Döl nedir "Döl" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Koyun ve keçilerin yavrulama zamanı: Döle daha onbeş gün var. Topluca güdülen k...

 
 
 

Döl almaşı nedir ne demek

Döl almaşı nedir Döl almaşı; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: [bkz: döl değişimi]. Teknik terim anlamı: Döl değişimi...

Döl ayı nedir ne demek

Döl ayı nedir Döl ayı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Yerel Türkçe'deki anlamı: Hayvanların yavruladıkları mart, nisan ayla...

Döl çıkmak nedir ne demek

Döl çıkmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğacak yavruların hepsi doğmak. Çıkma : Çıkmak işi. Hamamdan çıkarken kullanılan havlu ve kurulanma takımı...

Döl dökmek nedir ne demek

Döl dökmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İlkbaharda hayvanlar yavrulamak. Kavun, karpuz, hıyar ve sebzeler ürün vermeye başlamak. Teknik terim anlam...

Döl dükümü nedir ne demek

Döl dükümü nedir Teknik terim anlamı: Hayvanların doğurma zamanı, ilkbahar. Döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bü...

Döl düşmek nedir ne demek

Döl düşmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koyun, inek ve benzerleri hayvanlar yavrulamaya başlamak. Döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni...

Döl girmek nedir ne demek

Döl girmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koyun, keçi ve benzerleri hayvanlar doğurmaya başlamak. Döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni b...

Döl tutmama nedir ne demek

Döl tutmama nedir Döl tutmama; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: İneklerde fertil çağda, en az bir kez doğum y...

Döl verimi nedir ne demek

Döl verimi nedir Teknik terim anlamı: Döllenen yumurtalardan elde edilen birey oranı. Döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bir...

Döl yatağı adenomiyozisi nedir ne demek

Döl yatağı adenomiyozisi nedir Döl yatağı adenomiyozisi; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağında miyometriyumun kas...

Döl yatağı atardamarı nedir ne demek

Döl yatağı atardamarı nedir Döl yatağı atardamarı; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Geviş getirenlerde ve d...

Döl yatağı biyopsi katateri nedir ne demek

Döl yatağı biyopsi katateri nedir Döl yatağı biyopsi katateri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağından biyopsi örneği...

Döl yatağı borusu nedir ne demek

Döl yatağı borusu nedir Döl yatağı borusu; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Yumurta kanalı. Yata : Yatağı Boru : B...

Döl yatağı boynuzu nedir ne demek

Döl yatağı boynuzu nedir Döl yatağı boynuzu; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Evcil memelilerde gebeliği...

Döl yatağı çarpıklığı nedir ne demek

Döl yatağı çarpıklığı nedir Döl yatağı çarpıklığı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebe hayvanlarda döl yatağının sağ...

Döl yatağı delinmesi nedir ne demek

Döl yatağı delinmesi nedir Döl yatağı delinmesi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağı duvarının travmatik nede...

Döl yatağı dibi nedir ne demek

Döl yatağı dibi nedir Döl yatağı dibi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağı tabanı. Yata : Ya...

Döl yatağı felci nedir ne demek

Döl yatağı felci nedir Döl yatağı felci; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Doğumu takiben döl yatağı kasının kasıl...

Döl yatağı gövdesi nedir ne demek

Döl yatağı gövdesi nedir Döl yatağı gövdesi; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağının, cornu uter...

Döl ağılı nedir ne demek

Döl ağılı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kuzu ve oğlakların otlamaya götürülmeden önce toplandığı, etrafı çalılarla çevrili yer. Ağıl : Evcil küçükb...

Döl alımı nedir ne demek

Döl alımı nedir Teknik terim anlamı: Canlıların üremesi sonucu yeni bireylerin elde edilmesi. Alım : Alma işi. Çekicilik. Kurum, çalım, gurur Döl : C...

Döl atmak nedir ne demek

Döl atmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gebe hayvan yavrusunu düşürmek. Atma : Atmak işi Atmak : Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak. Örtmek. Kurşun...

Döl başı nedir ne demek

Döl başı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sürüde ilk doğan kuzu, oğlak. Döl : Canlıların üremesi sonucu ortaya çıkan yeni birey veya bireylerin bütün...

Döl değişimi nedir ne demek

Döl değişimi nedir Döl değişimi; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Eşeysiz döl ile eşeyli dölün birbirinin ...

Döl döş nedir ne demek

Döl döş nedir "Döl döş" ile ilgili cümle Yerel Türkçe anlamı: Soy sop, nesil. Çoluk çocuk. Diğer sözlük anlamları: Çoluk çocuk, züriyet, evlât ve t...

Döl düşme zamanı nedir ne demek

Döl düşme zamanı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koyun, keçi ve benzerleri hayvanların yavrulama zamanı. Zama : Üzengi kayışı. Çarkta bükülürken iki kazık a...

Döl eşi nedir ne demek

Döl eşi nedir Döl eşi; bir anatomi terimidir. Diğer sözlük anlamları: Son meşime, eş Fransızca'da Döl eşi ne demek?: placenta Memeliler : Doğurarak...

Döl kesesi nedir ne demek

Döl kesesi nedir Döl kesesi; bir tıp terimidir. Embriyo : Oğulcuk. Fetüs : Dölüt. Amniyon : Döl kesesi. Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üs...

Döl tutmayan nedir ne demek

Döl tutmayan nedir Döl tutmayan; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Fertil çağda, en az bir kez doğum yapmış, kı...

Döl yatağı nedir ne demek

Döl yatağı nedir Döl yatağı; bir anatomi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Rahim. Biyoloji'deki anlamı: Dişi hayvanlarda yumurta ya da yavrunun geliştiğ...

Döl yatağı apsesi nedir ne demek

Döl yatağı apsesi nedir Döl yatağı apsesi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağında etrafı sınırlı, yerel ir...

Döl yatağı bezi nedir ne demek

Döl yatağı bezi nedir Döl yatağı bezi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Endometriyumun propriya mukozasında bulu...

Döl yatağı biyopsisi nedir ne demek

Döl yatağı biyopsisi nedir Döl yatağı biyopsisi; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Histopatolojik inceleme için endome...

Döl yatağı boynu nedir ne demek

Döl yatağı boynu nedir Döl yatağı boynu; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Ön ucu corpus uteriye ve arka ucu vajina...

Döl yatağı burulması nedir ne demek

Döl yatağı burulması nedir Döl yatağı burulması; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Gebe döl yatağının uzun ekseni etra...

Döl yatağı çıkması nedir ne demek

Döl yatağı çıkması nedir Döl yatağı çıkması; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağı bağlarının veya tabanının g...

Döl yatağı dışı gebelik nedir ne demek

Döl yatağı dışı gebelik nedir Döl yatağı dışı gebelik; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döllenmiş yumurtanın döl yatağı ...

Döl yatağı ektopisi nedir ne demek

Döl yatağı ektopisi nedir Döl yatağı ektopisi; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağının normal anatomik yeri d...

Döl yatağı fıtkı nedir ne demek

Döl yatağı fıtkı nedir Döl yatağı fıtkı; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür. Veterinerlikte sözlük anlamı: Döl yatağının karın duvarından öne doğr...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim