Seçim nedir Yerel Türkçe anlamı: Biçilerek sürülmek için yere yayılan ekin, bir saçımlık ekin : Bahçede iki seçim sap oldu. Kayırma, arkalama: Ne seçim yapuyon? Biyoloji'deki anlamı: Bazı organizmaların özellikle yeni oluşan karakterl...

 
 
 

Seçim kampanyası nedir ne demek

Seçim kampanyası nedir "Seçim kampanyası" ile ilgili cümle örnekleri Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Kampanya : Tüketiciyi özendirmek için belli sür...

Seçim kuralları nedir ne demek

Seçim kuralları nedir Seçim kuralları; Kimya alanında kullanılan bir kelimedir. Kimya'da terim anlamı: Bir elektronun enerji seviyeleri arasında yapabileceği muhtemel geçişleri kontrol eden, dalga mekaniğinin önemli kuralları. Seçi : Seçme işi...

Seçim tutanağı nedir ne demek

Seçim tutanağı nedir Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Yetkili : Mezun. Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Kurul : B...

Seçime nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Firengi, belsoğukluğu gibi hastalık. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap...

Seçimli belgit nedir ne demek

Seçimli belgit nedir Seçimli belgit; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Çıkaran kurumca süresinden önce ödenebilen borç belgiti. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Belgi : Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, alame...

Seçimli dikkatsizlik nedir ne demek

Seçimli dikkatsizlik nedir Seçimli dikkatsizlik; Psikoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Psikoloji'deki anlamı: Renkli olarak yazılmış sayılar ya da çizilmiş biçimleri kısa bir süre için deneğe gösterip sorguya çekince, deneğin sayı ya da biçi...

Seçimli geçirgenlik nedir ne demek

Seçimli geçirgenlik nedir Seçimli geçirgenlik; Fizik alanında kullanılan bir sözcüktür. Fiziksel anlamı: Bir akışkan karışımının birleşenlerinden bir bölüğünü sızdıran, gerisim tutan bir özdeğin seçicilik özelliği. Geçi : Keçi. Makas. Oynatılan or...

Seçimli sessizlik nedir ne demek

Seçimli sessizlik nedir Seçimli sessizlik; Psikoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Psikoloji'deki anlamı: Ruhsal sağaltım ya da danışma sırasında sağaltılanın açığa vurmak istemediği tepkilerini gizlemek için baş vurduğu konuşmama durumu. S...

Seçim bölgesi nedir ne demek

Seçim bölgesi nedir Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine...

Seçim çevresi nedir ne demek

Seçim çevresi nedir Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Çevre : Bir şeyin yakını, dolayı, etraf, periferi. Bir birimden önce veya sonra gelen aynı tü...

Seçim katım nedir ne demek

Seçim katım nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Ayırma, seçme : Bugün seçim katım var. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Katı : Sert, yumuşak karşıtı. Taşlık. Sıvıların ve gazların tersine, içinde bulunduğu kabın veya üstünde bulunduğu yerin biçi...

Seçim sandığı nedir ne demek

Seçim sandığı nedir Seçim : Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Seçme işi. Atıl : Etkisiz, işe yaramaz. Süreduran. Tembel. İşsiz, aylak. Sandık : Bir kurumda para alını...

Seçim yasağı nedir ne demek

Seçim yasağı nedir Seçim : Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Seçme işi. Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş. Taraf : Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceler...

Seçimli algılama nedir ne demek

Seçimli algılama nedir Seçimli algılama; Sosyoloji alanında kullanılan bir kelimedir. Sosyoloji'deki terim anlamı: Toplumsal ve ruhsal koşullanma sonucu uyarıcıların kimilerinin seçilerek algılanması, kimilerinin ise görmezlik ve duymazlıktan g...

Seçimli bilgi dağıtım nedir ne demek

Seçimli bilgi dağıtım nedir Seçimli bilgi dağıtım; Bilişim alanında kullanılan bir sözcüktür. Bilişim dünyasındaki anlamı: Bir bilgi yayım dizgesinde, abonelerin tanımladıkları kişisel ilgi örüntülerine göre, onlara yeni yayınlanmış belgelere ilişki...

Seçimli etkilenme nedir ne demek

Seçimli etkilenme nedir Seçimli etkilenme; Sosyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Sosyoloji'deki terim anlamı: (İletişim davranışı alanında) Kişilerin, türlü toplumsal-ekonomik -ruhsal koşullar içinde biçimlenen tutumlarına uygun haberleri...

Seçimli kazanç nedir ne demek

Seçimli kazanç nedir Seçimli kazanç; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: Pay iyesinin isteğine bağlı olarak pay belgiti ya da para biçiminde ödenebilen kazanç. Seçi : Seçme işi. Ayırma, seçme Kaza : İstem dışı veya u...

Seçimlik nedir ne demek

Seçimlik nedir Seçimlik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. İngilizce'de Seçimlik ne demek? Seçimlik ingilizcesi nedir?: optional Seçimlik ders : Seçmeli ders. Seçim : Seçme işi. Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir ...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim