İmza nedir İmza; kökeni arapça dilinden gelmektedir. "İmza" ile ilgili cümle örnekleri İmza atmak : İmzalamak. İmza etmek : İmzalamak. İmza topl...

 
 
 

İmza günü nedir ne demek

İmza günü nedir İmza : İmzalama işi. Herhangi bir alanda ün yapmış kimse. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek içi...

İmza koşası nedir ne demek

İmza koşası nedir İmza koşası; Yazın alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: [bkz: karalama]. [bkz: takma ad koşası]. Koşa : Çift, eş, ...

İmza sirküleri nedir ne demek

İmza sirküleri nedir İmza sirküleri; bir hukuk terimidir. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman ay...

Mal üzerine imza koymak nedir ne demek

Mal üzerine imza koymak nedir Teknik terim anlamı: Elde yapılan mallara, başkalarının mallarından ayırmak ve alıcıya güven vermek için imza koymak. Üzer : Kaymak, ...

Açık imza nedir ne demek

Açık imza nedir Bilimsel terim anlamı: Bir tecim belgesine, o belgenin bir bölümü ya da tümü doldurulmadan atılan imza. İngilizce'de Açık imza ne dem...

Islak imza nedir ne demek

Islak imza nedir Islak : Herhangi bir nedenle yaşarmış, sulanmış. Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş veya yağmurdan ıslanmış olan. İmza : İmzalama i...

Kuyruksuz imza nedir ne demek

Kuyruksuz imza nedir Kuyruksuz imza; Tarih alanında kullanılan bir terimdir. Tarih terimi olarak anlamı: Sadrazamlık katına yazılan arize ve hazine tezke...

İmzade nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: Müzayede. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman ayn...

İmzalamak nedir ne demek

İmzalamak nedir "İmzalamak" ile ilgili cümle İmzalama : İmzalamak işi. İmza : İmzalama işi. Herhangi bir alanda ün yapmış kimse. Bir kimsenin herhang...

İmzalanma nedir ne demek

İmzalanma nedir İmza : İmzalama işi. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı i...

İmzalatabilme nedir ne demek

İmzalatabilme nedir İmzalatabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İmzalat : İmzalatmak İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi y...

İmzalatılabilme nedir ne demek

İmzalatılabilme nedir İmzalatılabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İmzalat : İmzalatmak İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi...

İmzalatma nedir ne demek

İmzalatma nedir İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. İmzalam...

İmzalayabilme nedir ne demek

İmzalayabilme nedir İmzalayabilme; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onaylad...

İmzalayış nedir ne demek

İmzalayış nedir İmza : İmzalama işi. Herhangi bir alanda ün yapmış kimse. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek içi...

İmzasız nedir ne demek

İmzasız nedir İmzasız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İmzasız" ile ilgili cümle İmza : İmzalama işi. Bir kimsenin herhang...

Adına imzalama nedir ne demek

Adına imzalama nedir Adına imzalama; Maliye alanında kullanılan bir kelimedir. Teknik terim anlamı: Taşımakta olduğu sözlü ya da yazılı yetkiye dayanarak...

Tatbik imzası nedir ne demek

Tatbik imzası nedir Tatbik : Uygulama. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kulland...

İstimzaç nedir ne demek

İstimzaç nedir İstimzaç; kökeni arapça dilinden gelmektedir. İstimzaç etmek : Sormak, yoklamak. İstim : İslim. Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu...

İmza beyti nedir ne demek

İmza beyti nedir Edebi terim anlamı: (Halk edebiyatı terimi) bk. Mahlas beyti. İmza : Herhangi bir alanda ün yapmış kimse. İmzalama işi. Bir kimsenin ...

İmza çizelgesi nedir ne demek

İmza çizelgesi nedir İmza : Herhangi bir alanda ün yapmış kimse. İmzalama işi. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek içi...

İmza kağıdı nedir ne demek

İmza kağıdı nedir İmza : İmzalama işi. Herhangi bir alanda ün yapmış kimse. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek içi...

İmza sahibi nedir ne demek

İmza sahibi nedir İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. İmzalam...

İmza töreni nedir ne demek

İmza töreni nedir İmza : İmzalama işi. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı i...

Açığa imza nedir ne demek

Açığa imza nedir Açığa imza; İktisat alanında kullanılan bir terimdir. İktisat terim anlamı: Bir mali belgenin, koşulları tamamen veya kısmen sonrada...

Elektronik imza nedir ne demek

Elektronik imza nedir Elektronik imza ya da sayısal imza, başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulam...

Kuyruklu imza nedir ne demek

Kuyruklu imza nedir Kuyruklu imza; Tarih alanında kullanılan bir kelimedir. Tarih terimi olarak anlamı: Maliyeden çıkan ferman ve hükümlerin arkalarına ...

Yetkili imza nedir ne demek

Yetkili imza nedir Yetkili imza; Maliye alanında kullanılan bir terimdir. Teknik terim anlamı: İşin iyesi adına yetkilisi tarafından atılan imza. İmza ...

İmzalama nedir ne demek

İmzalama nedir "İmzalama" ile ilgili cümle İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimd...

İmzalanış nedir ne demek

İmzalanış nedir İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı biçimde kullandığı işaret. Herhang...

İmzalat nedir Yerel Türkçe'deki anlamı: İmzalatmak. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman a...

İmzalatabilmek nedir ne demek

İmzalatabilmek nedir İmzalat : İmzalatmak İmzalatabilme : İmzalatabilmek işi. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtm...

İmzalatılabilmek nedir ne demek

İmzalatılabilmek nedir İmzalat : İmzalatmak İmzalatılabilme : İmzalatılabilmek işi. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını bel...

İmzalatmak nedir ne demek

İmzalatmak nedir İmza : Herhangi bir alanda ün yapmış kimse. İmzalama işi. Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek içi...

İmzalayabilmek nedir ne demek

İmzalayabilmek nedir İmzalayabilme : İmzalayabilmek işi İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı...

İmzalı nedir İmzalı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. "İmzalı" ile ilgili cümle örnekleri İmza : İmzalama işi. Bir kimsenin...

İmzasızlık nedir ne demek

İmzasızlık nedir İmzasızlık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de isim olarak kullanılır. İmza : Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını veya onayladığı...

Padişah imzası nedir ne demek

Padişah imzası nedir Padişah imzası; Tarih alanında kullanılan bir sözcüktür. Tarih terimi olarak anlamı: Padişahın, yabancı hükümdarlara yazılan mektupl...

Gimza boyası nedir ne demek

Gimza boyası nedir Teknik terim anlamı: Kan parazitleri ve doku kültürlerinde üretilen parazitlerin çeşitli gelişim evrelerini belirlemeye yönelik çekir...

 

Copyright © 2007-2021 ileilgili.org • Her hakkı saklıdır.
İçeriklerimizden faydalanırken, lütfen sitemizi kaynak göstermeyi unutmayın.
Hakkındaİletişim