Karbo nedir Karbo; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür. Asetil coa karbo...

 
 
 

Karboğa nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kaburga. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür Boğa : Damızlık erkek sığır. Zodyak üzerinde K...

Karbohidratlar nedir ne demek

Karbohidratlar nedir Karbohidratlar; Biyoloji, Kimya alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Polihidroksi aldehitler ya da polihidroks...

Karbohidrazlar nedir ne demek

Karbohidrazlar nedir Karbohidrazlar; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Ptiyalin, amilâz, maltaz gibi, karbohidratları sin...

Karbojel nedir Karbojel; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Kömürden yapılan, 1000 °C'de yeniden etkin olabilen, gözen...

Karbokain nedir ne demek

Karbokain nedir Karbokain; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mepivakain. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya d...

Karboksihemoglobinemi nedir ne demek

Karboksihemoglobinemi nedir Karboksihemoglobinemi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Karbonmonoksit zehirlenmesi. Karbo ...

Karboksil grubu nedir ne demek

Karboksil grubu nedir Karboksil grubu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: -COOH ile gösterilen kimyasal bir grup. T...

Karboksilik nedir ne demek

Karboksilik nedir Karboksilik; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Karb...

Karboksilli nedir ne demek

Karboksilli nedir Karboksilli; bir kimya terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Karboksil : Organik asit grubunda bulunan -...

Karboksilli bileşik nedir ne demek

Karboksilli bileşik nedir Karboksilli bileşik; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Molekül yapısındaki hidrokarbon zincirine ya da...

Karboksipenisilin nedir ne demek

Karboksipenisilin nedir Karboksipenisilin; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Benzilpenisilinin yan zincirinin alfa-...

Karboksizom nedir ne demek

Karboksizom nedir Karboksizom; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir. Biyoloji'deki anlamı: Ribuloz 1,5difosfat karboksilaz içeren ...

Karbolfuksin boyası nedir ne demek

Karbolfuksin boyası nedir Karbolfuksin boyası; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Mikroorganizmaların ortaya konmasında...

Karboloy nedir Karboloy; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Sertliği elmasa yakın tungsten karbürün ticari adı. Yüksek...

Karbon nedir Karbon; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Simgesi C, atom numarası 6, atom kütlesi 12,01...

Karbon 13 nedir ne demek

Karbon 13 nedir Karbon 13; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Karbonun kütle numarası 13 olan ağır izotopu. Karbo : Odu...

Karbon anot nedir ne demek

Karbon anot nedir Karbon anot; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Genellikle grafitten yapılmış anot. Elektroliz sırasında...

Karbon birikintisi nedir ne demek

Karbon birikintisi nedir Karbon birikintisi; Metalürji alanında kullanılan bir kelimedir. Metalürji'deki terim anlamı: Demir alaşımlarının katılaşması sırası...

Karbon biroksit karbon ikioksit oranı nedir ne demek

Karbon biroksit karbon ikioksit oranı nedir Karbon biroksit karbon ikioksit oranı; Metalürji alanında kullanılan bir terimdir. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferinin i...

Karbodihidrazit nedir ne demek

Karbodihidrazit nedir Karbodihidrazit; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Formülü CO(NHNH2)2, e.n. 154 °C olan, su ve alkolde...

Karbofuran nedir ne demek

Karbofuran nedir Karbofuran; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Formülü C12H15NO3, e.n. 150-152 °C oaln, suda çözünen, p...

Karbohidrat nedir ne demek

Karbohidrat nedir Karbohidrat; Zooloji alanında kullanılan bir terimdir. Zooloji'deki anlamı: Karbon, oksijen ve hidrojenin birleşmesiyle meydana gelm...

Karbohidraz nedir ne demek

Karbohidraz nedir Karbohidraz; Kimya, Veteriner, Zooloji alanlarında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Karbohidratları hidroliz eden bi...

Karboitler nedir ne demek

Karboitler nedir Karboitler; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kerotenler. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansa...

Karbojen nedir Karbojen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Karbo : Odun kömürü, bitkisel ya da hayvansal kömür Karbondioksit : ...

Karboksihemoglobin nedir ne demek

Karboksihemoglobin nedir Karboksihemoglobin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hemoglobinin karbonmonoksitle yaptığı...

Karboksil nedir ne demek

Karboksil nedir Karboksil; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir. Kimya'daki anlamı: Karboksilik asidin (HO-COOH) işlevsel grubu...

Karboksilaz nedir ne demek

Karboksilaz nedir Karboksilaz; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Alfa-keto asitlerden CO2 çıkmasına ve alde...

Karboksilik asit nedir ne demek

Karboksilik asit nedir Karboksilik asit; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İşlevsel karboksil grubu taşıyan herhang...

Karboksilli asit nedir ne demek

Karboksilli asit nedir Karboksilli asit; Kimya alanında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Genel formülü R-COOH olan organik asit. Burada R a...

Karboksimetil selüloz nedir ne demek

Karboksimetil selüloz nedir Karboksimetil selüloz; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Kimya'da terim anlamı: Sodyumkloro etanol ile alkali s...

Karboksipeptidaz nedir ne demek

Karboksipeptidaz nedir Karboksipeptidaz; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ekzopeptidaz. Karbo : Odun kömürü, bitk...

Karbolfuksin nedir ne demek

Karbolfuksin nedir Karbolfuksin; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Bakterilerin, özellikle de mikobakterilerin...

Karbolon nedir Karbolon; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Silisyum karbürün ticari adı. Karbo : Odun kömürü, bitkisel...

Karbominohemoglobin nedir ne demek

Karbominohemoglobin nedir Karbominohemoglobin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Hemoglobinin karbondioksitle yaptığı...

Karbon 12 nedir ne demek

Karbon 12 nedir Karbon 12; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Kütle numarası 12 olan karbonun kararlı izotopu. Doğada b...

Karbon 14 nedir ne demek

Karbon 14 nedir Karbon 14; Kimya alanında kullanılan bir terimdir. Kimya'da terim anlamı: Karbonun kütle numarası 14, yarılanma ömrü 5780 yıl olan i...

Karbon anyonu nedir ne demek

Karbon anyonu nedir Karbon anyonu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Negatif olarak yüklü bir karbon atomu. Tekn...

Karbon biroksit nedir ne demek

Karbon biroksit nedir Karbon biroksit; Metalürji alanında kullanılan bir sözcüktür. Metalürji'deki terim anlamı: Fırın atmosferlerinin bileşinde bulunan, ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim