Yetkili nedir Yetkili; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "Yetkili" ile ilgili cümle örnekleri Bilgisayar Terimi olarak kelime anlamı: Hukuki terim anlamı: salâhiyyetdâr. Bilimsel terim anlamı: Bir başkasının adına ...

 
 
 

Yetkili kültür nedir ne demek

Yetkili kültür nedir Yetkili kültür; Biyoloji alanında kullanılan bir sözcüktür. Biyoloji'deki anlamı: DNA molekülünü hücre içine alma yeteneğini artırmak üzere muamele edilmiş bakteri kültürü. Kült : Din (I). Belli bir dönemde aşırı ilgi gör...

Yetkili müesseseler nedir ne demek

Yetkili müesseseler nedir Yetkili müesseseler; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: İlgili bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde dövize ilişkin işlemler yapmasına izin verilen ve dövizin yanı sıra değerli ma...

Yetkili sendika nedir ne demek

Yetkili sendika nedir Yetkili sendika; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Toplu iş sözleşmesi yapmağa yetkili olan işçi ya da işyeri sendikası. Sendik : Bir birliğin, ortaklığın veya alacaklılar grubunun haklarını k...

Yetkili yargıç nedir ne demek

Yetkili yargıç nedir Yetkili yargıç; bir hukuk terimidir. Yetkili : Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Mezun. Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak,...

Yetkili imza nedir ne demek

Yetkili imza nedir Yetkili imza; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşin iyesi adına yetkilisi tarafından atılan imza. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman ...

Yetkili kişi nedir ne demek

Yetkili kişi nedir Yetkili kişi; Maliye alanında kullanılan bir sözcüktür. Teknik terim anlamı: Yaygın ortaklıklarda yönetim kurulunca kendisine yürütme ve yönetim yetkisi verilen kişi. Kişi : Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat,...

Yetkili merci nedir ne demek

Yetkili merci nedir Yetkili merci; bir hukuk terimidir. Yetkili : Mezun. Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, ...

Yetkili satıcı nedir ne demek

Yetkili satıcı nedir Yetkili satıcı; İktisat alanında kullanılan bir sözcüktür. İktisat terim anlamı: Bir imalatçının malını temsil veya satış yetkisini tek başına elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişilik. Satı : Satma işi, satış. Adanmış ...

Yetkili servis nedir ne demek

Yetkili servis nedir Yetkili : Mezun. Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet. Servis : Voley...

Yetkili yargıçlık nedir ne demek

Yetkili yargıçlık nedir Yetkili : Mezun. Herhangi bir işte yetkisi olan (kimse), salahiyetli, salahiyettar. Yetki : Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet. Yargıç : Mille...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim