Ayı nedir Ayı; bir hayvan bilimi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Bana bak! anlamında bir hitap. Topaç. Zeytinyağı çıkaran mengenelerdeki çatal ...

 
 
 

Ayı bacağı nedir ne demek

Ayı bacağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Öndeki küçük yelken, flok. Payanda direği. Duvar örmek için kurulan tezgâhın altındaki dayanak: Ayı bacakla...

Ayı balası nedir ne demek

Ayı balası nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayı yavrusu. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz...

Ayı balığı nedir ne demek

Ayı balığı nedir Ayı balığı; bir hayvan bilimi terimidir. Fok : Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 metre boyunda, postu değerli, memeli d...

Ayı boğan nedir ne demek

Ayı boğan nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yenmesi zor, boğaz tıkayan bir çeşit armut. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına ...

Ayı eğiticisi nedir ne demek

Ayı eğiticisi nedir Ayı eğiticisi; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Ayıları eğiterek onları gösteriye hazırlayan kişi. Eğ...

Ayı eriği nedir ne demek

Ayı eriği nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yemeye elverişli olmıyan çok ekşi ya da çok acı bir erik çeşidi. Eriğ : İştah verici Ayı : Memelilerin etob...

Ayı fıstığı nedir ne demek

Ayı fıstığı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gürgen meyvası. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda ...

Ayı götü nedir ne demek

Ayı götü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üç yüzlü, üç taraflı bina çatısı. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yü...

Ayı gülü nedir ne demek

Ayı gülü nedir Ayı gülü; bir bitki bilimi terimidir. Yerel Türkçe anlamı: Karanfile benzer bir yaban gülü. Bir çeşit yabani çiçek, yaban gülü. Bir ç...

Ayı günü belli nedir ne demek

Ayı günü belli nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vakti, zamanı belli. Ayı günü : Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe kadınlar için kullanılır) Ayı :...

Ayı günü yakın nedir ne demek

Ayı günü yakın nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Doğum zamanı yaklaşmış. Ayı günü : Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe kadınlar için kullanılır) Ay...

Ayı kelebeği nedir ne demek

Ayı kelebeği nedir Teknik terim anlamı: Hemen bütün Avrupa ülkelerinde yaşayan, tırtıl çağında otçul, erginleri tüylü gecekelebeği ; pars kelebeği, esme...

Ayı kulağı nedir ne demek

Ayı kulağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ağaçlarda, balta ile vurularak üst tarafı alınan ve çatal kulak halinde kalan kısım. Tam yerinde cevap: Ayı...

Ayı otu nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Geniş ve parlak yapraklı bir çeşit yaban ot. Otu : Otur Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, ...

Ayı piyasası nedir ne demek

Ayı piyasası nedir Ayı piyasası; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Taşınır değerler borsasında gelecek hakkında karamsar...

Ayı üzümü nedir ne demek

Ayı üzümü nedir Ayı üzümü; bir bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Fundagiller (Ericaeae) familyasından, 25 cm kadar boyda, çiçekler uçtaki yapra...

Ayı yemişi nedir ne demek

Ayı yemişi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Koca yemiş. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz ...

Güney afrika ayı balığı nedir ne demek

Güney afrika ayı balığı nedir Güney afrika ayı balığı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Balinalar (Cetacea) takımının, deniz ayısı...

Ocak ayı hastalığı nedir ne demek

Ocak ayı hastalığı nedir Teknik terim anlamı: Sığırlarda görülen ve konakçıyı yüzde doksan oranında ölüme sürükleyebilen asalaksal hastalık. Hastalı : Hastalı...

Ayı ağırşağı nedir ne demek

Ayı ağırşağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Soğana benzer bir bitkinin gövdesi. Ağır : Tartıda çok çeken, hafif karşıtı. Değeri çok olan, gösterişli. D...

Ayı asması nedir ne demek

Ayı asması nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Hanımeli çiçeği. Asma : Asmak işi. Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis). Asmagillerden, dalları çardak ...

Ayı balağı nedir ne demek

Ayı balağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İri, hantal adam: Ne dimişler de gızcağızı o ayı balağına virmişler!. Ayı yavrusu. Kaba, tembel, hantal. Ba...

Ayı baldıranı nedir ne demek

Ayı baldıranı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yumru kökü zehirli bir ot, baldıran otu. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına bas...

Ayı balık nedir ne demek

Ayı balık nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Yeşilırmakta yaşıyan iri pullu, yassı gövdeli bir çeşit balık. Balı : Büyük kardeş: Balı beni size götür. S...

Ayı çiğdemi nedir ne demek

Ayı çiğdemi nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çokça ormanlarda biten, seyrek dokulu, acı bir çiğdem çeşidi. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parm...

Ayı elması nedir ne demek

Ayı elması nedir Ayı elması; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Çalı. Biyoloji'deki anlamı: Dutgiller (Moraceae) f...

Ayı fındığı nedir ne demek

Ayı fındığı nedir Ayı fındığı; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Fındık ağacına benzer, yaprakları büyük, göndesi ...

Ayı gibi olmak nedir ne demek

Ayı gibi olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Çok şişmanlamak. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda...

Ayı gulağ nedir ne demek

Ayı gulağ nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Kazık köklü, geniş yapraklı yabani bir ot. Gula : Sarı ile kızıl renkli beygir. Kulak arkasındaki tüyleri k...

Ayı günü nedir ne demek

Ayı günü nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe kadınlar için kullanılır). Ayı : Memelilerin etobur takımından,...

Ayı günü gelmek nedir ne demek

Ayı günü gelmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Önceden saptanan zaman sona ermek, zamanı gelmek: Ayı günü geleli ne han oldu hâle borcunu getimedi. Doğum ...

Ayı günü yitmek nedir ne demek

Ayı günü yitmek nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Gebelik müddetini tamamlamak, doğurma zamanı gelmek. Ayı günü : Vakti, zamanı (çokça doğumu yakınlaşan gebe...

Ayı köşk nedir ne demek

Ayı köşk nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Bir çeşit zehirli mantar. Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, y...

Ayı mantarı nedir ne demek

Ayı mantarı nedir Ayı mantarı; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Yerel Türkçe'deki anlamı: İçi boş, yenilmez bir çeşit mantar. Biyoloji'deki...

Ayı palağı nedir ne demek

Ayı palağı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayı yavrusu. Palağ : Yaylalarda yetişen bir çeşit ot Palağı : Ayı yavrusu. Ayı : Memelilerin etobur takımın...

Ayı şalgamı nedir ne demek

Ayı şalgamı nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Dağ soğanı da denilen, ince, yeşil yapraklı, yumru köklü bir ot. Şalga : Sersem, kendini bilmez Ayı : Memel...

Ayı yavrusu ile oynuyor nedir ne demek

Ayı yavrusu ile oynuyor nedir Ayı : Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, koca...

Ayı yürüyüşü nedir ne demek

Ayı yürüyüşü nedir Ayı yürüyüşü; bir spor terimidir. Bilimsel terim anlamı: Gergin kol ve bacaklarla dört ayak yürüme. Almanca'da Ayı yürüyüşü ne demek?...

Kuzey denizi ayı balığı nedir ne demek

Kuzey denizi ayı balığı nedir Kuzey denizi ayı balığı; Biyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Memeliler (Mammalia) sınıfının, balinalar ...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim