Yazılı nedir Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yazılı" ile ilgili cümle örnekleri Yerel Türkçe anlamı: Börülce. Nişanlı. Hu...

 
 
 

Yazılı değer nedir ne demek

Yazılı değer nedir Yazılı değer; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Paraların, pay ve borç belgitlerinin ve tecimsel belgel...

Yazılı hani nedir ne demek

Yazılı hani nedir Yazılı hani; bir hayvan bilimi terimidir. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının, hanigiller (Serranidae) famil...

Yazılı imtihan nedir ne demek

Yazılı imtihan nedir Yazılı : Yazılı sınav. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Geçerli olan, nominal. İmtihan : G...

Yazılı kağıdı nedir ne demek

Yazılı kağıdı nedir Yazılı : Yazılı sınav. Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Geçerli olan, nominal. Sınav : Öğr...

Yazılı mahmudiye nedir ne demek

Yazılı mahmudiye nedir Yazılı mahmudiye; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: II. Sultan Mahmut zamanında basılan paralar: a...

Yazılı olur nedir ne demek

Yazılı olur nedir Yazılı olur; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Bir işçi ya da işverenin kendi kuruluşunun kendi çalışma...

Yazılı sınav nedir ne demek

Yazılı sınav nedir Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Bir öğrencinin ya da bir öğrenci kümesinin anıklık, bilgi ve yetenek derecesini anlamak için kalem v...

Yazılı test nedir ne demek

Yazılı test nedir Yazılı test; Eğitim alanında kullanılan bir sözcüktür. Eğitim alanındaki anlamı: Öğrencinin belli bir konu ya da sorun üzerinde karş...

Ada yazılı borç belgiti nedir ne demek

Ada yazılı borç belgiti nedir Ada yazılı borç belgiti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İyesinin adına kütüğe geçirilmiş borç belgiti...

Ada yazılı pay belgiti nedir ne demek

Ada yazılı pay belgiti nedir Ada yazılı pay belgiti; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Belgit iyeliğinin saptanılması ve pay yazdıkla...

Buyruklusuna yazılı belgit nedir ne demek

Buyruklusuna yazılı belgit nedir Buyruklusuna yazılı belgit; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Borç belgiti. Bir kişinin başka bir kişiye...

Değerlemede yazılı eder nedir ne demek

Değerlemede yazılı eder nedir Değerlemede yazılı eder; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Ekonomik bir malın sayışmanlık yazılımlarında...

Hamiline yazılı değerli kağıt nedir ne demek

Hamiline yazılı değerli kağıt nedir Hamiline yazılı değerli kağıt; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üzerinde “hamiline” yazılı olan çek, ...

İsme yazılı gönderim belgesi nedir ne demek

İsme yazılı gönderim belgesi nedir İsme yazılı gönderim belgesi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üzerinde sahip olanın isminin yazılı o...

İsme yazılı tahvil nedir ne demek

İsme yazılı tahvil nedir İsme yazılı tahvil; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Üzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğu ve ...

Resimli ve yazılı markalar nedir ne demek

Resimli ve yazılı markalar nedir Teknik terim anlamı: Hem resim hem de yazıdan kurulu markalar (Kuzu resminden başka kuzu yazısının da bulunduğu bir marka gibi). Yazı...

Taşıyana yazılı belgit nedir ne demek

Taşıyana yazılı belgit nedir Taşıyana yazılı belgit; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üzerinde özel bir ad olmayan ve elinde bulundu...

Taşıyanına yazılı çek nedir ne demek

Taşıyanına yazılı çek nedir Taşıyanına yazılı çek; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Belirli bir kişi yararına ya da taşıyıcısına s...

Ak yazılı nedir ne demek

Ak yazılı nedir Ak yazılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, sıfat olarak kullanılır. Yazılı : Geçerli olan, nominal. Yazılı sınav. Yazılmış olan...

Yazılı anlatım nedir ne demek

Yazılı anlatım nedir Yazılı anlatım; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Bir konunun yazı ile saptanmışı. Anlat : Ekin demetleri...

Yazılı bildirim nedir ne demek

Yazılı bildirim nedir "Yazılı bildirim" ile ilgili cümle Gümrük alanında kullanılan anlamı: Gümrük mal giriş çıkış işlemlerinin yapılmasında, gerekli olan ...

Yazılı emir nedir ne demek

Yazılı emir nedir Yazılı : Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Yazılı sınav. Geçerli olan, nominal. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Emir : Orta...

Yazılı hukuk nedir ne demek

Yazılı hukuk nedir Yazılı hukuk; bir hukuk terimidir. Yazılı hukuk [#ortak çıkarlarını amacıyla, [#yetkili organlar tarafından yürürlüğe konulan metinle...

Yazılı incir nedir ne demek

Yazılı incir nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Olgunluktan yarılmış patlıcan inciri de denen mor renkli incir. Yazıl : Bir bütünü oluşturan alt öğelerden,...

Yazılı kurbağa nedir ne demek

Yazılı kurbağa nedir Yazılı kurbağa; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir terimdir. Biyoloji'deki anlamı: Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımı...

Yazılı muska nedir ne demek

Yazılı muska nedir Yazılı muska; Halk Bilimi alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: Üçgen, dikdörtgen, kare biçimlerinde dürül...

Yazılı orkinos nedir ne demek

Yazılı orkinos nedir Yazılı orkinos; Biyoloji, Zooloji alanlarında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: Kemikli balıklar (Teleostei) takımının...

Yazılı soru önergesi nedir ne demek

Yazılı soru önergesi nedir Yazılı : Üzerinde yazı bulunan, yazısı olan. Yazılmış olan, muharrer, sözlü karşıtı. Geçerli olan, nominal. Yazılı sınav. Soru : Bir ...

Yazılı yoklama nedir ne demek

Yazılı yoklama nedir "Yazılı yoklama" ile ilgili cümle Eğitim alanındaki sözlük anlamı: Belli bir süre içinde uygulanan öğretim programıyla ilişkili olara...

Ada yazılı deniz taşıt belgesi nedir ne demek

Ada yazılı deniz taşıt belgesi nedir Ada yazılı deniz taşıt belgesi; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Gönderilen adına düzenlenen ve başka b...

Basılmış yazılı yapıtlar nedir ne demek

Basılmış yazılı yapıtlar nedir Teknik terim anlamı: Okunmak üzere her türlü araçla (kalem, basım, fırça, yazı makinesi v.b.) düzenlenen bütün düşünce ürünleri. Bası...

Buyruklusuna yazılı çek nedir ne demek

Buyruklusuna yazılı çek nedir Buyruklusuna yazılı çek; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Buyruklusuna ödenmek koşulu ile düzenlenen çe...

Emre yazılı gönderim belgesi nedir ne demek

Emre yazılı gönderim belgesi nedir Emre yazılı gönderim belgesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Yükletenin isteği üzerine, aksi belir...

İsme yazılı değerli kağıt nedir ne demek

İsme yazılı değerli kağıt nedir İsme yazılı değerli kağıt; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üzerinde sahip olanın isminin yazılı oldu...

İsme yazılı hisse senedi nedir ne demek

İsme yazılı hisse senedi nedir İsme yazılı hisse senedi; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Üzerinde sahip olanın isminin yazılı olduğ...

Kütüğe yazılı marka nedir ne demek

Kütüğe yazılı marka nedir Teknik terim anlamı: Yöntemine uyularak kütüğe yazılmış marka. Yazıl : Bir bütünü oluşturan alt öğelerden, bir dizelgenin alt başlıkl...

Sözlü yazılı anlatım nedir ne demek

Sözlü yazılı anlatım nedir Sözlü yazılı anlatım; Eğitim alanında kullanılan bir terimdir. Eğitim alanındaki anlamı: Düşüncelerin seçilmesi, sıraya konması, gel...

Taşıyanına yazılı belgit nedir ne demek

Taşıyanına yazılı belgit nedir Taşıyanına yazılı belgit; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Taşıyıcısı adına yazılmış borç belgiti. Taşı...

Ada yazılı nedir ne demek

Ada yazılı nedir Ada yazılı; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Üzerinde taşıyanının adı yazılı olan. Yazıl : Bir bütünü o...

 

Copyright © 2007-2020 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim