Doğa nedir "Doğa" ile ilgili cümleler Doğa; tabiat, çevre, dünya. Doğa; kendini sürekli olarak yenileyen ve değiştiren, canlı ve cansız maddeler...

 
 
 

Doğa bilimci nedir ne demek

Doğa bilimci nedir Doğa ve doğa olayları ile ilgilenen bilimdir. Konusu doğal (realite). İnsan [#düşüncesinden bağımsız olarak var olan her şey doğal ge...

Doğa dışı nedir ne demek

Doğa dışı nedir Doğa dışı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Aykırı : Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kims...

Doğa yürüyüşü nedir ne demek

Doğa yürüyüşü nedir Doğa yürüyüşü; bir spor terimidir. Trekking; doğada, genel olarak guruplar halinde yapılan, bir [#diğer bir noktaya varmak amaçlı yap...

Doğabilim nedir ne demek

Doğabilim nedir Doğabilim; Fizik alanında kullanılan bir kelimedir. Fiziksel anlamı: Özdek, erke ve bunların karşılıklı etkileşimlerini inceleyen bi...

Doğabilme nedir ne demek

Doğabilme nedir Doğabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. Doğa : Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ...

Doğaca nedir Doğaca; Veteriner, Yerleşim Merkezi alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Yerel Türkçe'deki anlamı: Çirkin. At, eşek ve benzerleri h...

Doğacı olmak nedir ne demek

Doğacı olmak nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Üşümek, soğuktan etkilenmek. Doğa : Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız v...

Doğaç nedir Doğaç; bir edebiyat terimidir. Yerel Türkçe anlamı: At, eşek ve benzeri hayvanlarda soğuk almaktan, terli ve yorgunken su içmekten il...

Doğaçlama sineması nedir ne demek

Doğaçlama sineması nedir Doğaçlama sineması; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Çevirimden önce herhangi bir...

Doğaçlama tiyatrosu nedir ne demek

Doğaçlama tiyatrosu nedir Doğaçlama tiyatrosu; Gösteri alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir betiğe dayanmadan, önceden saptanmış bir ge...

Doğaçtan nedir ne demek

Doğaçtan nedir Doğaçtan; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. Doğaç : Sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irt...

Doğadan çalışma nedir ne demek

Doğadan çalışma nedir Doğadan çalışma; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir kelimedir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim, Heykel) Model ya da doğa karş...

Doğah nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Sığırları durdurma ve yürütme ünlemi. Doğa : Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve...

Doğal nedir Doğal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Doğal" ile ilgili cümleler Biyoloji'deki anlamı: Bir maddenin normal ...

Doğal ahenk nedir ne demek

Doğal ahenk nedir Doğal ahenk; Gitar alanında kullanılan bir sözcüktür. Gitar terimi olarak anlamı: Perde demiri üzerinde tele hafifçe dokunulurken ay...

Doğal anlak nedir ne demek

Doğal anlak nedir Doğal anlak; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Soyaçekimle kuşaktan kuşağa geçtiği düşünülen anlak ...

Doğal artış nedir ne demek

Doğal artış nedir Doğal artış; Yöntem Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Bir çoğanın doğum ölüm ayrımından doğan artışı. A...

Doğal aydınlatma nedir ne demek

Doğal aydınlatma nedir Doğal aydınlatma; Sinema alanında kullanılan bir sözcüktür. Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı: Güneş ışığından yararlanarak g...

Doğal ayıklanmacılık nedir ne demek

Doğal ayıklanmacılık nedir Doğal ayıklanmacılık; Sosyoloji alanında kullanılan bir terimdir. Sosyoloji'deki terim anlamı: (Darwin) Doğada ve toplumda canlı tür...

Doğa bakım sorunu nedir ne demek

Doğa bakım sorunu nedir Doğa bakım sorunu; Psikoloji alanında kullanılan bir terimdir. Psikoloji'deki anlamı: Canlının gelişiminde, soyaçekimsel özelliklerl...

Doğa bilgisi nedir ne demek

Doğa bilgisi nedir Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, m...

Doğa bilimleri nedir ne demek

Doğa bilimleri nedir Bilim : Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Genel ge...

Doğa yasası nedir ne demek

Doğa yasası nedir Olay : Önemli tarihsel olgu, fenomen. Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, va...

Cansız doğa nedir ne demek

Cansız doğa nedir Cansız doğa; Güzel Sanatlar alanında kullanılan bir terimdir. Güzel Sanatlar'daki anlamı: (Resim) (İtal. natura morta'dan Fr. ya geç...

Doğabilimsel değişim nedir ne demek

Doğabilimsel değişim nedir Doğabilimsel değişim; Fizik alanında kullanılan bir terimdir. Fiziksel anlamı: Suyun donması, uçması, erkin cismin düşmesi, gezegenl...

Doğabilmek nedir ne demek

Doğabilmek nedir Doğabilme : Doğabilmek işi Doğa : Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, na...

Doğacı nedir Doğacı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yerel Türkçe anlamı: Yeni doğum yapan bir kadına gözaydına gidenlere ...

Doğacılık nedir ne demek

Doğacılık nedir Doğacılık; bir felsefe terimidir. Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Toplumsal kuruluşların ve yaşayış biçiminin doğaya dönük olmasını ...

Doğaçlama nedir ne demek

Doğaçlama nedir "Doğaçlama" ile ilgili cümleler Gösteri Sanat terimi olarak anlamı: Güldürmek amacıyla daha önceden saptanmamış hareketlere ve sözler...

Doğaçlama tiyatro nedir ne demek

Doğaçlama tiyatro nedir Doğaç : Sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical. Tiyatro : Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan gr...

Doğaçlamak nedir ne demek

Doğaçlamak nedir Doğaç : Sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical. Söylemek : Haber vermek. Önceden bildirmek, tahmin etmek. T...

Doğaçtan konuşma nedir ne demek

Doğaçtan konuşma nedir Doğaçtan konuşma; Gösteri alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Hiçbir betiğe dayanmadan konuşma. Bu da bir yaratı...

Doğadan sanlık nedir ne demek

Doğadan sanlık nedir Doğadan sanlık; Dil Bilimi alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir şeyde mutlaka bulunması gereken bir niteliği a...

Doğakazığı nedir ne demek

Doğakazığı nedir Teknik terim anlamı: Kağnı okunu dingile bağlayan demir kazık. (Çarıksaray, Aşağıdinek Şarkikaraağaç Isparta). Doğa : Kendi kuralları...

Doğal afet nedir ne demek

Doğal afet nedir Doğal : Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Olağan, alışılmış, her zamanki ...

Doğal alan nedir ne demek

Doğal alan nedir Doğal alan; Şehir alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Kent toplumbiliminde ve insan çevrebiliminde belli özellik...

Doğal antikor nedir ne demek

Doğal antikor nedir Doğal antikor; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir. Veterinerlikte sözlük anlamı: Normal bireylerde herhangi bir enfeksiyon ...

Doğal artış oranı nedir ne demek

Doğal artış oranı nedir Doğal artış oranı; Coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Coğrafya'daki terim anlamı: Herhangi bir ülkede, bir yıl içinde, doğum...

Doğal ayıklanma nedir ne demek

Doğal ayıklanma nedir Doğal seçilim, belirli bir türde dış çevreye konusunda daha elverişli özelliklere sahip organizmaların, bu elverişli özelliklere sahi...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim