyonları demeti, bir yüzeye doğrudan olarak gönderildiğinde, saçılan iyon...

İyon debiölçeri nedir ne demek

İyon debiölçeri nedir İyon debiölçeri; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: İyonlaştırıcı ışınımın debisini ölçmeye yarayan ışınımölçer. Debi : Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden saniyede geçen suyun hacmi,...

İyon dedektörü nedir ne demek

İyon dedektörü nedir İyon dedektörü; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: İletkenlik teknikleriyle veya pH metre ile; sıvı iyon çözeltilerinin derişiminin veya varlığının saptanması için bir cihaz. Dedek : Çocuğun t...

İyon değiştirici kromatografi nedir ne demek

İyon değiştirici kromatografi nedir İyon değiştirici kromatografi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Polianyonik veya polikatyonik reçinelerin kullanıldığı molekülleri yüklerine göre ayırmada kullanılan kromatografi ç...

İyon değiştirme kromatografisi nedir ne demek

İyon değiştirme kromatografisi nedir İyon değiştirme kromatografisi; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Asidik veya bazik olabilen, iyon değişim reçineleri içeren sabit bir fazda kromotografik işlem. İyon değiştirme : Bir katı (i...

İyon dışlama nedir ne demek

İyon dışlama nedir İyon dışlama; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Bir iyon değiştirici reçinenin, çözeltide bulunan iyonlaşmış çözünenleri değil de iyonlaşmamış çözünenleri, şeker gibi adsorbe etmesi işlemi. D...

İyon doz debisi nedir ne demek

İyon doz debisi nedir İyon doz debisi; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Çok kısa süreli bir zaman aralığında oluşan iyon dozu artışının, bu zaman aralığına bölümü. Debi : Bir akarsuyun herhangi bir kesimind...

İyon dozu nedir ne demek

İyon dozu nedir İyon dozu; Nükleer Enerji alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hava birim hacminde bulunan aynı işaretli iyonların elektrik yükleri toplamı dQ'nün, birim hacmin kütlesi olan dm'ye bölümü (J) J=dQ/dm. İy...

İyon kanalı nedir ne demek

İyon kanalı nedir İyon kanalı; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: İyonların zarlardan geçmesini mümkün kılan, sadece özel uyartılara karşı açılan zar proteinin oluşturduğu geçit. Veterinerlikte s...

İyon pompası nedir ne demek

İyon pompası nedir İyon pompası; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: İyonları yoğunluk farkına rağmen zardan taşıyıp geçiren protein. İyon : Bir veya daha çok elektron kazanmış veya yitirmiş bir atom veya bir a...

İyon tuzağı mekanizması nedir ne demek

İyon tuzağı mekanizması nedir İyon tuzağı mekanizması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Pasif difüzyona elverişli bir zarla birbirinden ayrılmış iki kompartımanda dağılan bir ilacın, herbir kompartıman içinde ...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim