Yasama nedir Diğer sözlük anlamları: Salma vergi. Yasama [#anayasaların verdiği yetki ile kurulan ve yasalar geçirme, değiştirme ve yürürlükten kaldırma gücü olan bir tür katılımcı meclistir. Bir yasama organınca oluşturulan yasalara h...

 
 
 

Yasama gecikmesi nedir ne demek

Yasama gecikmesi nedir Yasama gecikmesi; İktisat alanında kullanılan bir kelimedir. İktisat terim anlamı: Belirli bir iktisat politikasının uygulanması için gerekli olan yasal düzenlemenin yapılmasına kadar geçen zamanı ifade eden iç gecikme tü...

Yasama hakkı nedir ne demek

Yasama hakkı nedir Yasama hakkı; bir hukuk terimidir. Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Yasama gücü : Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, değiştirme ve kaldırma yetkis...

Yasama kuvveti nedir ne demek

Yasama kuvveti nedir Yasama kuvveti; bir hukuk terimidir. Yasama : Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Kuvvet : Dayanıklı olma durumu. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği de...

Yasama organı nedir ne demek

Yasama organı nedir Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Organ : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv. Bir görevi, bir işi yerine ge...

Yasama yılı nedir ne demek

Yasama yılı nedir Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Türki : Türkle ilgili. Türkçe. Büyük : Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Üstü...

Yasamalı nedir ne demek

Yasamalı nedir Yasamalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Yasama : Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Yapma : Yapmacık, sahici karşıtı. Yapmak işi. Yapay. Teş...

Yasama dokunulmazlığı nedir ne demek

Yasama dokunulmazlığı nedir Yasama dokunulmazlığı; bir hukuk terimidir. "Yasama dokunulmazlığı" ile ilgili cümle Yasama dokulumazlığı veya milletvekili dokunulmazlığı, üyeleri hakkında, suç işlediklerinden bahisle, parlamentonun izni olmadan, gözaltı...

Yasama dönemi nedir ne demek

Yasama dönemi nedir Yasama : Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Dönem : Bir çağ içinde belli özellikleri olan sınırlı süre. Yarıyıl. Yasama meclisinin iki seçilişi arasındaki süre, devre...

Yasama gücü nedir ne demek

Yasama gücü nedir Yasama gücü; bir hukuk terimidir. "Yasama gücü" ile ilgili cümleler Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Türki : Türkle ilgili. Türkçe. Büyük : Önemli. Çok, or...

Yasama kurulu nedir ne demek

Yasama kurulu nedir Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş. Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için ...

Yasama meclisi nedir ne demek

Yasama meclisi nedir Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Meclis : Bu toplantının yapıldığı yer, şûra. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için bir araya gelmiş kimseler topluluğu. B...

Yasama yetkisi nedir ne demek

Yasama yetkisi nedir Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet...

Yasamak nedir Yerel Türkçe anlamı: Vergilendirmek, salma salmak: Bize köy masrafı parası çok geldi; muhtar herkese aynı parayı yaşamış. Yenmek. Düzen kurmak, düzene koymak Eğmek, çökertmek, yatırmak, bozup dağıtmak Diğer sözlük anlamlar...

 

Copyright © 2007-2022 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim